Вступ до історії. 5 клас. Гісем - Нова програма

§ 4. Українська держава на історичних картах у різні часи свого існування

ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:

• як позначають на історичних картах різні етапи розвитку державності України

• про витоки сучасної української держави

Карта зі стоянки первісних людей Межиріч.

На території України вченими було знайдено близько десяти картографічних зображень Первісної доби. Найвідомішою пам'яткою серед них є малюнок на уламку бивня мамонта. Він був знайдений у 1966 р. під час розкопок поблизу села Межиріч Канівського району Черкаської області на місці стоянки мисливців на мамонтів. На ньому зображена місцевість із виділенням річки, рослинності (кущі, ліс), житла. Це найдавніша пам'ятка картографії на території України.

Її було створено приблизно 15—17 тисяч років тому.

1. Українські землі на перших історичних картах. Карта була винайдена як інструмент, що допомагає орієнтуватися у просторі. Перші карти на українських землях з’явилися ще в Первісну добу. Проте вони були мало схожі на сучасні й більше нагадували схематичне зображення предметів, які служили орієнтирами в навколишньому середовищі.

Першу карту, на якій були зображені сучасні українські землі, склав античний географ Птолемей. Він називав цю територію Сарматією. Його попередники називали її Кіммерією, а згодом — Скіфією, за назвами народів, що тут жили. Однак не слід плутати назву території та назву держави. Хоча іноді ці назви збігаються.

Із давніх часів, коли на історичних картах з’явилася українська держава, вона мала різні назви й територіальні межі. Однак незмінним залишалося ядро українських держав — Середнє Подніпров’я.

Перше зображення українських земель у «Географії» Клавдія Птолемея на десятій карті Європейської Сарматії.

Державні кордони — фактичні або уявні лінії в сухопутному, водному, повітряному просторі та надрах, які визначають межі дії державного суверенітету. Вони відділяють територію однієї держави від іншої, визначають межі державної території з усіма ресурсами, що є матеріальною умовою існування суспільства.

2. Формування кордонів України. Територіальні межі (кордони) сучасної України пройшли тривалий і складний шлях свого формування. Вирішальний вплив на цей процес мали землі, на яких жили українці, та відносини із сусідніми державами.

Першою державою, від якої веде родовід сучасна Україна, була Київська держава. Щодо її позначення використовують декілька назв: Куявія, Русь, Руеь-Україна, Київське князівство, Київська Русь. Столицею нашої держави було місто Київ, засноване наприкінці V — на початку VI ст. Знала вона часи піднесення й занепаду. Відповідно її межі то збільшувалися, то ставали меншими. Розквіт Київської держави припадає на кінець X — першу половину XI ст., коли правили князі Володимир Великий та Ярослав Мудрий.

Традиції Київської держави продовжила Галицько-Волинська держава (кінець XII — перша половина XIV ст.). Після коронації її князя Данила Романовича Галицького вона отримала назву Королівство Руське. Протягом 150 років існування столицею цієї держави були міста Галич, Холм, Володимир-Волинський, Львів.

Княжий знак тризуб на монетах Володимира Великого (1).

Герб Галицько-Волинської держави на печатці князя Юрія II. XIV ст. (2).

Київська держава (Русь-Україна) у період розквіту та найбільшого розширення кордонів (правління Ярослава Мудрого).

Галицько-Волинська держава та залежні території за правління Романа Мстиславича.

Землі Січі у другій половині XVI — на початку XVII ст.

Українська козацька держава — Військо Запорозьке в 1649 р.

Герб Війська Запорозького початку XVII ст.

Печатка Війська Запорозького за гетьмана Б. Хмельницького.

Прапор, булава і шабля гетьмана Української козацької держави Б. Хмельницького. Реконструкція.

Із появою наприкінці XV ст. козацтва розпочався новий етап творення української держави. У середині XVI ст. козаки, що контролювали степові простори від Південного Бугу до Сіверського Дінця, заснували за порогами Дніпра свій центр — Січ. Запорозька Січ стала справжньою Козацькою республікою зі своїми законами, звичаями, територією, військом. У 1648 р. козаки, очолювані Богданом Хмельницьким, підняли українців на боротьбу за відновлення й незалежність держави. На звільненій території було засновано козацьку державу — Військо Запорозьке (Гетьманщину). Проте могутні сусідні держави не були зацікавлені в її існуванні. У 1764 р. її поглинула Російська імперія. У 1775 р. була знищена й Запорозька Січ.

Знову українська держава з’явилася на політичних та історичних картах на початку XX ст. Проте знадобилося 70 років боротьби, щоб 24 серпня 1991 р. на карті світу постала незалежна держава Україна.

Територія України В 1917—1921 рр.

Територія сучасної України.

Герби українських держав, що існували в 1917—1921 рр.

Герб Української Народної Республіки.

Герб Української Держави.

Герб Західноукраїнської Народної Республіки.

Запитання та завдання

1. Які українські держави існували в різні часи?

2. Прочитайте уривок зі статті 20 Конституції України:

...Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом... Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України)...

Правонаступницею яких держав є сучасна Україна відповідно до Конституції?

3. Які держави є сусідами сучасної України?

4. Чим, на вашу думку, можна пояснити зміни кордонів України?