Всесвітня історія: Підручник для 7 класу "Гісем 2015" - Нова програма

Практичне заняття «Середньовічні школи та університети. Життя середньовічного студента»

Мета: визначити роль шкіл, університетів у розвитку середньовічного Заходу; яким було життя середньовічного студента.

Завдання до практичного заняття: підготуйте презентацію із 5—6 слайдів за однією із запропонованих тем:

1) Середньовічні школи та університети.

2) Життя середньовічного студента.

Завдання для роботи на практичному занятті:

1. Об’єднайтеся в малі групи за темами підготовлених презентацій та ознайомтеся з роботами одне одного.

2. Визначте кращі презентації.

3. Розгляньте малюнки і складіть розповідь про навчання у школі в Середні віки.

4. Доповніть поданий текст декількома реченнями.

Система університетської освіти справила великий вплив на формування західноєвропейської цивілізації. Університети сприяли розвитку наукової думки, самосвідомості та утвердженню свободи особистості. Магістри і студенти, переїжджаючи з міста в місто, з університету в університет, тим самим здійснювали культурний обмін між країнами. Про національні надбання відразу ж ставало відомо і в інших європейських країнах. Так, наприклад, твір «Декамерон» італійця Джованні Боккаччо був швидко переведений усіма мовами Європи, його читали і знали скрізь.

5. Прочитайте текст документа і дайте відповіді на запитання.

Із постанови папського легата (посланця) про студентів і магістрів паризької школи (1215 р.)

Хай ніхто не читає лекцій з вільних мистецтв, якщо не досяг двадцяти одного року і не прослухав принаймні протягом шести років всіх основних книг.

Нехай кожен обіцяє, що буде вчити щонайменше протягом двох років, якщо тільки цьому не завадить поважна причина, про що він має заявити публічно або перед екзаменатором. І він не повинен заплямувати себе жодним безчесним вчинком.

Коли хто-небудь підготувався до того, щоб вчити, він має екзаменуватися згідно з формою, яка міститься в рішенні єпископа Парижа...

Ті, що склали іспит, повинні викладати у звичайних школах книги Арістотеля за старою та новою діалектикою. Ніхто не повинен читати за книгами Арістотеля «Метафізика» і з філософії природи або читати «Суми.» за цими книгами.

Ніхто не повинен влаштовувати гулянок. на зборах магістрів і диспутах хлопчиків та юнаків. Але кожен може запрошувати до себе друзів і товаришів, так щоб їх не було дуже багато. Підношення одягу або інших речей, як це повелося, або навіть більше, ми всіляко заохочуємо, особливо щодо бідних.

Ніхто з магістрів, що навчає вільних мистецтв, не повинен мати більше однієї мантії чорного кольору і тієї, що спускається до п'ят. Ніхто не може носити під мантією туфлі з оздобленням або видовженими носками.

Якщо помре магістр мистецтв або богослов'я, усі магістри повинні не спати всю ніч. Кожен з них сам особисто читає Псалтир або забезпечує іншим способом його читання. Кожен має бути присутнім у церкві, де до півночі або більшу частину ночі йде служба, якщо тільки цьому не завадить поважна причина. У день поховання не має бути лекцій і диспутів.

Кожен магістр повинен мати право суду щодо своїх учнів.

Ніхто не отримує дозволу навчати від канцлера або іншої особи за гроші, або шляхом обіцянки, або шляхом будь-якої іншої угоди.

Відносно богословів ми наказуємо, що ніхто в Парижі не може навчати богослов'я, якщо він не досяг тридцяти п'яти років, не навчався протягом восьми років і не прослухав усіх необхідних книг.

Ніхто не допускається в Парижі до навчання або до виступів із проповіддю, якщо не є людиною гідного життя і досить обізнаним у своїй науці. Ніхто в Парижі не може вважатися студентом, якщо він не має певного вчителя.

1. Поясніть, чому саме папський легат регулює діяльність паризького університету. 2. У які сторони життя студентів втручається легат? 3. Чим це було зумовлено? 4. Висловіть припущення, які порушення робили студенти.

6. Зробіть висновок відповідно до мети роботи.

Узагальнення за розділом IV «Матеріальний і духовний світ європейського середньовіччя»

1. Якими були причини та наслідки християнізації Європи?

2. Визначте хронологічну послідовність ключових подій історії християнської церкви в Європі.

3. Поясніть значення понять і термінів: «єретик», «інквізиція», «Відродження», «гуманізм», «теологія», «схоластика», «алхімія».

4. Складіть історичний портрет на вибір: Алкуїн, П’єр Абеляр, Фома Аквінський, Данте Аліг’єрі, Йоганн Гутенберг, Франческо Петрарка, Сандро Боттічеллі, Джованні Боккаччо.

5. Наведіть приклади могутності католицької церкви у XII—XIII ст.

6. Виконайте завдання за історичною картою:

1) проведіть межу поділу християнського світу між католиками й православними;

2) назвіть землі, за які точилася боротьба між християнами та мусульманами в Середні віки;

3) назвіть регіони Європи, що були охоплені масовими рухами єретиків.

7. Складіть докладний опис однієї з пам’яток середньовічної культури.

8. Заповніть таблицю «Культура Середньовіччя» (у зошиті).

Галузь

Основні досягнення

Освіта

 

Література, літописання

 

Архітектура

 

Мистецтво

 

9. Між східною та західною церквами від самого початку існували відмінності. Чому із часом вони продовжували накопичуватися і в 1054 р. призвели до розколу?

10. Поясніть, навіщо папі римському була потрібна власна держава, якщо він і так був главою всіх християн-католиків.

11. Поясніть, чому колони для храму в Аахені, який будувався за часів Карла Великого, довелося везти з Італії.

Тестові завдання для тематичного контролю за розділом IV «Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя»

1. Назвіть регіон, який став центром катарської єресі.

А Північна Німеччина

Б Східна Англія

В Південна Франція

Г Південна Італія

2. Влада папи римського сягнула вершини своєї могутності в А V—IX ст.

Б Х—ХII ст.

В ХII—ХIII ст.

Г XIV—XV ст.

3. Якою мовою велося богослужіння в католицьких храмах?

А старогрецька

Б латина

В національні мови

Г арабська

4. Зображений винахід пов’язують із діяльністю

А П’єра Абеляра

Б Роджера Бекона

В Йоганна Гутенберга

Г Лева Математика

5. Найбільший вплив на розвиток середньовічної культури в Західній Європи мала

А християнська церква

Б світська влада

В народна культура

Г культурні впливи зі Сходу

6. Відродження античної культури при дворі франкських королів називають

А Меровінгським

Б Каролінгським

В Капетингським

Г Вельфським

7. Пошуками «філософського каменя» в Середні віки займалися

А алхіміки

Б інквізитори

В схоласти

Г жонглери

8. Мандрівних студентів-школярів, які блукали Європою в пошуках знань і створили окремий шар середньовічної культури, називали

А трубадурами

Б мінезингерами

В вагантами

Г скальдами

9. Середньовічна філософія, яка ставила за мету науково обґрунтувати релігійний світогляд, мала назву

А алхімія

Б інвеститура

В схоластика

Г індульгенція

10. Який із зображених храмів збудований у готичному стилі?

11. Головними прикрасами готичних храмів були А вітражі і скульптури Б картини та ідоли В ікони і фрески Г орнаменти і в’язь

12. Зображену репродукцію доцільно використати як ілюстрацію до твору

А «Декамерон» Джованні Боккаччо

Б «Божественна комедія» Данте Аліг’єрі

В «Вступ до теології» П’єра Абеляра

Г «Книга пісень» Франческо Петрарки