Всесвітня історія: підручник для 8 класу "Гісем 2015" - Нова програма

§ 8. Практичне заняття

«Гуманістичні ідеї у творах Еразма Роттердамського» / «Ідеї гуманізму в шедеврах Високого Відродження» (на вибір вчителя)

Мета (визначається за обраною темою):

1) визначити особливості прояву гуманізму у творчості Еразма Роттердамського;

2) охарактеризувати засоби і методи реалізації гуманістичних ідей у творчості майстрів Високого Відродження.

Завдання до практичного заняття: підготувати повідомлення за темою, визначеною вчителем, відповідно до змісту заняття.

Запитання і завдання для роботи на практичному занятті

1. Об'єднайтеся в малі групи й обговоріть зміст своїх повідомлень.

2. Представте класу результати роботи своєї групи.

3. Зробіть висновок відповідно до мети роботи.