Географія. 7 клас. Гільберг

Розділ V. Океани

Планету, де ми мешкаємо, можна назвати «планетою-океаном». Адже океани займають майже 3/4 її поверхні. Вода — це дорогоцінний мінерал. У такій кількості, як на Землі, її немає ніде в Сонячній системі (мал. 138).

Мал. 138. Співвідношення площі суходолу н океану: а) у цілому на Землі; б) у Північній півкулі; в) у Південній півкулі

Світовий океан відіграє важливу роль у розвитку життя на Землі, у формуванні погоди й клімату, управляє кисневим балансом планети, забезпечує продуктами харчування значну частину людства. Неозорі простори океанів з’єднують материки та країни зручними й дешевими морськими шляхами. Океани відіграли велику роль у відкритті й дослідженні материків. На нинішньому етапі інтенсивного освоєння океанів виникла необхідність комплексного вивчення природи Світового океану з метою раціонального використання його природних ресурсів, їх відновлення та охорони (мал. 139). Материки й океани — єдина природна система, пізнання закономірностей якої є основним завданням цього розділу.

Мал. 139. Сучасні апарати для дослідження дна океанів

Тема 1. Тихий океан

ТИХИЙ ОКЕАН — найбільший за величиною, найглибший і найдавніший з океанів. Його площа становить 178,7 млн км2. Це майже половина площі Світового океану. Середня глибина — 3976 м, а максимальна — 11 022 м. Основні його особливості — великі глибини, часті рухи земної кори, безліч вулканів на дні, величезний запас тепла, найсильніші вітри, найвищі й найдовші хвилі, найбільші антарктичні айсберги, найруйнівніші хвилі цунамі, виняткове різноманіття органічного світу. Тихий океан має ще одну назву — Великий.

§ 54. Природа Тихого океану

Пригадайте: 1. Які материки омиває Тихий океан? 2. Хто дав йому таку назву? 3. Назвіть особливості Тихого океану.

Географічне положення. Тихий океан розташований по обидва боки від екватора та 180° меридіана. Займає Північну, Південну, Західну й Східну півкулі й має витягнуту форму з північного заходу на південний схід. Океан розділяє й одночасно з’єднує береги п’яти континентів. Значну протяжність він має біля екватора, тому тут поверхневі води найтепліші.

На сході океану берегова лінія розчленована слабо, виокремлюється кілька півостровів і заток. На заході береги дуже порізані. Тут багато морів. Серед них є шельфові, розташовані на материковій відмілині, з глибинами не більше 100 м. Деякі моря знаходяться в зоні взаємодії літосферних плит. Вони глибокі й відокремлені від океану острівними дугами.

 • Назвіть ці моря, користуючись картою атласу.

У Тихому океані понад 10 тис. островів різного походження. За їхньою кількістю він займає перше місце.

З історії дослідження океану. Багато народів, які населяли тихоокеанське узбережжя й острови, з давніх часів здійснювали подорожі по океану, освоювали його багатства. Початок проникнення європейців у Тихий океан збігся з епохою великих географічних відкриттів. Кораблі Фернана Магеллана за кілька місяців плавання перетнули величезний водний простір із сходу на захід. У цей час вода була дуже спокійною, що дало підставу назвати океан Тихим.

Іван Крузенштерн

Багато відомостей про природу океану було отримано під час експедицій Джеймса Кука. Великий внесок у дослідження океану й островів у ньому зробили російські експедиції, які очолили Іван Крузенштерн, Михайло Лазарев, Василь Головнін, Юрій Лисянський. У XIX ст. комплексні дослідження також проводив Степан Макаров на судні «Витязь». Регулярні наукові рейси з 1949 р. здійснювали радянські експедиційні судна.

Новий етап дослідження було започатковано в 1968 р., коли з американського судна «Гломар Челленджер» розпочали глибоководне буріння. Вивченням Тихого океану займається спеціальна міжнародна організація.

Рельєф дна. Рельєф дна Тихого океану складний. Шельф добре простежується тільки біля берегів Азії й Австралії. Материкові схили круті. Великі підняття й хребти поділяють ложе океану на улоговини. Поблизу Америки розташоване Східнотихоокеанське підняття, що входить до системи серединно-океанічних хребтів. На дні океану — понад 10 тис. окремих підводних гір, переважно вулканічного походження (мал. 140).

Мал. 140. Рельєф дна Тихого океану

Океан майже повністю розміщений у межах однієї океанічної Тихоокеанської літосферної плити, яка взаємодіє з іншими материковими плитами. Краї Тихоокеанської плити занурюються в тісний простір жолобів, які кільцем оточують океан. Ці рухи породжують землетруси й виверження вулканів. Тут знаходяться відоме Тихоокеанське вогняне кільце планети й найглибша западина — Маріанська (11 022 м).

 • Що ви знаєте про Тихоокеанське вогняне кільце?

У Тихому океані розміщено більшість глибоководних жолобів Світового океану (25 із 35), що мають глибину понад 5000 м.

 • Назвіть і покажіть деякі з них за допомогою карти атласу.

Клімат океану різноманітний. Тихий океан найтепліший. Завдяки великій кількості сонячного тепла, яке потрапляє на поверхню, середня температура поверхневих вод досягає +19 °С. В екваторіальних широтах упродовж року вона становить від +25 до +30 °С, на півночі — від +5 до +8 °С, а поблизу Антарктиди опускається нижче 0 °С.

Над океаном повітря насичене вологою. В області екватора випадає до 2000 мм опадів. Від Північного Льодовитого океану Тихий захищений суходолом і підводними хребтами, тому його північна частина тепліша за південну.

Тихий океан дуже неспокійний. У центральних його частинах дмуть пасати, у західній — мусони. Узимку холодний і сухий мусон істотно впливає на клімат океану; частина морів покривається льодом. Нерідко над західною частиною океану проносяться спустошливі тропічні урагани — тайфуни (сильні вітри). У помірних широтах упродовж усієї холодної половини року вирують шторми. Тут переважає західне перенесення повітря. Найвищі хвилі (висотою до 30 м) характерні для півночі й півдня Тихого океану. Урагани піднімають у ньому цілі водяні гори.

Властивості водних мас визначаються особливостями клімату. Через велику протяжність океану з півночі на південь середньорічна температура води на поверхні змінюється від -1 до +29 °С. Кількість опадів в океані переважає випаровування, тому солоність поверхневих вод у ньому трохи нижча, ніж в інших океанах, і становить 34,6 %о.

На формування течій океану впливають система вітрів, особливості рельєфу дна, положення й обриси берегів. Найпотужніша течія Світового океану — течія Західних Вітрів. Оскільки Тихий океан сильно витягнутий із заходу на схід, у ньому переважають широтні потоки вод. І в північній, і в південній частинах океану утворюються кільцеподібні рухи поверхневих вод.

 • Простежте за картою їх напрямок, назвіть теплі й холодні течії.

Органічний світ. Органічний світ океану відрізняється надзвичайним багатством і різноманітністю видів рослин і тварин. У ньому мешкає половина всіх живих організмів Світового океану. Цю особливість океану зумовлюють його величина, різноманітність природних умов і вік. Особливо багате життя в тропічних і екваторіальних широтах біля коралових рифів. У північній частині океану водяться лососеві риби. На південному сході поблизу берегів Південної Америки утворюються величезні скупчення риби. У водних масах тут розвивається багато рослинного та тваринного планктону, яким харчуються анчоуси, ставриди, масляні, скумбрії та інші види риб. Багато риби поїдають птахи: баклани, пелікани, пінгвіни. В океані мешкають кити, морські котики (мал. 141), морські бобри (мал. 142) (ці ластоногі живуть тільки в Тихому океані). Є багато й безхребетних тварин — корали, морські їжаки, молюски (восьминоги, кальмари). Тут прижився найбільший молюск — тридакна, масою до 250 кг.

Кожен із поясів Тихого океану має свої особливості.

Уплив Тихого океану на природу материків. Неозорі водні простори Тихого океану істотно впливають на клімат узбережжя. Його теплі й холодні течії коригують температуру прибережних територій.

 • Поясніть, як саме.

На кількість опадів значний вплив мають течії океану. Над теплою течією температура повітря більш висока, унаслідок чого інтенсивніше відбувається процес випаровування вологи, яка потім переноситься повітряними масами на суходіл і випадає у вигляді опадів. Уплив холодних течій — протилежний. Вони призводять до того, що опади на узбережжі не випадають і, як наслідок, утворюються пустелі. Наприклад, на заході Південної Америки розташована найсухіша пустеля Атакама.

 • Пригадайте, якою течією це спричинено. Подумайте, як упливає Тихий океан на клімат Південної і Південно-Східної Євразії.

Теплі морські течії впливають на замерзання морів, змушуючи холодні або теплі маси води перемішуватися, що має значення для замерзання поверхневого шару води в морях або океанах. Важливою особливістю впливу течій є те, що вони порушують широтну зональність у процесі розподілу тепла на земній поверхні.

Мал. 141. Морські котики

Мал. 142. Морські бобри

Роль Тихого океану в житті людини. Води Тихого океану омивають узбережжя понад 50 країн, де проживає майже половина населення світу.

 • Які це країни?

Тихий океан відчутно впливає па господарську діяльність людини. Він багатий на різноманітні ресурси. Використання природних багатств океану розпочалося ще в давнину. Виникло кілька центрів мореплавання — у Китаї, Океанії, Південній Америці, на Алеутських островах.

Тихий океан відіграє важливу роль у житті багатьох народів. Половину світового вилову риби здійснюють саме в ньому. Крім риби, є різні молюски, краби, креветки, криль. У Японії на морському дні вирощують водорості й молюсків. У деяких країнах із морської води вилучають сіль та інші хімічні речовини, опріснюють її. На шельфі ведуть розробки розсипів металів. Біля берегів Каліфорнії та Австралії видобувають нафту. На дні океану виявлено залізо, марганцеві руди.

Через найбільший океан нашої планети проходять важливі транспортні шляхи. Добре розвинене судноплавство, в основному вздовж узбережжя материків.

 • Знайдіть на карті атласу порти Тихого океану.

Господарська діяльність людини в Тихому океані призвела до забруднення його вод, виснаження деяких видів біологічних ресурсів. Так, до кінця XVIII ст. були винищені морські корови, відкриті одним з учасників експедиції В. Беринга. На межі винищення на початку XX ст. перебували котики, зменшилася чисельність китів. Нині китовий промисел обмежений. Велику небезпеку в океані становить забруднення вод нафтою, важкими металами та відходами атомної промисловості. Шкідливі речовини розносяться течіями по всьому океану. Навіть біля берегів Антарктиди в складі морських організмів виявлені ці речовини.

Практична робота 12

Позначення на контурній карті географічних об’єктів і течій Тихого океану

Позначте на контурній карті, користуючись атласом.

Рельєф: Східнотихоокеанське підняття; Північно-Західна, Північно-Східна улоговини;

течії: Північна Пасатна та Південна Пасатна, Куросіо, Західних Вітрів, Каліфорнійська, Перуанська, Північнотихоокеанська, Східноавстралійська.

Запитання та завдання

 • 1. Визначте найбільш характерні ознаки природи Тихого океану.
 • 2. Назвіть види господарської діяльності в океані. Укажіть райони рибних та інших промислів.
 • 3. У чому виявляється негативний вплив людини на природу Тихого океану й океану на людину?
 • 4. Прокладіть по карті маршрут туристського судна або науково-дослідного корабля. Поясніть напрямок маршрутів плавання.

Працюємо з картою та атласом

Позначте на контурній карті, користуючись атласом, глибоководні жолоби Тихого океану: Маріанський і Філіппінський. Укажіть їх найбільші глибини.

Сторінка дослідника

Дослідіть, використовуючи різноманітні джерела інформації та карти атласу, як змінюється органічний світ Тихого океану залежно від кліматичного поясу.

Цікавий факт

Мал. 143. Природа Великого Бар’єрного рифу

У південному тропічному поясі Тихого океану біля берегів Австралії знаходиться унікальний природний комплекс Великого Бар’єрного рифу (мал. 143). Це найбільший на Землі «гірський хребет», споруджений живими організмами. За розмірами він подібний до Уральського хребта. Під захистом островів і рифів у теплих водах розвиваються колонії коралів у вигляді кущів і дерев, колон, замків, букетів квітів, грибів; корали світло-зеленого, жовтого, червоного, блакитного, лілового кольорів. Тут мешкає безліч молюсків і різних риб.