Вступ до історії. 5 клас. Гісем - Нова програма

Практичне заняття

Відлік часу в історії

ПРИГАДАЙТЕ

1. Що таке історія?

2. Як рухається історичний час: лінійно чи циклічно?

3. Що таке «шкала часу»?

4. Яку подію використовують для початку відліку часу в історії України?

Мета: навчитися креслити «шкалу часу», позначати на ній дати, події, періоди; співвідносити рік зі століттям; навчитися складати хронологічну таблицю за текстом історичних джерел.

Завдання для підготовки до практичного заняття

1. Зробити заготовки «шкали часу».

2. Підготувати шаблон хронологічної таблиці.

Хід заняття

І. Розв'яжіть задачі за допомогою «шкали часу».

1. Визначте століття за роком.

988 р. ______

1199 р. ______

1362 р. ______

1658 р. ______

1837 р. ______

1914 р. ______

2000 р. ______

2. Позначте на «шкалі часу» Різдво Христове. Зафарбуйте різними кольорами періоди до нашої ери та нашу еру.

3. Позначте на «шкалі часу» роки народження вашого дідуся або бабусі, батька або матері, ваш рік народження. Вирахуйте, скільки років живуть ці три покоління разом.

4. Укажіть на «шкалі часу» період вашого навчання у школі (від вступу до закінчення).

5. Позначте різними кольорами на «шкалі часу» періоди:

1) Київська держава (княжа Русь-Україна) — IX—XIII ст.;

Скіфські воїни.

Царський скіфський курган у розрізі.

2) Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) — XIII — середина XIV ст.;

3) Козацька республіка / Військо Запорозьке (Гетьманщина) — середина XVI — XVIII ст.;

4) творення нової України, держава Україна — XIX—XXI ст.

6. Визначте тривалість історичних подій.

1) Скільки століть минуло від початку нашої ери?

2) Який рік був раніше: 50 р. до н. е. або 50 р. н. е.? На скільки років раніше?

3) Який рік буде наступним після 134 р. до н. е.?

4) Обчисліть, скільки минуло років від початку правління князя Олега в Києві (882 р.) до його походу на Константинополь у 907 р.

5) У 1989 р. урочисто святкували 500-річчя виникнення українського козацтва. Визначте, який рік вважається датою виникнення козацтва.

6) Успенський собор Києво-Печерської лаври було збудовано на 27-й рік від заснування монастиря в 1051 р. Обчисліть, коли це відбулося.

7) Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького почалася в 1648 р., а гетьман помер у 1657 р. Скільки років тривала війна?

8) У 1982 р. жителі Києва відзначили 1500 років від заснування міста. У якому році вони відзначатимуть 2 тисячі років від заснування міста?

9) Обчисліть, скільки років розділяють дату хрещення Русі (988 р.) і рік вашого народження.

Скіфський меч — акінак.

II. Прочитайте текст і складіть хронологічну таблицю.

Скіфський золотий кубок.

Монета скіфського царя Атея.

Скіфська пектораль. Відзнака скіфських царів.

Текст для читання

Скіфи

На початку VII ст. до н. е. в степи українського Причорномор'я переселилися кочові племена скіфів. Вони витіснили із цих земель племена кіммерійців, які панували тут з XI ст. до н. е. Скіфи — іраномовні індоєвропейські племена, що вийшли із глибин Азії. Вони здійснювали грабіжницькі походи через Кавказькі гори до країн Близького Сходу, доходили аж до Єгипту. Після утворення могутньої Перської держави, яка підкорила собі Середню Азію, Близький Схід, скіфи були змушені повернутися в Північне Причорномор'я.

До кінця VI ст. скіфи створили своє державне об'єднання — Велику Скіфію. Близько 450 р. до н. е. у Причорномор'ї побував давньогрецький історик Геродот, який і залишив нам опис тогочасної Скіфії. Багато відомостей про скіфів вчені отримали після розкопок скіфських поховань — курганів (Куль-Оба, Чортомлик, Солоха, Гайманова могила тощо).

Скіфи об'єднувалися в кілька племен: царські скіфи (жили між Дніпром і Доном), скіфи-кочівники (жили в причорноморських степах та Криму), скіфи-землероби (проживали в лісостепу на лівому березі Дніпра) і скіфи-орачі (заселяли землі над Бугом). Власне скіфами були лише царські скіфи і скіфи-кочівники. Панівне становище належало царським скіфам. Усе їхнє життя підпорядковувалося законам війни. Звичайне озброєння скіфів: складаний лук зі стрілами, короткий меч (акінак), легкий спис, дротики та щит. У 512 р. до н. е. скіфи завдали поразки і вигнали зі своїх володінь армію перського царя Дарія І. Скіфи-землероби і скіфи-орачі займалися землеробством, сплачували данину царським скіфам хлібом і рабами. Зібрану данину скіфи продавали грекам, що у VIII—VI ст. до н. е. заснували свої міста-держави на північному узбережжі Чорного моря (Тіра, Ольвія, Херсонес, Пантикапей та інші). У греків скіфи купували предмети розкоші, вино, посуд, вироби з металу тощо.

У скіфів були розвинені різні ремесла й промисли. Ювелірні вироби скіфських майстрів належать до кращих світових зразків. Найчастіше скіфи зображували оленів, коней, баранів, кішок, левів і фантастичних грифонів (так званий «звіриний» стиль).

У IV ст. до н. е. у скіфів виник конфлікт із Македонським царством. Вирішальна битва відбулася в 339 р. до н. е. Армія македонського царя Філіппа вщент розбила скіфські війська. Це стало початком занепаду Великої Скіфії.

Решта скіфів подалася до Криму, де вони створили нову скіфську державу Малу Скіфію на чолі із царем Скілуром. Її столицею став Неаполь Скіфський (поблизу сучасного Сімферополя). Ця держава проіснувала до III ст. н. е. й була розгромлена племенами готів.

III. Визначте, що нового ви дізналися на занятті. Зробіть висновки.