Підручник з Історії України. Для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням історії. 9 клас. Гісем - Нова програма

Наш край наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

І. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ТА ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК.

1. До складу якої імперії — Російської чи Австрійської — входив ваш регіон наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.?

2. Покажіть на карті населений пункт, у якому ви проживаєте. На території якого району, області він розташований?

3. Якому історико-етнографічного регіону він відповідає?

4. Охарактеризуйте особливості адміністративно-територіального устрою цього регіону на початку XIX ст.

II. ЗМІНИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ЖИТТІ.

1. Що ви знаєте про особливості розвитку сільського господарства вашого краю в ті часи?

2. Які сільськогосподарські культури переважно вирощувалися тоді у вашому регіоні?

3. Яким був стан промисловості й торгівлі?

4. Визначте спільне й відмінне в господарському житті краю порівняно з іншими регіонами українських земель цього періоду.

5. Які населені пункти існували на той час у вашому регіоні? Порівняйте їх із тими, що існують сьогодні. Чи зазнали змін їхні назви, розміри?

6. Чи є у вашому краї населені пункти, які виникли наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.? Назвіть їх і поясніть походження їхніх назв.

7. Яким був етнічний і соціальний склад населення вашого краю наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.?

5. Що вам відомо про соціальне становище в краї й соціальні протести населення?

6. Відвідайте місцевий краєзнавчий (історичний) музей і підготуйте за його експозицією повідомлення про побут і повсякденне життя населення краю наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

III. УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ.

1. Які події, пов’язані з розгортанням українського національного руху, відбулися на території вашого краю або регіону?

2. Назвіть діячів українського національного відродження цього періоду, що походили або діяли у вашому краї чи регіоні. Яким був їхній внесок в український національний рух?

3. Які пам’ятки, пов’язані з українським національним рухом кінця XVIII — першої половини XIX ст., є на території вашого краю або регіону? Підготуйте розповідь про одну з них.

4. Визначте спільне й відмінне в розгортанні українського національного руху на території вашого регіону порівняно з іншими регіонами українських земель того часу.

5. Відшукайте науково-популярні твори, статті, художні твори, присвячені подіям українського національного відродження у вашому краї в цей період. Яку інформацію можна отримати з них?

6. Яким, на вашу думку, був внесок вашого краю або регіону в український національний рух цього періоду?

IV. НОВІ ЯВИЩА В КУЛЬТУРНОМУ ТА ДУХОВНОМУ ЖИТТІ НАСЕЛЕННЯ.

1. Що ви знаєте про вірування, звичаї і традиції населення вашого краю?

2. Назвіть діячів української культури цього періоду, що походили або проживали в краї. Яким був їхній внесок у розвиток культури?

3. Які пам’ятки культури кінця XVIII — першої половини XIX ст. розташовані у вашому регіоні? Підготуйте розповідь про одну з них.

4. Які церковні споруди, збудовані в той час, збереглися на території вашого краю?

5. Визначте спільне й відмінне в духовному й культурному житті населення краю порівняно з іншими регіонами українських земель цього періоду.

6. У яких творах української літератури розповідається про тогочасну історію вашого краю або регіону, у якому він розташований? Яку інформацію про події та життя населення в ті часи можна отримати з них?

ЗАВДАННЯ

1. Розпочніть складати порівняльну таблицю «Наш край в історії України та Європи» (кінець XVIII — перша половина XIX ст.).

Основні події та історичні процеси

Історія рідного краю

Історія України

Історія Європи

     

2. Розпочніть складати таблицю «Видатні діячі історії краю» (кінець XVIII — перша половина XIX ст.).

Прізвище, роки життя

Чим уславився

Значення діяльності

     

Узагальнення знань за розділом III

1. Складіть перелік подій, що характеризують українську культуру кінця XVIII — першої половини XIX ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Назвіть імена видатних культурних діячів цього періоду. У чому ви вбачаєте їхній внесок у вітчизняну та світову культуру?

3. Поясніть значення понять і термінів: класицизм, романтизм, реалізм, менталітет, ментальність.

4. Виконайте завдання за історичною картою:

1) покажіть регіон українських земель, де українці мали можливість навчати дітей у початковій школі рідною мовою;

2) покажіть міста, де діяли гімназії;

3) покажіть міста, де діяли вищі навчальні заклади; зазначте, яку назву вони мали й коли виникли;

4) покажіть місця виникнення перших культурно-освітніх товариств; зазначте, яку назву вони мали, коли й ким були засновані;

5) покажіть місце виникнення перших українських театрів;

6) покажіть місце, де було збудовано найвідоміші палацово-паркові комплекси; назвіть їх і вкажіть дати створення.

5. Складіть опис пам’яток культури України цього періоду.

6. Визначте та охарактеризуйте:

1) процеси, які відбулися в українській культурі цього періоду;

2) особливості тогочасного повсякденного життя представників різних верств українського суспільства.

7. Обговоріть у малих групах і представте висновки класу:

1) провідні процеси розвитку освіти і науки в тогочасній Україні;

2) причини та наслідки культурних зрушень у цей період;

3) суперечливі процеси модернізації та розвиток культури;

4) особливості й прояви полікультурності в українському суспільстві цього періоду.

8. Порівняйте:

1) розвиток української культури в розглянутий період із попередньою добою;

2) повсякденне життя українців у розглянутий період із сучасністю;

3) ідеї та цінності тогочасної української культури із сучасними культурними ідеями та цінностями українців.