Підручник з Історії України. 7 клас. Гупан - Нова програма

Підготуйтеся до уроку річного узагальнення. СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

І. Виконайте запропоновані завдання.

1) Пригадайте й назвіть хронологічні межі етапів середньовічної історії України та зміст кожного з них. Заповніть у зошиті таблицю.

Етап середньовічної історії України

Хронологічні межі

Що відбувалось у цей період

Раннє Середньовіччя

Розвинене, або класичне, Середньовіччя

Пізнє Середньовіччя

2) Серед запропонованих дат оберіть ті, що відповідають поданим подіям. У зошиті пронумеруйте в лівому стовпчику події з датами відповідно до хронології.

Події

Дати

Роки правління княгині Ольги

Роки правління Володимира Великого

Підпорядкування Кримського ханства Османській імперії

Кревська унія

Роки правління князя Ігоря

Роки правління Лева Даниловича

Любецький з'їзд князів

Роки правління Юрія І Львовича

Створення Галицько-Волинської держави

Роки правління Данила Романовича в Галицько-Волинській державі

Роки правління Ярослава Осмомисла

Роки правління Володимира Мономаха в Києві

Вторгнення Батия на Південно-Західні землі Русі

Роки правління князя Святослава

Роки правління Ярослава Мудрого

Перехід українських земель під владу Литви

Запровадження християнства як державної релігії

Перехід українських земель під владу Угорщини

Утворення Кримського ханства

Роки правління князя Олега в Києві

Дати: 882—912; 912—945; 945—964 рр.; 964—972; 958—1015; 1019—1054; 988; 1113—1125; 1097, 1153—1187; 1199; 1211—1264: 1239; 1270—1301 рр.; 1301—1308; XIII ст.; XIV ст.; 1385; 1449; 1475.

3) Покажіть на картах №1—5 місця основних подій історії України середньовічного періоду:

— території розселення східнослов’янських племінних союзів та їхніх сусідів у VIII—IX ст.;

— територію Русі за князювання Олега та Святослава, напрямки походів київських князів;

— територію Русі за правління князів Володимира Святославича та Ярослава Мудрого;

— території князівств часів роздробленості Русі та території розселення половців;

— територію держави за Романа Мстиславича та його наступників, території сусідніх держав;

— напрямки навали монголів;

— українські землі у складі різних держав;

— територію Кримського ханства.

4) Поясніть поняття:

«орда», «баскак», «ярлик», «улус», «середні віки», «Київська держава», «Велике розселення слов’ян», «князь», «дружина», «літопис», «Русь», «імперія», «полюддя», «данина», «християнство», «священик», «митрополит», «монастир», «чернець», «графіті», «мозаїка», «верстви», «бояри», «церковнослов’янська мова», «книжкові мініатюри»; «князівський з'їзд», «вотчина», «віче», «унія», «українська шляхта», «магнат», «кріпацтво», «невільник», «ясир», «гетьман», «господар», «хан», «султан», «магдебурзьке право», «іконостас».

5) Розкажіть про історичних діячів середньовічної України, зображення яких подано на с. 211—212. Оцініть їхню роль в історії нашої держави.

6) Назвіть і схарактеризуйте основні цивілізаційні здобутки українського суспільства в IX—XV ст. та його внесок у загальноєвропейську спадщину, скориставшись ілюстраціями на с. 212—213.

7) Висловте судження щодо значення історії середньовічних держав на території України для подальшого розвитку українського суспільства.

II. Підготуйтеся до творчих завдань

Напишіть твір на тему «Пам’ятки середньовічного періоду історії України».

Уявіть себе упорядником виставки «Досягнення середньовічного періоду історії України». Спираючись на ілюстративний матеріал, уміщений у параграфах, складіть каталог (перелік) експонатів. Поясніть свій вибір.

Складіть кросворд, використовуючи основні поняття курсу.

III. Оберіть (за бажанням) теми для пошукової роботи

Дізнайтеся, які експонати, пов’язані з українською історією періоду Середньовіччя, є в музеях вашого міста, обласного центра. Дослідіть, яку роль відіграла ця епоха в історії вашого краю.