Підручник з Історії України. 7 клас. Гупан - Нова програма

§ 19. ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА ДАНИЛА РОМАНОВИЧА

1. Реорганізація війська

2. Боротьба за зміцнення влади

1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКА

Чому і як Данило Романович змінив армію?

Під час монгольської агресії князь Данило Романович перебував в Угорщині, де намагався укласти союз проти ординців. Однак угорський король відкинув можливість союзу з галицько-волинським князем.

Згодом, повернувшись до своїх володінь, Данило Романович був вражений руїнами міст і спустошеними землями, через які пройшло монгольське військо, прямуючи проти поляків, чехів та угорців. Зокрема, біля Берестя неможливо було вийти на поле через сморід від розкладання непохованих трупів. У Володимирі не зосталося жодного живого мешканця, а церква Св. Богородиці та інші храми були наповнені тілами загиблих. Монгольська облогова техніка зруйнувала стіни міст і замків. вистояли тільки Кременець, Данилів та Холм, які стояли на високих пагорбах, куди важко було підтягнути монгольські метальні машини.

Для того щоб дати відсіч монголам наступного разу, Данило Романович мав зібрати всі свої розорені землі та реорганізувати військо. Ударною силою в ньому стала важко озброєна князівська кінна дружина зі спеціальними захисними обладунками для коней, піше ополчення, а також стрільці з надійним бронюванням зі складу селян і міщан. Князь також почав закріплювати за кожним воїном по декілька коней.

Водночас у князівському війську почали використовувати метальні машини, а також на озброєнні війська з'явились арбалети. Вони дали змогу досягати більшої ефективності за умов зменшення часу тренувань. Аби вдало протистояти монголам, окрім удосконалення озброєння, постійно підвищувався військовий вишкіл дружинників і стрільців. Проти них не могли встояти ані легка татарська кіннота, ані європейські рицарі.

Використовуючи зображення та спираючись на текст параграфа, розкрийте сутність військової реформи князя Данила.

Сучасна реконструкція: 1 — переозброєний кінний дружинник; 2 — галицький піхотинець; 3 — галицький арбалетник

Подальше зміцнення боєздатності війська було пов’язане із зростанням фінансових витрат. Це змусило Данила Романовича вжити надзвичайних заходів для повернення у відання княжого скарбу соляних копалень (сіль була важливим товаром на продаж), вдатися до заохочення німецьких колоністів, караїмів і вірмен оселятися в спустошених і новозаснованих містах. Князь надав переселенцям привілеї та дозволив їм відкривати свої молитовні споруди.

2. БОРОТЬБА ЗА ЗМІЦНЕННЯ ВЛАДИ

З ким і чому боровся Данило Романович за зміцнення своєї влади?

Серед пріоритетів внутрішньої політики князя стало приборкання галицьких бояр, які намагалися не допустити зміцнення влади Данила і його брата Василька в Галицько-Волинському князівстві. У цій боротьбі Данило спирався на підтримку дрібних і середніх феодалів та міщан, зацікавлених у зміцненні княжої влади. Він вгамував бунтівних бояр та вигнав з території краю болохівських князів, що нападали на ті землі, і чернігівського князя Ростислава Михайловича, який прагнув відібрати в Данила Галич і Бакоту.

Напруженою для Данила виявилася боротьба за відновлення його влади в Перемишльському князівстві, землі якого були багаті покладами солі й славилися родовищами болотної руди, що слугувала сировинною базою для виготовлення зброї та господарського реманенту. Водночас через Перемишль проходив міжнародний торговий шлях: Київ — Галич — Перемишль — Краків — Прага — Регенсбург — Трір, та численні його відгалуження — на Угорщину, Австрію, польські князівства тощо.

У місцевого боярства не було потреби зміцнювати владу князя, воно прагнуло перетворити й утвердити свої земельні маєтки на спадкові володіння. Бояри також намагалися зберегти контроль над соляними копальнями та продажем солі. Боротьба Данила Романовича із галицьким боярством, яке противилось об'єднавчим державотворчим заходам, змусила князя перенести столицю із Галича до створеного за його розпорядженням (на початку 40-х років XIII ст.) міста Холм.

Поясніть, для чого потрібно було заселяти новостворене місто іноземцями. Як ремісники впливали на розвиток суспільства та держави?

Про заснування м. Холм з Галицько-Волинського літопису (1237 р.)

Город же Холм так був споруджений за Божим велінням. Коли ото Данило княжив у Володимирі, спорудив він город Угровськ і поставив у ньому єпископа Іоасафа. Але якось, коли Данило їздив по полі і діяв лови, то побачив він на горі гарне і лісисте місце, оточене навкруги його полем, і запитав тамтешніх жителів: «Як іменується се місце?» І вони сказали: «Холм йому ім’я є». І, уподобавши місце те, надумав він, що поставить на ньому невеликий городок....

Коли ж побачив князь Данило, що Бог сприяє місцю тому, став він прикликати приходнів — німців і русів, іноплемінників і ляхів. Ішли вони день удень. І юнаки, і майстри всякі утікали сюди од татар, — сідельники, і лучники, і сагайдачники, і ковалі заліза, і міді, і срібла. І настало пожвавлення, і наповнили вони дворами навколо города поле і села.

Значно ускладнили внутрішньополітичну ситуацію в Галицько-Волинській державі спроби Ростислава Михайловича — сина чернігівського князя, посісти галицький стіл. У 1245 р. поблизу м. Ярослава відбулася битва між військом Данила й угорським військом, що підтримувало Ростислава. Переміг Данило Романович, і це дозволило йому зламати опір бояр та відновити внутрішній мир у Галицько-Волинській державі.

Утверджуючи централізовану княжу владу, Данило Романович спирався і на духовенство та церкву, які мали значний вплив на суспільство та підтримували внутрішню політику князя.

У відновленій державі розгорнулось активне будівництво: укріплювалися фортифікаційні споруди Володимирського і Кременецького замків; засновувалися нові міста — Холм і Львів (місто назване на честь старшого сина Данила — Лева). Зводилась велика кількість церков та храмів.

Перше відоме зображення м. Львова (гравюра А. Гогенберга)

Данило Романович упродовж усього життя виявляв надзвичайну стійкість, відвагу й державницьку мудрість. Помер він 1264 р. в місті-фортеці Холм, передавши владу, хоч і в залежній від Золотої Орди, але цілком відновленій і зміцнілій державі, своєму синові Леву.

Перевірте засвоєне на уроці

1. Назвіть роки правління князя Данила Романовича.

2. Покажіть на карті № 3 територію Галицько-Волинського князівства за правління Данила Романовича та схарактеризуйте зміни, що відбувалися за його правління.

3. Опишіть зрушення, що стались у війську Галицько-Волинської держави за правління князя Данила.

4. Які нові міста були засновані Данилом?

5. Визначте сутність і наслідки внутрішньої політики Данила Романовича.

6. Порівняйте спільне та відмінне у внутрішній політиці Данила Романовича й Романа Мстиславича.

Домашнє завдання

1. З’ясуйте, чого прагнуло боярство у своїй боротьбі з Данилом Романовичем.

2. Поясніть, на кого спирався князь Данило у протистоянні з боярськими бунтівниками.

3. Схарактеризуйте реформи у внутрішній політиці Данила Романовича.