Хімія. 9 клас. Гранкіна

ДОДАТКИ

ОРІЄНТОВНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1. РЕАКЦІЇ ЙОННОГО ОБМІНУ МІЖ ЕЛЕКТРОЛІТАМИ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ

ДОСЛІД 1

У дві пробірки налийте по 1 мл розчину натрій карбонату. В одну пробірку прилийте декілька крапель розбавленої хлоридної кислоти, а в другу — 1 мл розчину кальцій хлориду.

Запитання

 • Які зміни спостерігаєте?
 • Що можна сказати про повноту перебігу реакцій?
 • Запишіть відповідні рівняння реакцій у молекулярній, повній і скороченій йонній формах.

ДОСЛІД 2

У дві пробірки налийте по 1 мл розчину барій хлориду. В одну пробірку долийте 1 мл розчину натрій сульфату, в другу — арґентум(І) нітрату.

Запитання

 • Які зміни спостерігаєте?
 • Чи відрізняються осади в обох пробірках за виглядом і за складом?
 • Які йони ви визначили: а) розчином натрій сульфату, б) розчином арґентум нітрату?
 • Запишіть відповідні рівняння реакцій у молекулярній, повній і скороченій йонній формах.

ДОСЛІД 3

У чотири пробірки налийте по 1 мл розчинів натрій хлориду, натрій броміду, натрій йодиду та натрій ортофосфату.

У кожну пробірку обережно прилийте по 1 мл розчину арґентум(І) нітрату.

Запитання

 • Які зміни спостерігаєте?
 • Чи відрізняються осади в пробірках за виглядом і за складом?
 • Запишіть відповідні рівняння реакцій у молекулярній, повній і скороченій йонній формах.

ДОСЛІД 4

В одну пробірку налийте 1 мл розчину сульфатної кислоти, у другу — стільки ж хлоридної кислоти.

Додайте по декілька крапель розчину індикатора (лакмусу або метилоранжу) в кожну пробірку.

Потім в обидві пробірки краплями додавайте розчин лугу до зміни кольору індикатора.

Запитання

 • Які зміни спостерігаєте?
 • Чи відбувається реакція? За якою ознакою про це можна судити?
 • Як змінюється кислотність середовища в пробірках?
 • Запишіть відповідні рівняння реакцій у молекулярній, повній і скороченій йонній формах.
 • Чому в обох випадках однакове скорочене йонне рівняння?

Додаткові запитання

1. За яких умов можливий перебіг реакцій йонного обміну в розчинах?

2. Чи відбуватимуться реакції, якщо в першому досліді замість розчину натрій карбонату використовувати нерозчинену сіль?

3. Якщо дослід 4 проводити без індикатора, чи будете спостерігати видимі зміни при цьому?

Чи відбуватиметься реакція?