Підручник з Історії України 8 клас "Гісем 2016" - Поглиблене вивчення

УКРАЇНА НАПРИКІНЦІ XV — У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст.

1489

Перша писемна згадка в історичних джерелах про українських козаків

1529

Прийняття Першого Литовського статуту

50-ті рр. XVI ст.

Будівництво князем Д. Вишневецьким замку на острові Мала Хортиця

1556—1561

Створення Пересопницького Євангелія

1557

Затвердження Сигізмундом II Августом «Устави на волоки»

1564—1578

Будівництво вежі Корнякта — першої споруди з ансамблю Успенської церкви у Львові

1566

Прийняття Другого Литовського статуту

1569

Люблінська унія.

Об'єднання Польського королівства й Великого князівства Литовського в єдину державу — Річ Посполиту

1572

Створення за дорученням польського короля Сигізмунда II Августа полку українських реєстрових козаків

1578

Відкриття в Острозі слов'яно-греко-латинської школи

Кінець 70-х — початок 80-х рр. XVI ст.

Виникнення Запорозької Січі на острові Томаківка

1581

Видання Острозької Біблії

1585

Створення Львівської братської школи

1588

Прийняття Третього Литовського статуту

1591—1593

Козацьке повстання під проводом К. Косинського

1594—1596

Козацьке повстання під проводом С. Наливайка

1596

Укладення Берестейської церковної унії

1616

Узяття Кафи запорозькими козаками, очолюваними гетьманом П. Конашевичем-Сагайдачним

1620

Відновлення православної ієрархії на українських і білоруських землях

1621

Хотинська війна

1625

Виступ гетьмана М. Жмайла проти польської влади

1630

Козацьке повстання під проводом Т. Федоровича (Трясила)

1632

Заснування Києво-Могилянського колегіуму

1632

Початок легалізації православної церкви в Речі Посполитій

1635

Зруйнування Кодацької фортеці І. Сулимою

1637—1638

Козацько-селянське повстання під проводом П. Бута, Я. Острянина, Д. Гуні

1638

Прийняття «Ординації Війська Запорозького»

Лютий 1648

Початок Національно-визвольної війни українського народу

5—6 травня 1648

Битва на Жовтих Водах

16 травня 1648

Битва під Корсунем

11—13 вересня 1648

Битва під Пилявцями

Червень— серпень 1649

Облога Збаража

5—6 серпня 1649

Битва під Зборовом

8 серпня 1649

Укладення Зборівського договору

18—30

червня

1651

Битва під Берестечком

18 вересня

Укладення Білоцерківського

1651

договору

22—23

травня

1652

Битва під Батогом

1652—1709

Існування Чортомлицької Січі

11 жовтня — 5 грудня 1653

Облога Жванця

8 січня 1654

Переяславська рада

27 березня 1654

Укладення українсько-московської міждержавної угоди (Березневі статті)

19—21 січня 1655

Битва під Охматовом

24 жовтня 1656

Підписання Московською державою та Річчю Посполитою Віленського перемир'я

27 липня 1657

Смерть Б. Хмельницького

50-ті рр. XVII ст.

Утворення слобідських полків

1658

Гадяцька угода гетьмана І. Виговського з Річчю Посполитою

1658—1659

Українсько-московська війна

8—9 липня 1659

Конотопська битва

1659

Укладення гетьманом Ю. Хмельницьким українсько-московських Переяславських статей

1660

Укладення гетьманом Ю. Хмельницьким українсько-польського Слободищенського трактату

1663

Поділ Української держави на Правобережну і Лівобережну

1663

Обрання вперше І. Сірка кошовим отаманом Запорозької Січі

1663

Укладення гетьманом І. Брюховецьким українсько-московських Батуринських статей

Жовтень 1663 — березень 1664

Похід польсько-татарсько-українського війська на Лівобережжя на чолі з королем Яном Казимиром

1664—1665

Антипольське й антигетьманське повстання на Правобережжі

1665

Укладення гетьманом І. Брюховецьким українсько-московських Московських статей