Всесвітня історія: підручник для 8 класу "Гісем 2015" - Нова програма

§ 5. Практичне заняття

«Наслідки Великих географічних відкриттів для історії людства» / «Цивілізації доколумбової Америки» (на вибір вчителя)

Мета (визначається за обраною темою):

1) визначити наслідки Великих географічних відкриттів;

2) з’ясувати особливості цивілізацій доколумбової Америки.

Завдання до практичного заняття: підготувати повідомлення за темою, визначеною вчителем, відповідно до змісту заняття.

Запитання і завдання для роботи на практичному занятті

1. Об'єднайтеся в малі групи й обговоріть зміст своїх повідомлень.

2. Представте учням класу результати роботи своєї групи.

3. Зробіть висновок відповідно до мети роботи.

Узагальнення знань за розділом I

«Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин»

1. Складіть перелік подій, які ви вважаєте найважливішими для розвитку західноєвропейського суспільства цієї доби. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: «Великі географічні відкриття», «Конкіста», «колоніальна імперія», «зустріч цивілізацій», «революція цін», «мануфактура», «капіталізм», «буржуазія», «найманий робітник».

3. Виконайте завдання за історичною картою:

1) покажіть напрямки подорожей європейців у період Великих географічних відкриттів і назвіть результати, яких вони досягли;

2) покажіть колоніальні володіння європейських держав у Новому Світі;

3) порівняйте землі і моря, відомі народам Старого Світу до і після епохи Великих географічних відкриттів.

4. Хто з історичних діячів, на вашу думку, мав найбільший вплив на розвиток тогочасного європейського суспільства? Поясніть свою точку зору.

5. Висловіть власну думку про передумови, причини та вплив Великих географічних відкриттів на розвиток європейського суспільства.

6. Визначте характерні риси матеріального світу і повсякденного життя людини раннього Нового часу.

7. Порівняйте середньовічне суспільство доби розвиненого Середньовіччя та капіталістичне суспільство Ранньомодерної доби у країнах Західної Європи. Заповніть таблицю (у зошиті). Критерії для порівняння визначте самостійно.

Критерії для порівняння

Середньовічне суспільство

Ранньомодерне суспільство

     

Тестові завдання за розділом I

«Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин»

1. Який мореплавець у 1486 р., пливучи вздовж західного узбережжя Африки, зумів досягти її південного краю?

А Бартоломеу Діаш

Б Христофор Колумб

В Васко да Гама

Г Фернан Магеллан

2. Коли було відкрито Америку?

А 1490 р.

Б 1492 р.

В 1498 р.

Г 1510 р.

3. Хто здійснив першу в історії навколосвітню подорож?

А Бартоломеу Діаш

Б Христофор Колумб

В Васко да Гама

Г Фернан Магеллан

4. Завоювання держави якого з індіанських народів розпочав у 1519 р. Е. Кортес?

А ацтеків

Б майя

В інків

Г чибча

5. Завоювання держави якого з індіанських народів розпочав у 1531 р. Ф. Пісарро?

А ацтеків

Б майя

В інків

Г чибча

6. Яка європейська держава наприкінці XVI ст. найбільше постраждала від «революції цін»?

А Англія

Б Франція

В Іспанія

Г Нідерланди

7. Яка європейська держава у XVI ст. стала головним європейським виробником і постачальником коксу?

А Англія

Б Франція

В Іспанія

Г Нідерланди

8. Що навчилися використовувати як джерело енергії у промисловості Нідерландів у першій половині XVI ст.?

А сонце

Б воду

В вітер

Г пару

9. Що з наведеного є ознакою праці на мануфактурі?

А постійне використання машин і механізмів

Б поділ праці між робітниками

В використання праці учнів і підмайстрів

Г використання праці рабів

10. Яке місто Європи в XVI — першій половині XVII ст. було найбільшим за кількістю населення?

А Лондон

Б Амстердам

В Париж

Г Рим

11. У якій із тогочасних європейських країн було близько 300 міст?

А Німеччина

Б Іспанія

В Італія

Г Нідерланди

12. Якою була середня тривалість життя людини у ранній Новий час?

А 30—35 років

Б 40—45 років

В 50—55 років

Г 60—65 років