Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Гісем - Нова програма

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ: «Наслідки хрестових походів»

Мета. Визначити наслідки та значення хрестових походів.

Хід роботи

1. Ознайомитися з представленим матеріалом.

Хрестові походи як військові експедиції з метою визволення Святої Землі зазнали краху. Вони спричинили значні людські втрати як серед населення країн Сходу, так і серед їхніх учасників. Під час походів було знищено багато пам’яток культури, бібліотек, палаців. Унаслідок четвертого хрестового походу зазнав значної шкоди Константинополь — центр східної християнської культури. Хрестові походи спричинили погіршення відносин між Європою і країнами Сходу, християнським та ісламським світами.

Проте епоха хрестових походів не минула безслідно для Європи. Значно пожвавилася торгівля на Середземному морі. Особливо великі переваги отримали італійські міста-держави — Венеція, Ґенуя, Піза, до яких перейшла першість у торгівлі з країнами Сходу. Візантія як торговельний суперник італійських міст-держав після четвертого хрестового походу зникла. Торговельні зв’язки Сходу і Заходу за час хрестових походів набули регулярного характеру. Кількість товарів, що їх привозили європейські купці зі Сходу, збільшилася в десятки разів.

Європейці познайомилися з виробництвом цукру, шовкових тканин і скляних дзеркал, запозичили зі Сходу голубину пошту і вітряки. Знайомство зі Сходом справило великий вплив і на побут європейців. Рицарі засвоїли східні манери, придворну ввічливість. Саме відтоді на Заході призвичаїлися мити руки перед їжею, приймати ванни і митися в гарячих лазнях. У рицарських замках з’явилася нова захоплююча гра — шахи.

2. Дати відповідь на запитання.

Як ви вважаєте, чому хрестові походи історики вважають однією з найяскравіших сторінок Середньовіччя.

3. Заповнити таблицю: «Хрестові походи».

Похід

Дата

Зміст, основні події

Результат

І

     

II

     

III

     

IV

     

4. Вислови судження, давши відповідь на запитання.

Як ви вважаєте, чому хрестові походи історики вважають однією з найяскравіших сторінок Середньовіччя?

5. Підбити підсумки уроку, виходячи з його мети.