Географія. 6 клас. Гільберг

§ 14. Градусна сітка на глобусі та географічній карті

 • Пригадайте, які лінії є на глобусі й географічних картах.

Градусна сітка. Сітка на глобусі або карті, утворена паралелями й меридіанами, які проведено через певну кількість градусів, називається градусною сіткою (мал. 36). Для визначення положення точки на прямій, площині чи в просторі існує загальноприйнятий спосіб, який у науці називають методом координат.

Довжина 1° будь-якого меридіана приблизно становить 40 000 : 360° = 111 км (40 000 км — коло Землі, 1° дуги — 1/360 частина кола). Довжина 1° в кілометрах на різних паралелях неоднакова. Вона часто позначена біля рамок карти в шкільних атласах.

 • Знайдіть на фізичній карті півкуль в атласі цифри позначень довжини 1° на різних паралелях.

Уявна лінія, навколо якої відбувається добове обертання Землі, називається земною віссю. Точки перетину умовної земної осі з поверхнею Землі називаються полюсами (Північний і Південний).

Екватор (з латин, вирівнювач) — уявна лінія, що проходить на однаковій відстані від полюсів і поділяє Землю на дві півкулі: Північну й Південну.

Паралелі — умовні лінії, проведені на карті й глобусі паралельно до екватора.

Мал. 36. Градусна сітка на карті

Мал. 37. Градусна сітка на глобусі

Меридіани — умовні найкоротші лінії, проведені на карті чи глобусі від одного полюса до іншого.

Полюси на відміну від інших точок поверхні Землі не обертаються навколо земної осі. На Північному й Південному географічних полюсах сходяться всі земні меридіани.

На глобусі лінії меридіанів (з латин. полуденний) — мають однакову довжину (мал. 37). За сучасними даними, довжина кожного меридіана Землі становить 20 004 275 м. Перпендикулярно до меридіанів проходять паралелі — лінії, усі точки яких однаково віддалені від географічного полюса. Довжини паралелей зменшуються з віддаленням їх від екватора до полюсів.

Лінії меридіанів і паралелей необхідні для орієнтування. Вони вказують напрямок на основні сторони горизонту. Лінії паралелей указують напрямок «схід-захід», а лінії меридіанів — «північ-південь». За їх допомогою можна описати положення об’єкта на Землі.

Через будь-яку точку земної поверхні проходить своя паралель і свій меридіан.

ПОВТОРИМО ГОЛОВНЕ

 • Уявна лінія, навколо якої відбувається добове обертання Землі, називається земною віссю.
 • Точки перетину умовної земної осі з поверхнею Землі називаються полюсами (Північний і Південний).
 • Екватор — уявна лінія, що проходить на однаковій відстані від полюсів і поділяє Землю на дві півкулі: Північну та Південну.
 • Паралелі — умовні лінії, проведені на карті й глобусі паралельно до екватора.
 • Меридіани — умовні найкоротші лінії, проведені на карті чи глобусі від одного полюса до іншого.
 • Екватор, паралелі й меридіани утворюють градусну сітку Землі.
 • Лінії паралелей указують напрямок «схід-захід», а лінії меридіанів — «північ-південь».
 • Через будь-яку точку земної поверхні проходить своя паралель і свій меридіан.

Ключові терміни і поняття

Паралель, меридіан, екватор, полюси, градусна сітка.

Запитання та завдання

 • 1. У якій півкулі розміщена Україна?
 • 2. Від якої точки поверхні Землі можна почати рухатися тільки в південному напрямку?
 • 3. Назвіть північні материки нашої планети.
 • 4. Чому довжина 1° у кілометрах на різних паралелях неоднакова?

Знайдіть на глобусі та карті світу річку, яка двічі на своєму шляху перетинає екватор.

Дослідіть, чи є на глобусі (карті) такі материки, які повністю розміщені в Південній півкулі.