Всесвітня історія: Підручник для 7 класу "Гісем 2015" - Нова програма

Узагальнення за розділами V і VI «Країни Центральної та Східної Європи в X—XV ст.», «Середньовічний Схід»

1. Використовуючи знання з географії, поясніть, чому кочові племена, що проникали в Західну Європу (гуни, авари, угри), постійно обирали для поселення саме Паннонію (Угорську рівнину)?

2. Що спільного в історичних долях Польщі, Угорщини та Чехії в Х—ХII ст.?

3. Складіть розповідь про одну з визначних битв: Грюнвальдська, Куликовська, Невська, «Льодове побоїще» тощо.

4. Підготуйте історичний портрет одного з історичних діячів: Ян Гус, Болеслав Хоробрий, Казимир ІІІ, Дмитрій Донськой, Іван ІІІ, Мехмед ІІ, Чингізхан, Батий, Іштван, Олександр Невський.

5. Дайте визначення понять і термінів: «гуситські війни», «варни», «санскрит», «турки-османи», «яничари», «султан», «Новгородська боярська республіка», «баскаки», «ярлик», «Боярська дума», «Судебник», «віче».

6. Виконайте завдання за історичною картою:

1) укажіть напрямки походів монголів; позначте держави, що були ними загарбані;

2) покажіть держави, що виникли у Східній Європі в Середні віки;

3) покажіть місця визначних битв, що зупинили просування німецьких хрестоносців на Схід; битви, у якій було завдано поразки Тевтонському ордену; битви, що сприяла ліквідації монгольського панування над Московською державою;

4) обведіть межі Володимиро-Суздальського князівства, Новгородської землі, Московської держави;

5) покажіть кордони імперії Гуптів, Делійського султанату, китайських держав (імперій Суй, Тан, Юань, Мін);

6) прослідкуйте етапи османських завоювань. Які території займала Османська імперія на кінець Середніх віків?

7. Складіть хронологію ключових подій історії країн Східної Європи.

8. Опишіть одну з визначних пам’яток культури країн Східної Європи, Московської держави, Китаю або Індії.

9. Який шлях з’єднував Європу з Китаєм?

10. Складіть розповідь про битву на Косовому полі та взяття турками-османами Константинополя.

11. Складіть хронологію подій історії середньовічного Китаю.

Тестові завдання для тематичного контролю за розділами V і VI «Країни Центральної та східної Європи», «Середньовічний Схід»

1. Який із польських королів отримав прізвисько Великий?

А Казимир ІІІ

Б Мешко І

В Болеслав І

Г Владислав

2. Діяльність ченців Кирила і Мефодія сприяла

А утвердженню християнства у Східній Європі

Б організації Першого хрестового походу

В успішному припиненню мусульманської експансії в Європі

Г утворенню Візантійської імперії

3. Яким роком датується перша літописна згадка про Москву?

А 1147 р.

Б 1185 р.

В 1187 р.

Г 1199 р.

4. Укажіть ім’я воєначальника, який очолив рух гуситів у Чехії.

А Ян Гус

Б Ян Жижка

В Ягайло

Г Іржі з Подебрад

5. У Грюнвальдській битві польсько-литовське військо завдало поразки

А німецькому імператору

Б монгольській орді

В Тевтонському ордену

Г гуситам

6. «Льодовим побоїщем» називають

А битву на Чудському озері

Б Невську битву

В Куликовську битву

Г Грюнвальдську битву

7. Боротьба чеського народу в першій половині XV ст. проти католицької церкви і німецького засилля переросла в так звані

А гуситські війни

Б альбігойські війни

В італійські війни

Г балканські війни

8. Верховна влада в Османській імперії належала

А великому кагану

Б імператору

В хану

Г султану

9. У Середньовічній Європі уявлення про Китай сформувалися завдяки описам подорожі купцем на ім’я

А Афанасій Нікітін

Б Марко Поло

В Плано де Карпіні

Г Ібн Баттута

10. Який із зазначених винаходів належить китайцям?

А компас

Б вітряк

В механічний годинник

Г колесо

11. Дата 1453 рік — це

А взяття турецькими військами Константинополя

Б утворення Делійського султанату

В захоплення Чингізханом Пекіна

Г розгром Тимуром турецьких військ

12. Про що китайські ремісники часів династії Тан говорили таке: «[має бути] блискучим, як дзеркало, тонким, як папір, дзвінким, як гонг, гладким і сяючим, як озеро в сонячний день»?

А порцеляновий посуд

Б шовк

В зелений чай

Г каліграфічне письмо