Географія. 6 клас. Гільберг

§ 38. Гідросфера. Вода на Землі

 • Назвіть головні складові частини водної оболонки Землі. У яких станах перебуває вода в природі? У якому стані воду не можна спостерігати? Що вам відомо про кругообіг води в природі?

Гідросфера — водна оболонка Землі. Вода, як і повітря, є основою життя на Землі. Вона впливає на всі процеси, які відбуваються на Землі. Це найпоширеніша речовина в природі. Тіло людини на 65 % складається з води, а водорості — на 95-99 %. Вода є активним учасником творення рельєфу та клімату нашої планети.

Вода на Землі перебуває в трьох станах. Найпоширенішою є вода в рідкому стані, значно менше її перебуває у твердому стані (лід, сніг) і ще менше — у газоподібному стані, водяній парі. Вода є в кожному куточку нашої планети, навіть у пустелі в повітрі є водяна пара. Вода утворює одну з потужних земних оболонок. Гідросфера — це водна оболонка Землі, яку утворюють Світовий океан, води суходолу, вода в атмосфері. Гідросфера займає 71 % поверхні Землі. Вона сформувалася майже 4 млрд років тому. Вода в гідросфері Землі розподілена дуже нерівномірно. Більшу частину її становить солона вода океанів і морів. Лише 2,6 % припадає на прісну воду суходолу й атмосфери (мал. 100). Частина запасів прісної води сконцентрована в льодовиках у твердому стані, частина перебуває в порах і порожнинах гірських порід, іншу частину становлять поверхневі води озер, боліт і річок. В атмосфері містяться водяна пара, крапельки води та кристалики льоду.

Мал. 100. Співвідношення прісної та солоної води на Землі

Кругообіг води в природі. Під впливом енергії Сонця вода легко переходить з одного стану в інший і постійно переміщується по планеті. Завдяки цій особливості в природі відбувається світовий кругообіг води.

З поверхні Світового океану вода безперервно випаровується. В атмосфері водяна пара перетворюється на крапельки прісної води (конденсується). Так виникають хмари. Під дією вітру хмари переносять вологу на суходіл у вигляді дощу чи снігу. Частина води відразу повертається у Світовий океан. Інша частина мандрує суходолом, живлячи річки, болота, льодовики, підземні води, і знову потрапляє у Світовий океан, випаровується й випадає у вигляді дощів і снігу на суходолі.

Отже, безперервний процес переміщення води із Світового океану на суходіл через атмосферу та із суходолу знову у Світовий океан називають світовим кругообігом води.

Розрізняють малий (океан — атмосфера — океан) і великий (океан — атмосфера — суходіл — океан) кругообіг води (мал. 1(01).

Кругообіг води об’єднує всі частини гідросфери, пов’язує між собою оболонки Землі — атмосферу, літосферу, біосферу та гідросферу, забезпечує перенесення тепла й вологи на планеті. Основними чинниками, що зумовлюють цей процес, є сонячна енергія й сила тяжіння Землі.

Елементами кругообігу є випаровування води, перенесення водяної нари на відстань, конденсація водяної пари, утворення крапель, випадання опадів, просочування води в ґрунт і стікання води.

Значення світового кругообігу води на Землі дуже велике. Завдяки кругообігу вода постачається в усі куточки планети. Якби волога з атмосферними опадами припинила надходити на суходіл, з часом вода б із суходолу випарувалася, а рослини та тварини на Землі загинули.

Мал. 101. Кругообіг води в природі

Значення гідросфери. Роль води в житті нашої планети, окремих компонентів природи, кожної живої істоти дуже велика. Вона входить до складу всіх організмів. Багатство та різноманітність природи безпосередньо залежить від наявності води. Через відсутність води, придатної для пиття, дуже бідний рослинний і тваринний світ пустель. Саме тому так складно живеться там людям.

Способи зображення вод суходолу на плані місцевості та карті. Гідрографічні об’єкти (океани, моря, озера, річки, водосховища, ставки, струмки, канали, джерела та ін.) є дуже важливими елементами будь-якого плану чи карти.

Такі елементи гідросфери, як моря, океани, озера, на картах зображуються у вигляді чітко обмеженого контуру, зафарбованого в блакитний колір.

Позначені на картах річки та їх притоки утворюють своєрідний малюнок, подібний до сітки, тому водні об’єкти суходолу називають гідрографічною сіткою (мал. 102). На картах і планах їх позначають синім або блакитним кольором. На дрібномасштабних картах річки зображуються однією лінією. На планах місцевості й топографічних картах у широких місцях річки — двома лініями. Місце між лініями зафарбовується синім кольором. У таких ділянках ширину річки можна виміряти за допомогою масштабу.

Мал. 102. Гідрографічна сітка

Спеціальними знаками позначаються річки, що пересихають, водоспади, пороги, греблі та ін.

 • Знайдіть приклади позначень таких об'єктів на картах атласу. Скористайтеся легендою.

ПОВТОРИМО ГОЛОВНЕ

 • Вода є основою життя на Землі. Багатство та різноманітність природи пов’язані з водою.
 • Гідросфера — це водна оболонка Землі, яку утворюють Світовий океан, води суходолу, вода в атмосфері.
 • Безперервний процес переміщення води зі Світового океану на суходіл через атмосферу та із суходолу знову у Світовий океан називають світовим кругообігом води.
 • Завдяки кругообігу вода постачається в усі куточки планети.

Ключові терміни і поняття

Гідросфера, світовий кругообіг води в природі, гідрографічна сітка.

Запитання та завдання

 • 1. Що таке гідросфера?
 • 2. Що таке світовий кругообіг води? Що є рушієм цього кругообігу?
 • 3. Назвіть основні елементи кругообігу води. Чим відрізняються великий і малий кругообіги води?
 • 4. Яке значення кругообігу води для існування живих організмів на Землі?
 • 5. Наведіть приклад прояву різних властивостей води в природі й у нашому житті.

Доведіть, що гідросфера утворює суцільну оболонку Землі. Покажіть схематично на рисунку.

СКАРБНИЧКА ДОСЛІДНИКА

Вода — невипадкова речовина на Землі, вона була активним творцем планети. Існує кілька гіпотез походження води на Землі. Однією з відомих є теорія утворення Землі з холодної газопилової хмари галактичної речовини російського академіка О. Шмідта. Він стверджував і математично обґрунтував, що в цій хмарі була й вода, переважно у вигляді льодовикового пилу.