Підручник з Історії України. 9 клас. Гісем - Нова програма

Практичне заняття. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини

1. Які українські партії існували в Наддніпрянській Україні? 2. Яку мету проголошували українські партії Наддніпрянщини?

Мета: підбити підсумки і закріпити вивчений матеріал.

Завдання для підготовки до практичного заняття: повторити матеріал підручника (§23—26); скласти презентацію з 5—6 слайдів «Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини».

Хід заняття

1. Обговоріть у групах підготовлені презентації та складіть узагальнюючу таблицю.

Течії

Націоналістична

Соціалістична

Ліберально-демократична

Партії, які представляли течії

     

Мета боротьби

     

Основні засоби

     

2. Поясніть, чому прагнення автономії було панівним напрямком в українському русі в Наддніпрянській Україні.

3. Прочитайте уривки із джерел, які відображають процес змін програмових положень Революційної української партії (РУП) та її наступниці Української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП). Поясніть, як змінювалися програмові положення щодо державного статусу України. Про що свідчили ці зміни? Чим вони були зумовлені?

1) «Самостійна Україна», 1900 р.: «Одна-єдина, неподільна, вільна, самостійна Україна від Сяну аж по Кавказ»»; «Усі, хто на цілій Україні не за нас, ті проти нас. Україна для українців, і доки хоч один ворог-чужинець лишиться на нашій території, ми не маємо права покласти оружжя. І пам’ятаймо, що слава і побіда — се доля борців за народну справу».

2) 1902 р.: «... ідеалом партії є вільна, самостійна Україна з широко розвиненим соціалістичним державним устроєм».

3) 1903 р.: «...Світогляд “Самостійної України” не є тепер типовим для нашої партії»; «національне питання вигадала буржуазія, щоб затемнювати самосвідомість пролетаріату»; «РУП перейшла на загальні засади марксизму, вимагаючи національної автономії України».

4) 1904 р.: «“Самостійна Україна” була теоретичною помилкою».

5) 1905 р.: «Гасло “Самостійна Україна” РУП хутко змінила на “автономію” й прийняла назву УСДРП».

4. Зробіть висновки відповідно до мети заняття.

Узагальнення знань за розділом VI

1. Складіть перелік подій з історії Наддніпрянської України початку XX ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: русифікація, індустріалізація, концентрація виробництва, монополізація економіки, кооператив, пролетар, ради робітничих депутатів, чорносотенці, великодержавний шовінізм, відруб, хутір, страйк, політизація українського національного руху, Столипінська аграрна реформа, автономізм.

3. Виконайте завдання за історичною картою: 1) визначте державну належність українських земель на початку XX ст.; покажіть, у складі яких держав перебували регіони українських земель; 2) покажіть, якою була господарська спеціалізація українських земель у цей період; 3) покажіть найбільші місця виступів робітників, селян і військових на українських землях у роки революції 1905—1907 рр.; 4) покажіть місця, пов’язані з розгортанням українського національного руху в Наддніпрянській Україні.

4. Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їхній внесок у розвиток українських земель початку XX ст.?

5. Опишіть основні прояви індустріалізації й модернізації суспільного життя в тогочасній Наддніпрянській Україні.

6. Наведіть факти політизації тогочасного українського суспільства і національно-визвольного руху.

7. Визначте та охарактеризуйте особливості, прояви та здобутки українського національного руху в Наддніпрянській Україні на початку XX ст.

8. Якою була роль революції 1905—1907 рр. в розгортанні українського руху в Російській імперії?

9. Чому в період 1907—1914 рр. українство в Російській імперії зазнало нових обмежень?

10. Чому більшість українських політичних партій Наддніпрянської України виступали за автономію України у складі Росії?