Географія. 6 клас. Гільберг

Додатки

Додаток 1

ПОРАДИ ЩОДО РОБОТИ З ЛІТЕРАТУРОЮ, АТЛАСАМИ ТА КОНТУРНИМИ КАРТАМИ

Як читати підручник із географії

 • 1. Прочитайте текст параграфа.
 • 2. Перекажіть кожну частину параграфа, а потім увесь параграф.
 • 3. Читаючи текст, знайдіть на карті всі географічні об’єкти, згадані в параграфі.
 • 4. Дайте відповідь на запитання й виконайте завдання, розміщені в кінці кожного параграфа.
 • 5. Запишіть у словнику усі виділені слова в тексті параграфа й запам’ятайте, як вони пишуться.
 • 6. Якщо в тексті трапляється незрозумілий вам термін, зверніться до словника географічних термінів і понять.

Як користуватися навчальною додатковою та довідковою літературою

 • 1. Використовуючи навчальну додаткову й довідкову літературу, уточніть, що вас цікавить.
 • 2. Подумайте, де найбільша можливість одержати відповідь на запитання, що вас цікавить: у підручнику, довіднику чи додатковій літературі.
 • 3. Насамперед використайте підручник, потім довідник, а тоді додаткову літературу.
 • 4. Відкриваючи книжку, не перегортайте її сторінки, спершу прочитайте зміст і покажчик термінів і назв.
 • 5. Залежно від мети використайте такі види читання: читання-перегляд, коли книжку переглядають швидко, зупиняючись па окремих сторінках, Мета такого перегляду — перше ознайомлення з книжкою, одержання певного уявлення про її зміст. Вибіркове читання, або неповне, коли читають не весь текст, а тільки потрібні місця для досягнення мети.
 • 6. Ознайомлення з книжкою, одержання певного уявлення про її зміст. Читання з різних видів записів прочитаного.
 • 7. Відшукавши в книжці потрібний розділ, параграф чи сторінку, не намагайтесь обмежитися побіжним поглядом, а випишіть потрібну для себе інформацію, прочитайте про суть поняття теорії, визначте основне, складіть план прочитаного.

Як працювати з географічним атласом

 • 1. Подивіться зміст атласу, визначте та знайдіть карти, необхідні для роботи.
 • 2. Уважно розгляньте легенду карти.
 • 3. Уважно розгляньте карту, знайдіть на ній усі необхідні для роботи об’єкти.
 • 4. Зверніть увагу на взаємне розташування цих об’єктів на карті.

Додаток 2

ПЛАНИ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Характеристика карти

 • 1. Яка карта за охопленням території, за масштабом, за змістом?
 • 2. Які знання можна отримати при роботі з цією картою?

Пам’ятка, як читати план місцевості

 • 1. Визначте масштаб плану.
 • 2. Визначте сторони горизонту на плані.
 • 3. Визначте, через скільки метрів проведені горизонталі.
 • 4. Визначте за допомогою бергштрихів напрямок схилу, а також, чи є обриви, яри, круті береги річки.
 • 5. Визначте, розглянувши уважно план, де — крутий схил, а де — пологий.
 • 6. Визначте абсолютну й відносну висоту об’єктів.
 • 7. Визначте за допомогою умовних знаків, які об’єкти і як зображені на плані.
 • 8. Усно опишіть місцевість.

Пам’ятка, як знайти потрібну точку на карті, глобусі

 • 1. Уважно прочитайте координати.
 • 2. Визначте, де знаходиться потрібна вам довгота (східна чи західна півкуля).
 • 3. Визначте, де знаходиться потрібна вам широта (північна або південна півкуля).
 • 4. У точці, де перетнуться довгота й широта, буде знаходитися потрібний об'єкт.

Опис погоди за місяць

 • 1. Назва місяця.
 • 2. Висота Сонця над горизонтом (для кожного сезону).
 • 3. Тенденції зміни температури протягом місяця.
 • 4. Середня температура повітря, найвища та найнижча температури, місячна амплітуда коливань температур.
 • 5. Пануючі вітри.
 • 6. Кількість і види опадів, кількість днів з опадами (характер опадів).

Опис погоди за добу

 • 1. Дата.
 • 2. Температура та її зміни впродовж дня.
 • 3. Максимальна та мінімальна температури.
 • 4. Середня температура й амплітуда коливань температур.
 • 5. Ступінь хмарності та її зміни.
 • 6. Атмосферний тиск.
 • 7. Відносна вологість повітря.
 • 8. Сила й напрямок вітру.
 • 9. Опади.
 • 10. Висновок про характер погоди.

Пам’ятка, як читати рельєф по фізичній карті

 • 1. Уважно розгляньте фізичну карту в цілому (умовні знаки, масштаб).
 • 2. Знайдіть потрібну територію (материк, частину світу, країну).
 • 3. Розгляньте рельєф окремих частин території.
 • 4. Визначте найбільші форми рельєфу (гори, нагір’я, плоскогір’я, рівнини, низовини).
 • 5. По шкалі висот визначте переважаючі висоти й найбільшу висоту.

Характеристика географічного положення океану

 • 1. Розташування щодо півкуль, екватора, тропіків, нульового й 180-го меридіанів.
 • 2. Які материки омиває?
 • 3. З якими океанами має' зв’язок (протоки)?
 • 4. У яких кліматичних поясах він розташований?

Характеристика моря

 • 1. Назва моря. Географічне положення відносно інших географічних об’єктів, екватора, нульового меридіана.
 • 2. До басейну якого океану належить?
 • 3. Внутрішнє або окраїнне.
 • 4. Контур берегів і площа.
 • 5. Острови й півострови.
 • 6. Найбільша й переважаюча глибина, температури по сезонах року й солоність.
 • 7. Промислове значення й вплив господарської діяльності людини на природу моря.

Характеристика географічного положення річки

 • 1. Назва річки, її походження.
 • 2. На якому материку та в якій частині знаходиться річка?
 • 3. Між якими меридіанами й паралелями знаходиться річка?
 • 4. Положення річки відносно форм рельєфу.
 • 5. Де починається річка, у якому напрямку тече, куди впадає?
 • 6 . Географічні пояси, що перетинає річка.
 • 7. Приблизна довжина річки.
 • 8. Особливості водного режиму.

Характеристика озера

 • 1. Назва озера. Географічне положення.
 • 2. Як утворилася озерна улоговина?
 • 3. Найбільша глибина й характер дна.
 • 4. Солоне чи прісне.
 • 5. Стічне або безстічне.
 • 6. Характер берегів.
 • 7. Господарська діяльність людини, екологічні проблеми озера.

Опис джерела

 • 1. Назва джерела. Географічне положення
 • 2. З товщі яких порід пробивається джерело?
 • 3. Які з цих порід пропускають воду?
 • 4. Визначте, яким являється джерело (артезіанським чи простим).
 • 5. Визначте запах, колір і температуру води в джерелі.
 • 6. Чи дає джерело воду цілий рік?
 • 7. Визначте дебіт джерела за секунду, за годину, за добу.
 • 8. Використання джерела населенням.

Опис болота

 • 1. Місцева назва болота та його походження.
 • 2. Приблизна площа.
 • 3. Стан поверхні.
 • 4. Стан і склад рослинності.
 • 5. Тваринний світ.
 • 6. Охорона болота та його використання людиною.

Пам’ятка, як читати карту ґрунтів

 • 1. Розгляньте умовні знаки.
 • 2. Знайдіть за допомогою умовних знаків відповідний тип ґрунту.
 • 3. Відшукайте цей тип ґрунту на заданій території.
 • 4. Виявіть їх географічне положення.

Пам’ятка, як описати ґрунт

 • 1. Назва ґрунту.
 • 2. Глибина нижньої межі.
 • 3. Механічний склад.
 • 4. Колір.
 • 5. Структура.
 • 6. Включення.
 • 7. Вологість.
 • 8. Карбонатність ґрунту.

Характеристика природно-територіального комплексу (ПТК)

 • 1. Географічне положення території.
 • 2. Геологічна будова, корисні копалини й рельєф.
 • 3. Клімат (кліматичні пояси й області, середні температури січня та липня, амплітуда температур, середньорічна кількість опадів, коефіцієнт зволоження, річна сума температур вище +10 °С, придатність природних умов для сільськогосподарського використання території).
 • 4. Ґрунти, рослинний і тваринний світ.
 • 5. Екологічні проблеми території.

Як правильно порівнювати

 • 1. Спочатку визначте мету порівняння. Що важливо знати — ознаки подібності чи відмінності? Можливо, те й інше?
 • 2. Оберіть ознаки для порівняння.
 • 3. Установіть ознаки подібності та відмінності.
 • 4. Зробіть висновки й поясніть причини подібностей і відмінностей.

Додаток 3

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДОВІДОК І ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Довжина дуги паралелі в 1° на різних паралелях

Географічна широта для обох півкуль

Довжина дуги в 1° паралелі (км)

111,3

10°

109,6

20°

104,6

30°

69,5

40°

85,4

50°

71,7

60°

55,8

70°

38,2

80°

19,4

90°

0

Найвищі точки материків

Назва вершини

Висота (м)

Гірська система

Материк

Джомолунгма (Еверест)

8 848

Гімалаї

Євразія

Аконкагуа

6 960

Анди

Південна Америка

Деналі

6 194

Кордильєри

Північна Америка

Кіліманджаро

5 895

Вулканічний Масив

Африка

Костюшко

2 230

Великий Вододільний хребет

Австралія

Найвищі гірські вершини світу

Назва вершини

Висота (м)

Гірська система

Материк

Джомолунгма (Еверест)

8 848

Гімалаї

Євразія

Чогорі

8 666

Каракорум

Євразія

Канченджанга

8 585

Гімалаї

Євразія

Лходзе

8 545

Гімалаї

Євразія

Макалу

8 470

Гімалаї

Євразія

Гори України

Назва гірської системи

Найвища гірська вершина

Висота (м)

Карпати

Говерла

2060

Кримські гори

Роман-Кош

1545

Найбільші річки світу за довжиною

Назва річки

Довжина (км)

Площа басейну (тис. кв. км)

Амазонка

6 992

7180

Ніл

6 852

2870

Янцзи

6 418

1818

Міссісіпі (з Міссурі)

5 969

3229

Хуанхе

5 464

752

Об (з Іртишом)

5 410

2990

Найбільші річки України

Назва річки

Загальна довжина (км)

Довжина в межах України (км)

Дніпро

2 201

981

Дністер

1 362

705

Сіверський Донець

1 053

950

Дунай

2 960

164

Південний Буг

806

806

Найбільші озера світу

Озеро

Солоне чи прісне

Площа (км. кв)

Найбільша глибина

Материк

Каспійське

солоне

376 000

1025

Євразія

Верхнє

прісне

82 400

393

Північна Америка

Вікторія

прісне

68 000

80

Африка

Байкал

прісне

31 500

1620

Євразія

Ейр

солоне

до 15 000

до 20

Австралія

Маракайбо

солоне

163 000

до 250

Південна Америка

Найбільші озера України

Озеро

Площа (км. кв)

Найбільша глибина (м)

Ялпуг

149,0

6

Світязь

24,2

58,4

Синевір

0,7

24

Найбільші за площею держави світу

Держава

Столиця

Площа (млн. км. кв)

Материк

Росія

Москва

17 075

Євразія

Канада

Оттава

9 976

Північна Америка

Катай

Пекін

9 597

Євразія

США

Вашингтон

9 363

Північна Америка

Бразилія

Бразиліа

8 521

Південна Америка

Австралійський Союз

Канберра

7 687

Австралія

Індія

Делі

3 288

Євразія

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст