Підручник з Історії України 8 клас "Гісем 2016" - Поглиблене вивчення

УКРАЇНА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII — XVIII ст.

1665—1676

Гетьманство П. Дорошенка

30 січня 1667

Укладення між Московською державою та Річчю Посполитою Андрусівського перемир'я

1667

Укладення гетьманом П. Дорошенком українсько-польського Підгаєцького договору

Березень

1669

Укладення Корсунських статей між П. Дорошенком та Османською імперією про перехід козацької України під протекторат Туреччини

1669

Укладення гетьманом Д. Многогрішним українсько-московських Глухівських статей

1670

Укладення гетьманом М. Ханенком українсько-польських Острозьких статей

1672

Укладення гетьманом І. Самойловичем українсько-московських Конотопських статей

1672

Укладення польсько-турецького Бучацького миру

17 березня 1674

Проголошення І. Самойловича гетьманом «обох боків Дніпра»

1676

Укладення польсько-турецького Журавненського мирного договору

1677

Перший Чигиринський похід турецько-татарського війська

1678

Другий Чигиринський похід турецько-татарського війська

13 січня 1681

Підписання Бахчисарайського миру між Московською державою та Османською імперією

1684—1685

Відновлення козацького устрою на Правобережжі

1686

Підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату

1686

«Вічний мир» між Московією та Річчю Посполитою

1687

Перший Кримський похід

1687

Укладення Коломацьких статей, початок гетьманування І. Мазепи

1689

Другий Кримський похід

1692

Виступ антигетьманської опозиції на чолі з Петриком

1695, 1696

Азовські походи

1699

Прийняття польським сеймом рішення про ліквідацію козацького війська та устрою на Правобережжі

1700

Константинопольський мир між Московією та Туреччиною

1700—1721

Північна війна між Швецією та Росією

1701

Указ Петра І про надання Києво-Могилянському колегіуму статусу академії

1702—1704

Повстання під проводом С. Палія

4 листопада 1708

Перехід гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля Карла XII

13 листопада 1708

Зруйнування московськими військами Батурина

1708—1722

Гетьманство І. Скоропадського

25 травня 1709

Зруйнування московськими військами Чортомлицької Січі

8 липня 1709

Полтавська битва

16 квітня 1710

Обрання гетьманом П. Орлика; прийняття «Пактів і Конституцій...»

1711

Прутський похід Петра І; укладання Прутського миру

1711, 1713

Походи П. Орлика на Правобережжя

1713

Адріанопольський договір Московії з Туреччиною

1714

Мирний договір між Туреччиною та Польщею; остаточна ліквідація козацького устрою на Правобережжі

1721

Установлення Синодом Російської православної церкви контролю над українськими друкарнями; заборона друкувати книжки українською мовою

1722—1727

Перша Малоросійська колегія

1722—1794

Життя і діяльність Г. Сковороди

1723—1724

Гетьманування наказного гетьмана П. Полуботка

1723

Подання Коломацьких чолобитних

1727—1734

Гетьманство Д. Апостола

1728

«Рішительні пункти»

1732—1734

Спроби ліквідації козацького устрою на Слобожанщині

1734

Заснування Нової (Підпільненської) Січі

1734—1739

Російсько-турецька війна

1734—1750

«Правління гетьманського уряду»

1734

Гайдамацьке повстання на Правобережжі під проводом Верлана

1738—1745

Піднесення опришківського руху під проводом О. Довбуша

1750

Гайдамацьке повстання на Правобережжі

1750—1764

Гетьманство К. Розумовського. Відновлення й остаточна ліквідація гетьманства в Україні

1764—1786

Друга Малоросійська колегія

1765

Ліквідація козацького устрою на Слобожанщині

1768

Гайдамацьке національно-визвольне повстання Коліївщина

1768—1774

Російсько-турецька війна

1770—1780-ті

Реформи Марії Терезії та Йосипа II

1772, 1793, 1795

Три поділи Речі Посполитої

1775

Ліквідація Запорозької Січі

1782—1786

Скасування царським урядом усіх адміністративних і судових установ Гетьманщини; ліквідація української автономії

1783

Указ Катерини II про закріпачення селян

1783

Приєднання Росією Криму, ліквідація Кримського ханства

1785

Козацька старшина урівнювалася в правах із російським дворянством

1787—1791

Російсько-турецька війна

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст