Підручник з Історії України. 8 клас. Гупан - Нова програма

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ З РОЗДІЛУ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.»

Назвіть дати утворення унійної церкви; доби «героїчних походів»; походу козаків на Москву; Хотинської війни; козацько-селянських повстань; створення Києво-Могилянського колегіуму; видання «Ординації Війська Запорозького».

Покажіть на карті Кримське ханство та шляхи набігів кримських татар; напрямки походів козаків на володіння Османської імперії та Московське царство; райони козацьких повстань 1620—1630-х рр.

Поясніть терміни і поняття: «унійна церква», «греко-католицька церква», «полемічна література», «героїчні походи».

Схарактеризуйте внутрішню і зовнішню політику кримських ханів; військово-політичну організацію козацтва; морські та суходільні походи козаків; традиції, звичаї та побут козаків; історико-культурні пам’ятки доби.

Визначте причини й наслідки Берестейської унії; козацько-селянських повстань 1620—1630-х років.

Висловіть власне ставлення щодо діяльності Іпатія Потія, Герасима та Мелетія Смотрицьких, Івана Вишенського, Петра Могили, Петра Конашевича-Сагайдачного.