Географія. 6 клас. Гільберг

§ 25. Основні форми рельєфу Землі. Гори

  • Як на картах зображено гори?

Гори. Гори — це високо підняті над рівнинами, дуже розчленовані ділянки земної поверхні. Відрізняються за походженням, висотою, віком, складом гірських порід. Гори мають складчастий, складчасто-бриловий і вулканічний характер утворення. Вони утворюють окремі вершини, гірські хребти, гірські долини — зниження між хребтами. Вузькі глибокі долини звуться ущелинами.

Мал. 68. Карпати

Відмінність гір за висотою і віком. За висотою гори поділяються на низькі — з абсолютною висотою в середньому до 1000 м (Кримські, Уральські), середні — від 1000 м до 2000 м (Карпами) (мал. 68) і високі — понад 2000 м (Кавказ, Кордильєри).

Гори є молоді та старі. Молоді гори — це такі, де ще тривають горотворчі процеси. їх вік, як правило, не перевищує 60 млн років (Альпи, Апеннінські). Нерідко в таких горах триває вулканічна діяльність, діють гейзери, грязьові вулкани.

Старими вважаються гори, де процеси горотворення вже закінчились і які значно зруйновані внаслідок вивітрювання. Вік таких гір може становити майже 600 мли років (Уральські). Під виливом вертикальних рухів літосферних плит навіть старі гори можуть «омолоджуватися» — повільно підійматися.

Зміна гір у часі. Під впливом вивітрювання гори руйнуються й за мільйони років можуть перетворюватися на плоскогір’я чи плато — підвищені ділянки рельєфу з плоскими вершинами.

Гори, що складаються з м’яких гірських порід, швидко руйнуються. Наприклад, Карпати та Кримські гори молоді, але значно зруйновані вивітрюванням, бо складаються переважно з осадових порід — глинястих сланців, пісковиків і вапняків. Альпи та Кавказькі гори, що виникли одночасно з Карпатами й Кримськими горами, складені з гранітів і через те високі й менш зруйновані.

Значення гір. Круті схили гір малопридатні для землеробства. Гірські луки є прекрасними пасовищами для худоби, особливо овець.

У горах є запаси різноманітних руд: залізної, мідної, свинцево-цинкової тощо. Поблизу розробок корисних копалин виникають міста та селища. Вони розміщуються в гірських долинах.

Практична робота 4

Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів

Знайдіть в атласі географічні об’єкти, названі вчителем, і позначте їх на контурній карті. Окремі гори, вулкани та рівнини необхідно підписувати зліва направо, а гірські хребти — уздовж їх простягання.

ПОВТОРИМО ГОЛОВНЕ

  • Гори — це великі, дуже розчленовані ділянки земної поверхні. За походженням бувають: складчасті, складчасто-брилові, вулканічні.
  • У горах є вершини, хребти, гірські долини, ущелини.
  • За висотою гори поділяють на низькі, середні й високі.
  • За віком розрізняють молоді та старі гори.

Ключові терміни і поняття

Гори: складчасті, вулканічні, складчасто-брилові; гірські хребти, гірські ущелини.

Запитання та завдання

  • 1. Що таке гори?
  • 2. Назвіть гори за характером утворення.
  • 3. Назвіть елементи будови гір.
  • 4. Які бувають гори за висотою?
  • 5. Які бувають гори за віком?

Наведіть приклади гір і гірських хребтів, використовуючи фізичну карту. Позначте їх на контурній карті.