Підручник з Історії України. 8 клас. Гісем - Нова програма

Узагальнення знань за розділом «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»

1. Складіть перелік найважливіших битв Національно-визвольної війни. Порівняйте їхні наслідки та значення.

2. Які суспільно-політичні події Національно-визвольної війни ви вважаєте найважливішими? Обґрунтуйте свій вибір.

3. Поясніть значення понять і термінів: «Національно-визвольна війна», «Військо Запорозьке», «Гетьманщина», «гетьман», «генеральна старшина», «Генеральна військова рада», «Старшинська рада», «універсал», «полк», «сотня».

4. Який вплив на перебіг війни і розбудову Української козацької держави мала діяльність гетьмана Б. Хмельницького та його сподвижників? Наведіть факти, що підтверджують вашу думку.

5. Виконайте завдання за історичною картою. 1) Які територіальні зміни спричинила Національно-визвольна війна? 2) Які українські землі входили до складу Української козацької держави за Зборівським і Білоцерківським договорами? 3) Покажіть напрямки воєнних походів української армії та місця найважливіших битв на різних етапах війни. 4) Покажіть столицю Української козацької держави та центри полків.

6. Охарактеризуйте зовнішню політику гетьмана Б. Хмельницького в роки Національно-визвольної війни. Обговоріть у парах і зробіть спільний висновок.

7. Проаналізуйте зміни в політичному та соціально-економічному становищі українців, спричинені Національно-визвольною війною. Обговоріть у групі.

Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»

1. Яка подія вважається датою початку Національно-визвольної війни?

А зруйнування Д. Чаплинським родинного хутора Б. Хмельницького

Б втеча Б. Хмельницького із в’язниці в Чигирині

В оволодіння Б. Хмельницьким без бою Запорозькою Січчю

Г обрання Б. Хмельницького гетьманом Війська Запорозького

2. Із яким кримським ханом у березні 1648 р. Б. Хмельницький уклав договір про воєнно-політичний союз?

А Гаджі-Гірей

Б Девлет-Гірей

В Шагін-Гірей

Г Іслам-Гірей

3. Коли відбулася битва під Пилявцями?

А 5—6 травня 1648 р.

Б 16 травня 1648 р.

В 11—13 вересня 1648 р.

Г 5—6 вересня 1649 р.

4. Яка кількість козацького реєстру встановлювалася за Зборівським договором?

А 20 тис. осіб

Б 40 тис. осіб

В 60 тис. осіб

Г 70 тис. осіб

5. Назвіть вищий орган влади в Гетьманщині з виконавчо-розпорядчими функціями.

А Загальна (Генеральна) військова рада

Б Генеральний уряд

В гетьман

Г Старшинська рада

6. Територію яких колишніх воєводств охоплювала Українська гетьманська держава за Зборівським договором?

А Київське, Подільське, Брацлавське воєводства

Б Київське, Чернігівське, Брацлавське воєводства

В Волинське, Чернігівське, Подільське воєводства

Г Руське, Київське, Волинське воєводства

7. Коли відбулася битва під Берестечком?

А 1—10 березня 1650 р.

Б 18—30 червня 1651 р.

В 22—23 травня 1652 р.

Г 11 жовтня — 5 грудня 1653 р.

8. Під час якого з молдавських походів української армії, здійснених у роки Національно-визвольної війни, загинув Т. Хмельницький?

А першого

Б другого

В третього

Г четвертого

9. Яка з наведених держав католицького табору позитивно ставилася до боротьби українців проти влади Речі Посполитої в роки Національно-визвольної війни?

А Французьке королівство

Б Іспанське королівство

В Папська держава

Г Венеціанська республіка

10. Яка кількість козацького реєстру встановлювалася відповідно до українсько-московських Березневих статей 1654 р.?

А 40 тис. осіб

Б 50 тис. осіб

В 60 тис. осіб

Г 70 тис. осіб

11. Із якою державою 10 липня 1654 р. уклав «Вічний договір» кримський хан?

А Московська держава

Б Річ Посполита

В Гетьманщина

Г Трансильванське князівство

12. Коли було укладено Віленське перемир’я між Річчю Посполитою та Московською державою?

А 1654 р.

Б 1655 р.

В 1656 р.

Г 1657 р.

13. Установіть відповідність між історичними постатями та їхніми характеристиками.

1 В. Бутурлін

2 В. Шереметьев

3 М. Потоцький

4 Д. Чаплинський

А Коронний гетьман Речі Посполитої, який керував польською армією в битвах на Жовтих Водах і під Корсунем

Б Московський воєвода, який у січні 1655 р. приєднався зі своїми військами до гетьмана

В Наказний гетьман, який у 1654—1655 рр. очолював козацьке угруповання, що діяло в Білорусі та на Смоленщині

Г Чигиринський підстароста, який напередодні війни захопив родинний хутір Б. Хмельницького Суботів

Д Боярин, який очолював московське посольство на раді в Переяславі в 1654 р.

14. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Битва під Охматовом

Б Облога Жванця

В Загибель Т. Хмельницького під Сучавою

Г Укладання Віленського перемир’я

15. Землі яких колишніх воєводств, згідно з умовами Зборівського договору, складали територію Української козацької держави? (Виберіть три правильні відповіді.)

1 Київське воєводство

2 Подільське воєводство

3 Волинське воєводство

4 Брацлавське воєводство

5 Руське воєводство

6 Чернігівське воєводство

7 Белзьке воєводство