Всесвітня історія: Підручник для 7 класу "Гісем 2015" - Нова програма

Узагальнення за розділом III «Європейське суспільство і держави в X—XV ст.»

1. Складіть розповідь про одну з визначних битв: під Слейсом, під Азенкуром, під Пуатьє, біля Кресі та інші.

2. Складіть історичний портрет одного з видатних історичних діячів: Філіпп II Август, Філіпп IV Красивий, Жанна д’Арк, Людовік XI, Річард I Левове Серце, Генріх II Плантагенет, Альфред Великий, Вільгельм Завойовник, Оттон I, Фрідріх I Барбаросса, Фрідріх II Штауфен.

3. Дайте визначення понять і термінів: «вікінги», «епоха норманів», «феодальна роздробленість», «парламент», «Генеральні штати», «республіка», «громадянська війна», «станово-представницька монархія», «централізована держава», «регент», «дофін», «хрестові походи», «духовно-рицарські ордени», «парламент», «кортеси», «сейм», «Реконкіста», «Столітня війна», «Золота булла».

4. Виконайте завдання за історичною картою: 1) укажіть напрямки походів вікінгів та позначте засновані ними держави; 2) покажіть держави, що виникли в Північній Європі в Середні віки; 3) обведіть кордони Священної Римської імперії і визначте: а) основний напрям походів імператорів; б) території, що зазнали німецького «наступу на Схід»; 4) позначте місця основних подій Столітньої війни; 5) визначте території, якими володіли французькі королі до та після війни.

5. Поясніть, чому французький король виявився слабшим за деяких герцогів і навіть графів.

6. Складіть перелік усіх вторгнень, яких зазнали Британські острови, починаючи з римлян. У загальних рисах визначте, що дало або забрало кожне нове вторгнення.

7. Висловіть своє судження щодо характеру й значення Столітньої війни для її учасників і загалом європейської історії.

8. У чому ви вбачаєте подвиг Жанни д’Арк? У чому полягає її роль в історії Франції?

9. Що спільного у хрестових походах у Палестину, Реконкісті та «наступі на Схід»?

10. Як складалися відносини між римськими папами і королями європейських держав у XI—XV ст.?

Тестові завдання для тематичного контролю за розділом III «Європейське суспільство і держави в X—XV ст.»

1. За правління якого короля Франції виник орган станового представництва — Генеральні штати?

А Філіпп II Август

Б Філіпп IV Красивий

В Людовік IX Святий

Г Людовік VI Товстий

2. Укажіть ім’я першого норманського короля Англії.

А Альфред Великий

Б Едуард Сповідник

В Гаральд

Г Вільгельм Завойовник

3. Коли барони примусили англійського короля підписати «Велику хартію вольностей»?

А 1215 р.

Б 1265 р.

В 1302 р.

Г 1337 р.

4. Вислів «Ходіння в Каноссу» з’явився після конфлікту Папи Римського Григорія VII з імператором

А Генріхом IV

Б Фрідріхом I

В Оттоном I

Г Фрідріхом II

5. Що сприяло закріпленню територіальної роздробленості Священної Римської імперії?

А невдачі імператорів у хрестових походах у Палестину

Б провал політики «наступу на Схід»

В поразка італійської політики імператорів

Г втрата володінь у війнах із Францією

6. Орган станового представництва у Священній Римській імперії мав назву

А парламент

Б Генеральні штати

В рейхстаг

Г конклав

7. На Піренейському півострові арабів називали

А мамлюками

Б сарацинами

В сельджуками

Г маврами

8. Про складову якого процесу йдеться в уривку із джерела: «Цього [1085] року зібрав король Альфонсо велике військо...

й розпочав облогу міста. Маври добре укріпили Толедо... Але зібралося в Толедо надто багато людей, і вичерпалися його припаси, й довелося маврам здати місто...»?

А Реконкіста

Б боротьба з єретиками

В «наступ на Схід»

Г комунальний рух

9. Головним джерелом доходів італійських міських республік Генуя і Венеція були

А ремесла

Б міжнародна торгівля

В військові перемоги

Г золоті копальні

10. Середньовічні мініатюри ілюструють події

А Столітньої війни

Б нормандського завоювання Англії

В походів Карла Великого

Г німецького «наступу на Схід»

11. Хто звернувся з таким посланням до англійського короля: «Ви, король Англії, і ви, герцог Бедфорд, що називає себе регентом королівства Французького... виконайте свій обов’язок перед Небесним Королем... віддайте Діві. ключі від усіх добрих міст, якими ви насильно заволоділи у Франції... і ви всі... хто перебуває під Орлеаном, повертайтеся... в свої країни, а якщо ви так не зробите, чекайте звісток від Діви, яка незабаром прийде до вас, вам на велике горе. Якщо ви, король Англії, не вчините так, то я беру на себе керівництво війною, і, де б не натрапила на ваших людей у Франції, я змушу їх піти, хочуть вони цього чи ні. Мене направив сюди Бог, Небесний Король, як свою заступницю, щоб прогнати вас з усієї Франції»?

А Уот Тайлер

Б Жанна д’Арк

В Робін Гуд

Г Томас Бекет

12. Битва під Гастінгсом вирішила подальшу долю

А Німеччини

Б Англії

В Франції

Г Італії