Підручник з Природничих наук. 2 частина. 10 клас. Гільберг - Нова програма

В. 2. ФОРМА Й РУХИ ЗЕМЛІ. ЧАС

Те, що Земля обертається навколо власної осі й навколо Сонця, — знаємо. Що періодичний обертальний рух Землі є підґрунтям способів вимірювання часу й літочислення — знаємо. А що особливого дізнаємось у цій темі?

ВИ НАВЧИТЕСЯ

Називати форму Землі, види рухів Землі, параметри та наслідки осьового й орбітального рухів планети.

Знати параметри та наслідки рухів Землі.

Наводити приклади прояву сили Коріоліса.

Визначати поясний, місцевий час у країнах світу та в Україні.

Характеризувати осьовий та орбітальний рух Землі, роль Місяця в земних процесах

ПРИГАДАЙТЕ

Про рух планет дивись Б.10

НЕЗВИЧНА КУЛЯ

Якою є справжня форма Землі? Нині ніхто вже не має сумніву в тому, що Земля має кулясту форму. Це підтвердили численні навколосвітні подорожі. Останні сумніви зникли після перших космічних польотів і публікації фотознімків Землі з космосу. Однак наша планета — незвичайна куля.

Поверхня Землі нерівна: на ній є гори, рівнини й западини. Тому точну форму планети не можна відтворити жодною геометричною фігурою. Учені визначають форму Землі як геоїд (від грец. «ge» — Земля та «eidos» — вигляд). Він має дуже складну форму й відрізняється від справжньої поверхні Землі. Поверхня геоїда приблизно збігається зі спокійною водною поверхнею Світового океану, яку умовно продовжують під материками (мал. 2.1).

Мал. 2.1. Незвична куля

Різниця між полярним й екваторіальним радіусом — 21 км, що становить усього 1/298, тобто 0,3 %.

Куляста форма Землі має важливе географічне значення: вона ділить поверхню на освітлену й неосвітлену частини, зумовлює нескінченність і єдність простору й усіх геосфер та зональний розподіл сонячного тепла.

Доказами кулястості Землі можуть бути: кругла тінь від Землі на Місяці під час місячних затемнень (доказ Аристотеля), поступове «зникнення» корабля за обрієм у відкритому океані, збільшення дальності видимого горизонту під час підняття вгору, обертання штучних супутників та фотографії Землі з Космосу.

З метою візуалізації відмінностей геоїда від еліпсоїда (а не від кулі) було створено зображення (мал. 2.2), у якому ці відмінності перебільшені на кілька порядків. А потім це зображення хтось помістив у мережу Інтернет зі словами «так виглядає Земля без води!» І чомусь ця інформація набула вірусного характеру, і до сьогодні багато хто вважає, що це форма Землі без води.

Мал. 2.2. Як легко впіймати фейк