Всесвітня історія: Підручник для 7 класу "Гісем 2015" - Нова програма

Узагальнення за розділом II «Середньовічний світ Західної Європи»

1. Складіть перелік подій або явищ, які ви вважаєте найважливішими для формування середньовічного світу Західної Європи. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення термінів і понять: «феод», «феодалізм», «васалітет», «сеньйор», «феодальна драбина», «цех», «майстер», «підмайстер», «учень», «гільдія», «Ганза», «лихварство», «міська комуна», «внутрішня колонізація», «зовнішня колонізація».

3. Виконайте завдання за історичною картою:

1) покажіть території та напрямки зовнішньої колонізації середньовічних європейців;

2) визначте території, які найбільше і найменше постраждали від епідемії чуми у 1343—1353 рр.;

3) простежте, як відбувалася християнізація Європи у VI—XIII ст.;

4) вкажіть межу розподілу сфер впливу між римсько-католицькою та православною церквами в 1054 р.;

5) покажіть місця розташування резиденції папи римського та чотирьох патріархів східних церков;

6) вкажіть найбільші торговельно-ремісничі міста Європи;

7) покажіть місця, де відбувалися найбільші ярмарки і торги;

8) покажіть регіони, де зосереджувалася торгівля купців Ганзи, Венеції й Генуї.

4. Охарактеризуйте повсякденне життя і традиції середньовічної людини. Порівняйте їх із повсякденним життям і традиціями жителів Римської імперії й варварських племен.

5. Визначте причини і наслідки: 1) внутрішньої і зовнішньої колонізації Середньовічної Європи; 2) формування трьох станів середньовічного суспільства; 3) християнізації Європи; 4) розколу християнської церкви; 5) виникнення середньовічних міст; 6) формування цехової системи виробництва; 7) боротьби міст із сеньйорами; 8) формування феодалізму.

Тестові завдання для тематичного контролю за розділом II «середньовічний світ Західної Європи»

1. Закінчіть речення.

До найбільших небезпек середньовічної людини належить голод, хвороби (епідемії), ...

А грабіжники

Б війни

В посухи

Г неврожай

2. Якою була середня тривалість життя середньовічної людини?

А 22—32 роки

Б 32—42 роки

В 42—52 роки

Г 52—62 роки

3. Який період став часом активної європейської колонізації?

А VI—VIII ст.

Б VIII—XI ст.

В ХІ—ХIII ст.

Г ХIII—ХІV ст.

4. Чи міг селянин бути сеньйором або васалом?

А ні, ніколи

Б так, але лише васалом

В так, і сеньйором, і васалом

Г так, але лише сеньйором

5. Як називають велику групу людей, яка відрізняється своїми спадковими правами й обов’язками, місцем у суспільстві?

А цех

Б гільдія

В стан

Г феод

6. Де зародилося чорне духовенство (чернецтво)?

А Італія

Б Франція

В Палестина

Г Єгипет

7. Здійснюючи християнізацію Європи, ірландські ченці охрестили північну частину

А Британії

Б Італії

В Іспанії

В Візантії

8. Коли відбувся остаточний розкол між західною і східною християнськими церквами?

А 1054 р.

Б 1073 р.

В 1077 р.

Г 1096 р.

9. Представників міської верхівки у Середньовічній Європі називали

А бюргерами

Б плебсом

В патриціатом

Г феодалами

10. Укажіть назву будівлі, у якій розташовувалися органи управління середньовічним містом.

А цех

Б замок

В ратуша

Г магістрат

11. Як називалося об’єднання купців у середньовічних містах?

А цех

Б братство

В орден

Г гільдія

12. До складу середньовічних цехів входили

А купці

Б майстри

В підмайстри

Г учні