Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Гісем - Нова програма

Завдання для тематичного оцінювання

1. За правління якого короля Франції виник орган станового представництва — Генеральні штати?

А Філіпп II Август

Б Філіпп IV Красивий

В Людовік IX Святий

Г Людовік VI Товстий

2. Яке ім’я першого нормандського короля Англії?

А Альфред Великий

Б Едуард Сповідник

В Гарольд

Г Вільгельм Завойовник

3. Коли барони примусили англійського короля підписати «Велику хартію вольностей»?

А 1215 р.

Б 1265 р.

В 1302 р.

Г 1337 р.

4. Вислів «Ходити в Каноссу» з’явився після конфлікту Папи Римського Григорія VII з імператором... .

А Генріхом IV

Б Фрідріхом І

В Оттоном І

Г Фрідріхом II

5. Що сприяло закріпленню територіальної роздробленості Священної Римської імперії?

А невдачі імператорів у хрестових походах в Палестину

Б провал політики «Натиску на Схід»

В поразка Італійської політики імператорів

Г втрата володінь у війнах із Францією

6. Орган станового представництва в Священній Римській імперії мав назву... .

А парламент

Б Генеральні штати

В рейхстаг

Г конклав

7. На Піренейському півострові арабів називали... .

А мамлюками

Б сарацинами

В сельджуками

Г маврами

8. Про складову якого процесу йдеться в уривку джерела?

«Цього [1085] року зібрав король Альфонс велике військо... й розпочав облогу міста. Маври добре укріпили Толедо... Але зібралося в Толедо надто багато людей, і вичерпалися його припаси, й довелося маврам здати місто...»?

А Реконкісту

Б боротьбу з єретиками

В «Натиску на Схід»

Г комунальний рух

9. Головним джерелом доходів італійських міських республік Ґенуя і Венеція були... .

А ремесла

Б міжнародна торгівля

В військові перемоги

Г золоті копальні

10. Середньовічні мініатюри слугують ілюстрацією для розповіді про події... .

А Столітньої війни

Б нормандського завоювання Англії

В походів Карла Великого

Г німецького «Натиску на Схід»

11. Хто звернувся з таким посланням до англійського короля?

«Ви, король Англії, і ви, герцог Бедфорд, що називає себе регентом королівства Французького... виконайте свій обов’язок перед Небесним Королем... віддайте Діві... ключі від усіх добрих міст, яким ви насильно заволоділи у Франції... і ви всі... хто перебуває під Орлеаном, повертайтеся... в свої країни, а якщо ви так не зробите, чекайте вісток від Діви, яка незабаром прийде до вас, вам на велике горе. Якщо ви, король Англії, не вчините так, то я беру на себе керівництво війною, і, де б не натрапила на ваших людей у Франції, я змушу їх піти, хочуть вони цього чи ні... Мене направив сюди Бог, Небесний Король, як свою заступницю, щоб прогнати вас з усієї Франції».

А Вот Тайлер

Б Жанна д’Арк

В Робін Гуд

Г Томас Беккет

12. Битва під Гастінгсом вирішила подальшу долю... .

А Німеччини

Б Англії

В Франції

Г Італії