Всесвітня історія: підручник для 8 класу "Гісем 2015" - Нова програма

§ 16. Практичне заняття

«Розвиток монархічних форм правління у країнах Західної Європи» / «Образ абсолютного монарха країн Західної Європи» (на вибір вчителя)

Мета (визначається за обраною темою):

1) визначити риси абсолютної монархії;

2) з’ясувати особливості правління абсолютних монархів у різних країнах Європи.

Завдання до практичного заняття: підготувати повідомлення або презентацію за темою, визначеною вчителем, відповідно до змісту заняття.

Запитання і завдання для роботи на практичному занятті

1. Об'єднайтеся в малі групи й обговоріть зміст своїх повідомлень (презентацій).

2. Представте класу результати роботи своєї групи.

3. Зробіть висновок відповідно до мети роботи.