Всесвітня історія: Підручник для 7 класу "Гісем 2015" - Нова програма

ДОДАТКИ

Плани-схеми для самостійної роботи учня з підручником і додатковою літературою

Як порівнювати різноманітні оцінки історичних явищ

1. Визначте сутність кожної оцінки історичної події або явища.

2. Спробуйте з’ясувати, на що спирався автор, даючи цю оцінку, і визначте об’єктивність його висновків.

3. Проаналізуйте наведені аргументи і логіку наведених доказів.

4. Зробіть свій вибір на користь однієї з наведених оцінок і поясніть його.

Як скласти повідомлення

1. Прочитайте в підручнику матеріал, до якого складаєте повідомлення.

2. Доберіть літературу, за якою будете його готувати.

3. Складіть план своєї розповіді.

4. За планом напишіть зміст повідомлення або складіть його тези (стислі положення).

5. Подумайте над тим, який ілюстративний матеріал доцільно використати.

Як скласти портрет історичного діяча

1. Як відбувалося становлення особистості історичного діяча.

1) Назвіть ім’я та прізвище. Де і коли він народився?

2) Де і в яких умовах жив, зростав, виховувався?

3) Як формувалися його погляди?

2. Особисті якості й риси характеру.

1) Як особисті якості діяча впливали на його діяльність?

2) Які з його особистих якостей вам подобаються, а які — ні?

3. Діяльність історичного діяча.

1) Охарактеризуйте основні справи його життя.

2) Які успіхи й невдачі були в його справах?

3) Які верстви населення підтримували його діяльність, а які — ні? Чому?

4) Хто був його друзями, а хто — ворогами? Чому?

5) Якими були наслідки його діяльності?

6) Завдяки чому людство пам’ятає цю людину?

4. Яким є ваше особисте ставлення до історичного діяча?

1) Які почуття викликає у вас його діяльність?

2) Як ви ставитеся до засобів і методів його діяльності? Обґрунтуйте свою позицію.

Як працювати з історичним документом

1. З’ясуйте походження документа.

1) Хто його автор?

2) За яких історичних обставин з’явився документ?

3) Що являє собою документ за змістом і формою (опис історичної події сучасником, оцінка події істориком, законодавчий акт тощо)?

2. З’ясуйте, яке завдання до документа ви повинні виконати і що для цього потрібно (якщо документ має поглибити ваші знання про якесь історичне явище, подію чи особу, — пригадайте, що вам уже відомо про це).

3. Прочитайте текст документа, з’ясуйте значення понять і термінів, що містяться в ньому.

4. Виконайте завдання до документа.

Як написати реферат

1. Уважно прочитайте тему реферату.

2. Опрацюйте літературу з цієї теми.

3. Складіть план реферату.

1) Вступ (поясніть важливість і актуальність обраної теми, зверніть увагу на те, що і як будете описувати).

2) Основна частина (розкрийте зміст теми реферату).

3) Заключна частина (сформулюйте висновки, яких ви дійшли).

4) Список використаної літератури.