Підручник з Історії України. 8 клас. Гісем - Нова програма

Шановні учні!

Цього року ви продовжите вивчати курс історії України. Як ви вже знаєте з досвіду попередніх років, запорукою успішної роботи на уроках і вдома є вміння працювати з підручником. Перед тим як розпочати роботу, необхідно за змістом підручника познайомитися з його структурою. Весь матеріал у ньому поділено на п’ять розділів, кожен із яких містить від п’яти до десяти параграфів, що, у свою чергу, складаються з декількох пунктів. У тексті ви зустрінете виділені слова й дати, а також тлумачення основних термінів і понять.

Важливу роль у розумінні подій мають наведені в підручнику історичні документи, ілюстрації та схеми. Працюючи з параграфом, необхідно уважно прочитати вміщені до нього документи та відповісти на запитання до них. Розглядаючи ілюстрації, обов’язково звертайте увагу на підписи, які пояснюють зміст зображеного. Наведені схеми розкривають зв’язки між складовими певного історичного явища, пояснюють його особливості, наслідки тощо. Робота з історичною картою дозволить з’ясувати, де саме відбувалися події, про які йдеться в тексті, або які зміни вони спричинили.

Перевірити свої знання вам допоможуть запитання та завдання, наведені після кожного параграфа. Підсумувати матеріал розділу ви зможете за допомогою узагальнюючих запитань і завдань, а також тестових завдань для тематичного контролю.

У кінці підручника ви знайдете додатки: плани-схеми для самостійної роботи з підручником, додатковою літературою, історичним документом тощо.

Вступ

Опрацювавши цей параграф, ви зможете: визначити хронологічні межі періоду історії України, який ви будете вивчати в цьому році; скласти загальне уявлення про основний зміст Нової доби в історії України; познайомитися з особливостями політичного становища українських земель у першій половині XVI ст.; пояснювати поняття і терміни «історія України», «ранній Новий час», «ранньомодерна доба».

1. Що таке історія? 2. Який період історії України ви вивчали минулого року? Назвіть його хронологічні межі. 3. Які події середньовічної історії України вам запам'яталися найбільше?

1. Нова доба в історії України.

Розглядаючи особливості розвитку суспільства на території нашої держави, ви дізнаєтеся про подальшу історію українського народу, його боротьбу за свою незалежність і пов’язані з нею подвиги, тріумфи та трагедії.

Історія України, як ви вже знаєте, поділяється на певні історичні періоди — етапи її політичного, суспільного й культурного розвитку, що характеризуються визначними подіями, явищами, процесами тощо. У попередніх класах ви вивчали давню й середньовічну історію України. У 8 класі ви познайомитеся з історією раннього Нового часу, або ранньомодерної доби. У цей час на українських землях, як і в інших частинах Європи, відбуваються важливі зрушення у соціальній, політичній, економічній, культурній та інших сферах життя. Дізнатися про них ви зможете зі сторінок цього підручника.

Періоди історії України

Давняісторія

Середньовічна історія

Нова історія

Новітня історія

Близько 1 млн років тому — V ст. н. е.

V ст. н. е. — кінець XV ст.

І частина. XVI—XVIII ст.

II частина. XIX — початок XX ст.

І частина. 1914 — 1939 р р.

II частина. 1939 р. — початок XXI ст.

Період, який ви вивчатимете, називають також козацькою добою в історії нашої держави. Саме українське козацтво стало визначальним чинником суспільного розвитку цього часу. Одним із головних здобутків означеного періоду було виникнення Української козацької держави — Гетьманщини, що постала внаслідок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

2. Політичне становище українських земель у першій половині XVI ст.

Наприкінці XV — у першій половині XVI ст. українські землі перебували у складі різних держав. Переважна частина території України, а саме Підляшшя, Волинь, Східне Поділля (Брацлавщина) і Київщина, входила до складу Великого князівства Литовського. Галичина, Белзщина, Холмщина та Західне Поділля належали Польському королівству. Від середини XIV ст. Буковина була частиною Молдавського князівства. У 1514 р. Молдавське князівство разом з українськими землями потрапило в залежність від Османської імперії. Турецька влада створила на Буковині військово-адміністративну одиницю — Хотинську райю. Закарпаттям із XIII ст. володіло Угорське королівство. Унаслідок поразки від турків-османів під Могачем у 1526 р. Угорщина втратила свою незалежність, а Закарпаття поділили Австрійські Габсбурги (західна частина) і залежне від турків-османів Трансильванське (Семиградське) князівство (східна частина).

Українські землі в першій половині XVI ст.

У Криму та частині Північного Причорномор’я від середини XV ст. існувала держава татарського народу — Кримське ханство, яке з 1475 р. було васалом Османської імперії. Чернігово-Сіверщина внаслідок московсько-литовських війн кінця XV — початку XVI ст. увійшла до Великого князівства Московського.

Висновки. У 8 класі вивчається історія України раннього Нового часу, що охоплює події XVI—XVIII ст.

Цей період української історії називають козацькою добою, підкреслюючи тим самим визначальну роль козацтва в його подіях.

Українські землі впродовж першої половини XVI ст. входили до складу кількох різних держав, що обумовлювало певні особливості їхнього розвитку.

Запитання та завдання

1. Яку назву має період історії України, що вивчається у 8 класі? 2. Якими є хронологічні межі цього періоду? 3. На які дві частини поділяється Нова історія? 4. Чому період кінця XV — XVIII ст. в українській історії називають козацькою добою? 5. У складі якої держави перебувала в першій половині XVI ст. більша частина українських земель?

6. Що ви знаєте про періодизацію історії України? 7. Охарактеризуйте політичне становище українських земель наприкінці XV — у першій половині XVI ст.

8. Визначте за картою (с. б підручника), до складу яких держав входили в першій половині XVI ст. землі, де ви живете. 9. Складіть у зошиті таблицю «Державна належність українських земель у середині XVI ст.».

Держава

Які українські землі належали

10. Зверніть увагу на висновки до параграфа. Поясніть їхній зміст, наводячи факти з тексту підручника. (Надалі таку вправу доцільно виконувати після опрацювання кожного параграфа з метою перевірки своїх знань.)

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст