Вступ до історії. 5 клас. Гісем - Нова програма

Тема 2

ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ ІСТОРІЯ

§ 3. Географічний та історичний простір

ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:

• як географічний простір впливає на розвиток історії

• що таке історичний простір

• у чому полягає різниця між фізичними та історичними картами

1. Історія та географія. Значну допомогу у вивченні історії надає географія. Це наука, яка вивчає природу Землі, складові її оболонки, територіальну організацію населення та його господарську діяльність.

Як ви вже знаєте, будь-яка історична подія відбувалася в певний час і в певному просторі. Якщо хронологія дозволяє встановити, коли саме це сталося, то історична карта — де саме відбувалося. Історичні карти створюють на основі географічних.

На уроках природознавства ви вже ознайомилися з географічними картами, зокрема із фізичною картою. На них різними кольорами позначають височини, низовини, водний простір тощо на території України та в інших частинах нашої планети. Фізична карта відображає частину географічного простору, середовища, де відбуваються природні процеси й живуть люди.

Фізична карта України.

Карта — умовно зменшене загальне зображення земної поверхні або її частин. Історична карта — карта, що відображає події, які відбувалися на певній території на різних етапах її історичного розвитку.

Природні зони на території України.

Географічне положення України може розповісти багато цікавого. Наприклад, для яких занять населення найбільш придатні її землі, із якими регіонами світу пов’язана її доля тощо.

Кордони України не мають значних природних перешкод, які б заважали зв’язкам із навколишнім світом, сусідніми народами. Україна — наче місток між Європою та Азією. Із Центральною і Західною Європою українські землі з’єднані карпатськими перевалами, сухопутними шляхами й річками.

Зі сходу до України підступає великий Євразійський степ, який простягається через увесь континент. Із давніх часів ним проходили великі торговельні шляхи, що брали початок у Китаї та Індії. Найвідоміший із них — Великий шовковий шлях.

Український лісостеп.

Український степ.

Пам'ятка

Як працювати з історичною картою

1. Прочитайте назву карти.

2. Ознайомтеся з легендою — табличкою, що містить пояснення умовних позначень на карті.

3. Знайдіть на карті умовні позначення, які необхідні у вивченні конкретного питання.

4. Порівняйте отриману інформацію з матеріалами підручника.

Як працювати з контурною картою

1. Прочитайти назву карти.

2. Опрацюйте відповідний матеріал підручника та атласу.

3. Прочитайте завдання до контурної карти.

4. Ознайомтеся з легендою відповідної карти в атласі.

5. Знайдіть на карті ті умовні позначення, які необхідні для виконання конкретного завдання.

6. Охайно виконайте завдання на контурній карті.

Надзвичайно важливе значення в господарському житті українських земель мали Чорне та Азовське моря, оскільки тут сходилися всі сухопутні й водні шляхи. Хто володів цим узбережжям, особливо Кримом, той і був господарем регіону.

Сусідство з кочівниками, що панували в степовій частині України, ускладнювало ведення господарства для осілих землеробів лісостепової зони України. Протистояння між кочівниками й землеробами протягом кількох тисячоліть визначало хід історії на українських землях.

Легенда карти — перелік умовних позначень до карти. Він містить коротке текстове пояснення того, що зображено на карті.

2. Історична карта. Історична карта має суттєві відмінності від фізичної. Зокрема, це різниця у значенні й змісті кольорів. Так, на фізичній карті кольорами позначають природні умови певної місцевості, а на історичній — території держав у різні часи, місця розселення народів тощо. Також історична карта показує, як розвивалися певні історичні події — виникали держави, змінювалися їхні території, пересувалися війська, переселялися народи тощо.

Історичну карту потрібно навчитися «читати». Інформація на ній подається за допомогою умовних позначень, зміст яких розкрито в легенді карти. Також історична карта може містити деякі ілюстрації, які створюють зоровий образ подій та явищ минулого.

Історичні карти розрізняють:

• за охопленням території — світові, материкові, карти держав;

• за змістом — оглядові, узагальнювальні, тематичні;

• за масштабом — великомасштабні, середньомасштабні, дрібномасштабні.

Отже, історичні карти відрізняються за розміром та обсягом поданої на них інформації.

Одним із видів навчальних історичних карт є контурна карта, на якій відображена лише частина інформації. Іншу, відповідно до завдань, треба нанести самостійно.

Абрахам Ортеліус.

Перша збірка історичних карт мала назву «Атлас географії античного світу». Вона була складена в 1579 р. фламандським картографом Абрахамом Ортеліусом.

У 1570 р. він склав і надрукував перший у світі географічний атлас.

Запитання та завдання

1. Як природне середовище впливає на поведінку людей?

2. Яка наука вивчає природне середовище?

3. Яким заняттям людей сприяють природне середовище і географічне положення України?

4. Назвіть спільні та відмінні ознаки історичної та географічної карт.

5. Що позначають на історичній карті? Що означає колір на історичних картах?

6. Що таке легенда історичної карти? Для чого вона потрібна?

7. Поясніть, про що може повідомити історична карта.

8. Які види історичних карт ви знаєте?

9. Виберіть правильні відповіді. Поясніть свій вибір.

На історичній карті зображують:

• кліматичні зони;

• кордони держав;

• глибину річок та озер;

• напрямки течій річок;

• напрямки походів військ;

• висоту найвищих гір;

• місця найважливіших битв;

• зміни території та кордонів держав.