Підручник з Історії України. 8 клас. Гісем - Нова програма

Практичне заняття. Повсякденне життя представників основних верств суспільства

1. Якими були основні стани українського суспільства у XV ст.? 2. Визначте особливості їхнього повсякденного життя в цей період. 3. Назвіть основні стани українського суспільства в XVI ст.

Мета: визначити характерні риси повсякденного життя представників основних верств українського суспільства в XVI ст.

Завдання для підготовки до практичного заняття: за додатковою літературою або ресурсами Інтернету підготуйте повідомлення про повсякденне життя представників одного зі станів тогочасного українського суспільства.

Хід роботи

1. Об’єднайтеся в малі групи за тематикою підготовлених повідомлень та обговоріть результати, які ви отримали під час роботи над ними.

2. Виконайте завдання:

1) Сформулюйте характерні риси повсякденного життя представників різних станів тогочасного українського суспільства.

2) Порівняйте повсякденне життя населення українських земель у XV та XVI ст.

3) З’ясуйте чинники, що мали визначальний вплив на зміни в повсякденному житті українців порівняно з попереднім періодом.

3. Презентуйте підготовлені повідомлення класу.

4. Зробіть висновок відповідно до мети заняття.