Географія. 6 клас. Гільберг

§ 15. Географічні координати

 • Пригадайте, що таке градусна сітка.

Географічні координати. Екватор і нульовий меридіан є осями системи географічних координат, подібно до осей прямокутної системи координат у математиці.

Географічні координати — це широта й довгота певної точки земної поверхні.

Щоб навчитися визначати географічні координати, треба навчитися знаходити географічну широту та географічну довготу точки.

Географічна широта — відстань уздовж меридіана в градусах від будь-якої точки земної поверхні до екватора.

Щоб визначити географічну широту точки, потрібно дізнатися, на якій паралелі вона знаходиться. Так, Київ розташований приблизно на паралелі 50° на північ від екватора. Отже, широта Києва — 50° північної широти (скорочено — 50° пн. ш.).

Якщо точка лежить на південь від екватора, то її широта буде південна. Наприклад, Українська наукова антарктична станція «Академік Вернадський» розташована на паралелі 66° у Південній півкулі. Отже, широта станції — 66° південної широти (скорочено — 66° пд. ш.).

Якщо ми спробуємо відшукати на карті певну точку, маючи тільки значення географічної широти, то це нам не вдасться. Адже на паралелі знаходиться безліч точок, і всі вони мають однакову широту. Щоб відшукати потрібну точку, треба мати ще один вимір — географічну довготу.

Географічна довгота — відстань уздовж паралелі в градусах від будь-якої точки земної поверхні до нульового меридіана.

У 1884 р. міжнародна Вашингтонська конференція прийняла за початковий (нульовий) так званий Гринвіцький меридіан, що проходить через Гринвіцьку обсерваторію поблизу Лондона.

Для визначення географічної довготи точки необхідно дізнатися, на якому меридіані вона знаходиться. Так, Київ розташований приблизно на меридіані 30°. Де і є довгота Києва. Як екватор ділить Землю на Північну й Південну півкулі, так початковий меридіан ділить земну кулю на Східну й Західну півкулі.

На карті світу або півкуль можна побачити, що столиця нашої держави м. Київ знаходиться на схід від меридіана 0°, отже, має східну довготу (скорочено — сх. д.). Усі географічні об’єкти, які розташовані на захід від початкового меридіана, мають західну довготу (скорочено — зх. д.).

Визначення географічних координат за глобусом. Визначити координати точки — означає вказати географічну широту (мал. 38) паралелі та географічну довготу (мал. 39) меридіана, які перетинаються в даній точці. Наприклад, координати географічного центру України — 48° ин. ш., 31° сх. д. Координати точки перетину екватора та Гринвіцького меридіана записуються так: 0° ш., 0° д. За допомогою координат можна вказати точну «географічну адресу» об’єкта.

Мал. 38. Визначення географічної широти

Мал. 39. Визначення географічної довготи

На великомасштабній карті географічні координати необхідно визначати точніше. Для цього використовують спосіб поділу одного градуса на 60' (мінута). Точні координати географічного центру України — 48° 23' пн. ш., 31° 11' сх. д.

Система космічної навігації. Визначити географічні координати дає змогу глобальна система позиціонування (GPS), яка базується на роботі 24 космічних супутників і 5 наземних станцій. Для визначення координат використовують 4 супутники, на яких установлені точні прилади. На поверхні Землі координати місцеперебування визначають за допомогою GPS-приймача.

Практична робота 2

Визначення географічних координат за географічною картою

Щоб підготуватися до практичної роботи для визначення географічних координат, виконайте завдання на контурній карті.

 • 1. Позначте вздовж меридіанів стрілочки від екватора до Північного полюса й напишіть над ними назву широти; уздовж меридіанів стрілочки від екватора до Південного полюса й напишіть над ними назву широти.
 • 2. Від початкового меридіана вздовж екватора позначте стрілочки до меридіана 180. Над ними напишіть західну та східну довготу.

Алгоритм визначення географічної широти

Користуючись картами атласу:

 • назвіть географічну широту розташування точки щодо екватора: на північ від екватора — північна широта, на південь — південна широта;
 • визначте за східною та західною рамками карти, через скільки градусів проведені паралелі, ціну поділок у градусах;
 • проведіть через дану точку паралель і визначте довжину дуги меридіана від екватора до точки в градусах.

Розгляньте три можливі варіанти розташування точки.

І варіант. Точка пересікаєтся паралеллю:

 • визначити за рамкою карти в градусах числове значення паралелі, яка перетинає точку.

II варіант. Точка лежить недалеко від рамки карти:

 • провести через точку паралель до рамки карти;
 • відрахувати по рамці карти число градусів від проведеної вами паралелі до паралелі на карті, яку ми обрали для відліку;
 • додати число градусів до числового значення паралелі, яку ви взяли для відліку.

III варіант. Точка віддалена від рамки карти:

 • провести через точку між двома паралелями відрізок меридіана, розділити його на таку кількість частин, як на рамці карти;
 • відрахувати від визначеної для відліку паралелі по меридіану число градусів до точки;
 • додати число градусів до числового значення цієї паралелі.

Алгоритм визначення географічної довготи

Користуючись картами атласу:

 • назвіть географічну довготу розташування точки щодо початкового меридіана: на схід від початкового меридіана до 180° — східна довгота, на захід до 180° — західна довгота;
 • визначте по екватору, через скільки градусів проведені меридіани, ціну поділок у градусах;
 • проведіть через дану точку меридіан і визначте довжину дуги паралелі від початкового меридіана до точки в градусах.

Розгляньте три можливі варіанти розташування точки.

I варіант. Точка перетинається меридіаном:

 • визначити по екватору в градусах числове значення меридіана, який перетинає точку.

II варіант. Точка лежить недалеко від екватора:

 • провести через точку меридіан до рамки екватора;
 • відрахувати но екватору число градусів від проведеного вами меридіана до меридіана на карті, який ви обрали для відліку;
 • додати число градусів до числового значення меридіана, який ви взяли для відліку.

III варіант. Точка віддалена від екватора:

 • провести через точку між двома меридіанами відрізок паралелі, розділити його на таку кількість частин, як на рамці карти;
 • відрахувати від визначеного для відліку меридіана по паралелі число градусів до точки;
 • додати число градусів до числового значення цього меридіана.

1. Визначте, у якій півкулі щодо екватора й нульового меридіана знаходяться міста.

Назва міста

Щодо екватора

Щодо нульового меридіана

Париж

у Північній

Київ

Каїр

Вашингтон

2. Позначте й підпишіть на контурній карті міста, які мають такі координати.

Географічні координати

Назва міста

1

31° пн. ш., 32° сх. д.

2

39° пн. ш., 34° сх. д.

3. Визначте географічні координати вашого населеного пункту.

4. Знайдіть на глобусі точку на Землі, протилежну м. Києву. Назвіть її географічні координати.

ПОВТОРИМО ГОЛОВНЕ

 • Географічною широтою точки називають відстань уздовж меридіана в градусах від будь-якої точки земної поверхні до екватора. Широта буває північна та південна.
 • Географічною довготою точки називають відстань уздовж паралелі в градусах від будь-якої точки земної поверхні до нульового меридіана. Довгота буває східна та західна.

Ключові терміни і поняття

Система координат, географічна широта, географічна довгота, Гринвіцький меридіан.

Запитання та завдання

 • 1. Для чого потрібні координати?
 • 2. На які півкулі екватор ділить земну кулю?
 • 3. Які точки з'єднують меридіани?
 • 4. Чому початковий меридіан називають Гринвіцьким?
 • 5. Що показує географічна широта? Що таке географічна довгота?
 • 6. По якій паралелі кругосвітня подорож буде найдовшою, а по якій — найкоротшою?
 • 7. Установіть, який меридіан Західної півкулі є продовженням меридіана 12° сх. д.
 1. Визначте географічну широту м. Парижа та м. Сіднея.
 2. Визначте координати таких географічних об’єктів: вулкан Кіліманджаро; о. Пасхи; південна точка о. Шрі-Ланка.

Мал. 40. Визначення географічної широти точки на місцевості

Визначення географічної широти точки на місцевості (мал.40). Вимірювання висоти Полярної зорі над горизонтом дає змогу дізнатися про географічну широту місця спостереження. Для цієї мети можна скористатися шкільним транспортиром діаметром 50 см. Прикріпивши висок до центра транспортира, можна починати вимірювання. Наведемо основу транспортира на Полярну зорю й зробимо підрахунок по виску. Якщо на шкалі транспортира нульова поділка нанесена в центрі, а з обох сторін — 90°, то показник виска буде відповідати широті місця. Якщо поділки нанесені так, як на шкільному транспортирі (90° — у центрі, 0° і 180° — з обох сторін), то для визначення широти потрібно від 90° вирахувати показники виска.

 • Визначте географічні координати вашого місцезнаходження.