Географія. 6 клас. Гільберг

§ 42. Води суходолу

 • Пригадайте, що таке внутрішні води. Яка річка протікає у вашій місцевості? Які ще водойми є у вашому населеному пункті?

Класифікація вод суходолу. До вод суходолу, які іноді ще називаються внутрішніми водами, відносять річки, озера, підземні води та природний лід. За розміщенням води суходолу поділяють на дві великі групи: поверхневі та підземні.

Поверхневі води можуть бути в рідкому стані (річки та струмки, озера, водосховища, болота) або у твердому (льодовики й сніговий покрив). Постійні річки на дрібномасштабній карті позначають суцільними синіми лініями з поступовим потовщенням від витоку до гирла. Річки, що пересихають, позначають пунктирною лінією. Ширина річки на дрібномасштабній карті не виражається в масштабі карти.

Нині водойми — джерело прісної води й електроенергії, транспортна магістраль і улюблене місце відпочинку.

Після випадання дощу частина води просочується крізь землю й утворює підземні води, а інша частина стікає по поверхні суходолу, утворюючи струмки. Струмки зливаються й утворюють річку, яка тече в поглибленні поверхні суходолу — річищі (руслі), що формується під дією води.

Що таке річка? Річки на всіх материках пронизують суходіл, ніби його кровоносна система. Вони забезпечують життя водних і навколоводних тварин і рослин, є транспортними шляхами. Силою свого вічного руху річки невтомно змінюють поверхню Землі.

Річка — це водний потік, який починається з витоку, тече у виробленому ним самим заглибленні — руслі й закінчується гирлом. Частіше всього річки — це постійні потоки води. Проте в районах сухого клімату річки можуть тимчасово пересихати.

Кожна річка має витік — місце, де вона бере початок. Ним може бути невелике джерело, озеро, болото, у горах — льодовик. Місце, де річка впадає в іншу водойму, називається гирлом. Річки, що впадають у головну річку, називаються притоками.

Головна річка та її притоки утворюють річкову систему. Територія, з якої річка разом із притоками збирає воду, називається басейном річки. Найбільший басейн у річки Амазонки. Його площа — 7 млн км2, що майже дорівнює площі материка Австралія. Басейни річок відокремлені один від одного вододілами. Наприклад, у Північній Америці вододіл проходить по горах Кордильєри: річки західного схилу впадають у Тихий океан, а східного — у Північний Льодовитий. Майже завжди річище знаходиться на дні ширшого зниження в рельєфі, яке називається річковою долиною.

Річки рівнинні й гірські. Особливості течії річки залежать від рельєфу. На різних ділянках шляху річки від витоку до гирла її природа може змінюватися. Гірські річки мають швидку течію, низовинні — повільну. Кам’яні брили твердих порід, що виступають із води в руслі річки, утворюють пороги. Долаючи пороги, вода в річці піниться, розбризкується й утворює вири. Такі пороги були колись на Дніпрі біля Запоріжжя. Нині ГЕС підняла рівень води в річці й затопила пороги.

Мал. 118. Водоспад

Якщо річка падає з високого уступу, утворюється водоспад (мал. 118). Водоспад — високий скелястий уступ на річці, з якого падає вода.

У гірських річок майже завжди річище вузьке й глибоке, а береги круті.

Рівнинні річки мають широку долину та звивисті річища — меандри. Утворення меандрів зумовлене тим, що з одного боку річка розмиває берег, а на внутрішню частину намиває пісок і гравій. У долинах рівнинних річок часто можна бачити сліди давніх меандрів. Іноді річка пробиває собі новий, коротший шлях, залишаючи частину річища, яке називають старицею.

Опис географічного положення річки. Навчимось описувати географічне положення річки на прикладі Амазонки. Розглянемо фізичну карту Південної Америки.

Річка Амазонка — найбільша у світі за довжиною та площею басейну. Розташована в північній частині материка Південна Америка. Річка тече із заходу на схід, недалеко від екватора. Річкова система Амазонки знаходиться між паралелями 5° пн. ш. та 17° пд. ш., між меридіанами 48° і 75° зх. д.

Річка Амазонка бере початок на висоті 5 тис. км із засніжених вершин Перуанських Анд. Витоком її вважається річка Мараньйон, яка разом з Укаялі утворює Амазонку. Річка протікає переважно по території Бразилії, але невеликі частини басейну річки Амазонки знаходяться в Болівії, Перу, Еквадорі й Колумбії.

Річка Амазонка впадає в Атлантичний океан. Її довжина від головного витоку річки Мараньйон становить 6992,06 км.

Практична робота 7 (продовження)

Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів, річок, озер, водоспадів

Позначте на контурній карті подані нижче географічні об’єкти:

западину: Маріанську;

річки: Дніпро, Дунай, Янцзи, Ніл, Амазонку, Міссісіпі.

ПОВТОРИМО ГОЛОВНЕ

 • Річка — це водний потік, який починається з витоку, тече у виробленому ним заглибленні — річищі (руслі) — і закінчується гирлом.
 • Основними частинами річки є: витік, гирло, притоки.
 • Річка зі своїми притоками утворює річкову систему.

Ключові терміни і поняття

Річка, витік, гирло, притока, річкова система, басейн, вододіл, річкова долина, пороги, водоспади.

Запитання та завдання

 • 1. Складіть схему «Води суходолу» й укажіть, яка частка від загального обсягу гідросфери відповідає різноманітним водам суші.
 • 2. За картою атласу визначте назву поверхневих вод вашої місцевості.
 • 3. Що таке річкова система, басейн річки, вододіл?
 • 4. Користуючись картою, назвіть праві притоки річки Дунаю та ліві притоки річки Дніпра.
 • 5. Наведіть назви річок, які належать до басейнів Атлантичного, Північного Льодовитого та Тихого океанів.
 • 6. Чому витік не може знаходитись у Світовому океані?
 • 7*. Складіть план за описом географічного положення річки Амазонки. Використайте цей план для опису найбільшої річки вашої місцевості.
 1. Знайдіть на карті України річку Південний Буг. Визначте її витік і гирло, довжину, назви правих і лівих приток, межу басейну.
 2. Визначте найдовшу річку кожного материка, користуючись картою й довідником.

Опишіть річку вашої місцевості за картою та планом.

СКАРБНИЧКА ДОСЛІДНИКА

До недавнього часу Ніл уважався найдовшою річкою у світі. Однак нещодавно бразильські вчені провели дослідження з використанням супутникових даних і з'ясували, що велика африканська річка за своєю протяжністю поступається Амазонці. Південноамериканська річка Амазонка стала трохи довшою завдяки тому, що був відкритий її новий витік. За останніми даними, довжина цієї річки 6992 км (а в деяких джерелах ця цифра навіть перевищує 7000 км). Показник протяжності Амазонки варіюється залежно від вибору головного витоку річки, від якого ведеться відлік її довжини.