Підручник з Історії України. 8 клас. Гісем - Нова програма

Узагальнення знань за розділом «Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.»

1. Складіть перелік подій з історії України XVIII ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: «Малоросійська колегія», «гайдамаки», «опришки», «Коліївщина», «паланка», «“Вольності” Війська Запорозького», «Нова Січ», «Задунайська Січ», «козацькі літописи», «кріпацтво».

3. Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України XVIII ст.?

4. Виконайте завдання за історичною картою. 1) Назвіть і покажіть нові території, які були заселені українцями в другій половині XVIII ст. 2) Знайдіть українські землі, які в другій половині XVIII ст. змінили свою державну належність. 3) Покажіть місце розташування Запорозької Січі у XVIII ст. 4) Покажіть центри гайдамацького та опришківського рухів; територію, охоплену Коліївщиною. 5) Покажіть місця, де відбулися найважливіші історичні події цього періоду (національно-визвольний рух, російсько-турецькі війни). 6) Визначте адміністративно-територіальні зміни, яких зазнали українські землі в цей період.

5. Складіть розгорнутий план за темою «Особливості соціально-економічного та політичного становища українських земель у другій половині XVIII ст.».

6. Дайте оцінку діяльності гетьманів Д. Апостола та К. Розумовського, кошового отамана П. Калнишевського, філософа Г. Сковороди, народних ватажків М. Залізняка, І. Гонти та О. Довбуша. Обговоріть у парах і зробіть спільний висновок.

7. Визначте місце та історичну роль українського козацтва, Запорозької Січі та Гетьманщини в історії України. Обговоріть у групі.

8. Якими, на вашу думку, були найважливіші досягнення культури України XVIII ст.? Обговоріть у групі. Поясніть свою думку.

Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.»

1. Хто став гетьманом після переходу І. Мазепи на бік шведського короля?

А І. Самойлович

Б П. Орлик

В І. Скоропадський

Г Д. Апостол

2. Автором козацьких літописів був

А Г. Сковорода

Б С. Величко

В І. Григорович-Барський

Г В. Боровиковський

3. Гетьман Д. Апостол перебував при владі протягом

А 1700—1721 рр.

Б 1709—1722 рр.

В 1727—1734 рр.

Г 1750—1764 рр.

4. У якій галузі культури плідно працювали М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель?

А театр

Б література

В музика

Г живопис

5. Козацька старшина була зрівняна в правах із російським дворянством

А 1764 р.

Б 1775 р.

В 1783 р.

Г 1785 р.

6. Останньою Запорозькою Січчю була

А Кам’янська Січ

Б Олешківська Січ

В Нова Січ

Г Чортомлицька Січ

7. Повстання на Правобережній Україні, що увійшло в історію під назвою «Коліївщина», відбулося

А 1750 р.

Б 1764 р.

В 1768 р.

Г 1775 р.

8. Найбільш відомим ватажком опришківського руху XVIII ст. був

А У. Кармелюк

Б О. Довбуш

В Л. Кобилиця

Г М. Штолюк

9. За указом російської імператриці Катерини II гетьманство було скасовано

А 1709 р.

Б 1727 р.

В 1764 р.

Г 1775 р.

10. Скільки поділів Речі Посполитої було здійснено у XVIII ст.?

А один

Б два

В три

Г чотири

11. Гайдамаки боролися проти

А польських панів

Б російських дворян

В татарських ханів

Г турецьких сипахів

12. За указом імператриці Катерини II Кримське ханство було ліквідоване

А 1768 р.

Б 1771 р.

В 1775 р.

Г 1783 р.

13. Установіть відповідність між постатями та їх характеристиками.

1 П. Калнишевський

2 С. Палій

3 О. Довбуш

4 М. Залізняк

А Один із керівників гайдамацького повстання Коліївщина

Б Один із ватажків опришківського руху

В Керівник козацького повстання, що отримало назву «друга Хмельниччина»

Г Останній кошовий отаман Запорозької Січі

Д Кошовий отаман, що перейшов на бік гетьмана І. Мазепи під час його повстання

14. Установіть послідовність подій.

А Остаточна ліквідація гетьманства

Б Ліквідація Кримського ханства

В Знищення Запорозької Січі

Г Ліквідація Речі Посполитої

15. Якими були основні функції Першої Малоросійської колегії (1722—1727 рр.)? (Виберіть три правильні відповіді.)

1 призначення гетьмана та кошового отамана Запорозької Січі

2 нагляд за діяльністю гетьмана, генеральної та полкової старшини

3 розквартирування офіцерів і солдатів російської армії

4 встановлення та стягнення податків до царської скарбниці

5 запровадження російського адміністративно-територіального устрою

6 здійснення дипломатичних зносин з іншими країнами

7 контроль над діяльністю церков на території Гетьманщини