Підручник з Історії України. 8 клас. Гупан - Нова програма

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ З РОЗДІЛУ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в XVI ст.»

Назвіть дати Люблінської унії, утворення першої Запорозької Січі, виходу друком перших книжок, заснування Острозької академії.

Покажіть на карті територіальний розподіл українських земель на початку XVI ст., зміни, що відбулися на українських землях унаслідок Люблінської унії, перші Січі, райони козацьких повстань 1590-х років.

Поясніть терміни і поняття: «фільварок», «шляхта», «Магдебурзьке право», «магнат», «козак», «унія», «Запорозька Січ», «кіш», «козацька старшина», «кошовий отаман», «козацька рада», «козацькі клейноди», «реєстрове козацтво», «низове козацтво», «курінь», «покозачення», «козацькі війни», «церковні братства», «слов’яно-греко-латинська школа», «колегія», «академія», «вертеп», «гравюра».

Схарактеризуйте особливості соціально-економічного, політичного та релігійного життя на українських землях, зміст Люблінської унії, повсякденне життя українців, діяльність православних братств, розвиток книговидання та шкільництва, історико-культурні пам’ятки.

Визначте причини й наслідки Люблінської унії, виникнення козацтва і січей, вплив реформаційних і контрреформаційних рухів на історичний розвиток українських земель, історичне значення Пересопницького Євангелія.

Висловте власне ставлення щодо діяльності Василя-Костянтина Острозького, Дмитра Вишневецького, Івана Федорова, Криштофа Косинського та Северина Наливайка.