Географія. 6 клас. Гільберг

Шановні шестикласники!

Цього року ви починаєте вивчати новий предмет — географію. Це дуже давня й водночас молода наука про планету Земля, на якій ми живемо. Ви вже маєте деяку уяву про цю науку з уроків природознавства та власних спостережень.

Підручник з географії наповнений інформацією про природу й природні явища, які відбуваються на Землі, про життя людей у різних куточках планети, їхню господарську діяльність, побут, звичаї та традиції.

Пізнаючи природу планети Земля, ви будете подумки мандрувати на орбітальній станції в космічний простір, долати океани на каравелі часів Колумба, опускатися на морські глибини в батискафі. Підручник буде для вас головним джерелом географічних знань. Наскільки добре ви засвоїте накопичені людством знання про навколишній світ, залежить від вашої зацікавленості й допитливості. Ставлячи перед собою запитання й знаходячи на них відповіді, ви здійсните власні відкриття.

Текст підручника поділено на окремі розділи та параграфи. До кожного параграфа підібрано ілюстрації, фото, схеми, таблиці, діаграми, картосхеми. Після кожного параграфа вміщено рубрики: «Повторимо головне», «Скарбничка дослідника». При читанні тексту аналізуйте прочитане, не забувайте звертатися до атласів і контурних карт. Щоб краще зрозуміти навчальний матеріал, уважно розгляньте ілюстрації та підписи до них. Виділені особливим шрифтом поняття й терміни сконцентрують вашу увагу на головному.

Ваші знання будуть набагато міцнішими, якщо в процесі опрацювання навчального тексту ви користуватиметеся довідниками, енциклопедіями, читатимете твори географів, краєзнавців, мандрівників, письменників, ознайомитеся з репродукціями картин художників, звертатиметеся до матеріалів засобів масової інформації. Обговорюйте цікаву інформацію з батьками та друзями.

Ознайомившись із текстом параграфа, дайте відповіді на запитання та виконайте запропоновані завдання.

Крім підручника, на уроках географії вам будуть потрібні географічний атлас, робочий зошит і контурні карти.

Надзвичайно важливим для школяра є вміння вчитися, набувати знання самостійно. З цією метою в додатку опубліковані інтернет-сайти, де і можна знайти цікаву інформацію.

Нехай цей підручник буде для вас путівником у світ нових знань, наставником і співрозмовником на уроках і вдома. Бажаємо вам цікавих географічних відкриттів на кожному уроці! Щасти вам!

З повагою, автори

Вступ

§ 1. Географія — наука про природу Землі

 • Пригадайте з курсу природознавства, що вивчає географія. Які ще науки належать до природничих?

Географія в минулому й у наш час. Географія — це наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію людей і природи. Вона зародилася ще в період становлення людського суспільства.

Людей завжди цікавило все, що відбувалося навколо. Вони прагнули пізнати не лише свою місцевість, а й далекі землі. Першими відкривачами нових земель були мореплавці й купці. Після подорожей вони розповідали про природу, людей, рослини та тварин тих країв, де побували. Так виникло слово географія, що в перекладі з грецької мови означає «землеопис» (гео — земля, графо — пишу). Уперше його застосував давньогрецький учений Ератосфен.

Освоєння нових земель тривало не одне тисячоліття. Спочатку географія була наукою описовою. Крок за кроком накопичувались описові географічні знання. Учених завжди цікавило, чому на Землі відбуваються ті чи інші явища.

Сучасній науці відомо майже 15 тис. напрямів пізнання, серед них понад 80 — географічних. Сучасна географія — це система наук. У ній виокремлюють фізичну, економічну та соціальну географію. Фізична географія вивчає природу земної поверхні й природні закономірності, економічна — господарство різних країн і регіонів, соціальна — життя людей, їхню зайнятість, побут, відпочинок. Географічні науки з кожним роком розширюють сферу свого дослідження. Сучасні географи вирішують складні наукові та практичні завдання, вивчають взаємозв’язки природи й суспільства заради збереження сприятливих умов життя на Землі.

Важливою частиною географічної науки є картографія. Де наука про створення та використання географічних карт. Сучасна картографія тісно пов’язана з комп’ютерною технікою.

Географія також веде спостереження та контроль за станом навколишнього середовища. Таке спостереження необхідне, щоб прогнозувати зміни природи на окремих територіях і планети в цілому. Отже, основні питання, над якими працює сучасна географічна наука, — чому? від чого? як?

Наймолодшим напрямом у географії є наука геоінформатика, що створює географічні інформаційні системи (ГІС). Вони складаються з електронної карти, бази даних — географічних відомостей, а також системи комп'ютерного управління ними. Так можна створити «розумні карти», що за спеціальною програмою допомагають ученим створювати проекти, давати прогнози. До них належать: карти прогнозу погоди, зміни рельєфу, урожайності сільськогосподарських культур тощо.

Що вивчає географія? Географія, як одна з наук про Землю, досліджує поверхню Землі: материки й океани, острови та моря, річки, міста, країни тощо. Географи вивчають не лише природні об’єкти та явища, а й те, що створено в результаті діяльності людини (населені пункти, види житла, його планування), тобто об’єкти, створені природою й людиною.

Географічні об’єкти характеризуються розміщенням у просторі, вони взаємодіють між собою, створюючи неповторний вигляд нашої планети (мал. 1).

Географія вивчає процеси та явища, які відбуваються в природі й у суспільстві.

Шкільний предмет «географія» є частиною географічної науки. Географічні знання ви опановуватимете впродовж усього навчання в школі. У б класі ви дізнаєтеся про те, як люди накопичували знання про Землю. Навчитеся працювати з планами та картами, ознайомитесь із будовою, складом, особливостями оболонок Землі. Географічні карти відкриють невідомі вам держави, у яких проживають різні народи. Ви дізнаєтеся, яких змін зазнає природа під впливом господарської діяльності людини, знайдете відповіді на багато запитань.

Мал. 1. Географічні об’єкти

Ми живемо на прекрасній і щедрій планеті, але дуже ніжній і незахищеній. Потрібно її любити та берегти, а для цього її треба знати.

Джерела географічної інформації, методи географічних досліджень. Джерело географічної інформації — підручник. Важливим є також використання карт, атласів, довідників, енциклопедій, географічних журналів, газет, документальних і науково-популярних кінофільмів, відеозаписів (див. схему). Багато корисного й цікавого можна дізнатися з радіо- й телепередач: дістати інформацію про стихійні природні явища (повені, землетруси, дії вулканів, цунамі), про досягнення в господарській діяльності людини, політичну ситуацію в країнах, прогноз погоди. Нині для опанування географічних знань широко використовують комп’ютерну мережу Інтернет. За її допомогою швидко можна знайти географічну інформацію — картографічну, текстову, відео, звукову.

Методами географічних досліджень є спостереження, опис, картографування, прогнозування, порівняння, узагальнення. Географи використовують також математичні методи дослідження.

Дослідження

СПОСТЕРЕЖЕННЯ НА МІСЦЕВОСТІ ЗА ЗМІНАМИ В ПРИРОДІ

1. Спостереження за висотою Сонця над горизонтом Приладдя: транспортир і висок (нитка з тягарцем).

Наведіть транспортир на Сонце й виміряйте кут між напрямом 90° на транспортирі й напрямом лінії виска. Це й буде кут висоти Сонця над горизонтом. Сонце протягом року перебуває на небосхилі на різній висоті, під різним кутом. У наших широтах найвище Сонце буває 22 червня, найнижче — 22 грудня. Оскільки Сонце найвище буває в полудень, його висоту найкраще вимірювати о 13 годині один раз на місяць, наприклад 20 числа. Результати записуйте в таблицю в робочому зошиті. Наприкінці року зробіть висновок про зміни кута висоти Сонця над горизонтом протягом року.

Дата

Температура повітря

Тиск

Напрям вітру

Хмарність

Атмосферні опади

Інші явища

Кут висоти Сонця над горизонтом

2. Спостереження за погодою

Приладдя: термометр, барометр, флюгер.

Спостереження потрібно проводити щодня в один і той самий час. Температуру й тиск показують прилади — термометр і барометр; напрям вітру — флюгер; хмарність, опади визначають неозброєним оком. Результати та цікаві явища природи записуйте в робочому зошиті у вищеподану таблицю умовними знаками (мал. 2).

Мал. 2. Умовні позначення природних явищ

3. Спостереження за сезонними змінами в природі

Сезонні зміни в природі називають фенологічними. До них належать: відліт птахів, початок і кінець опадання листя з дерев, перший сніг, замерзання водойм, відлиги, скресання криги у водоймах, початок і кінець танення снігу, приліт птахів, первоцвіти, набухання бруньок, початок цвітіння дерев і чагарників, перші грози, снів солов’я, кування зозулі.

Дата і час спостереження

Фенологічні спостереження за рослинами

Фенологічні спостереження за тваринами

Результати спостережень записуйте в робочому зошиті в таблицю.

Народні прикмети у визначенні погоди та сезонних змін

Під час спостережень за погодою доцільно використовувати й народні прикмети. Прочитайте їх і перевірте.

 • Перисті хмари високо в небі віщують дощ за три доби.
 • Горобці зранку купаються в пилюці — після обіду буде дощ.
 • Ластівки літають низько — буде дощ цієї ж доби.
 • Комарі літають роєм — завтра буде гарна погода.
 • Цвіркуни кричать — буде гарна погода, мовчать — на дощ.
 • Журавель танцює — на потепління.
 • Зацвіла калина — буде холодно.
 • Собака качається в снігу — до відлиги.
 • Яка погода на Семена (14 вересня) — така й осінь.
 • Яка погода на Мокія (24 травня) — таке й літо.
 • Звідки вітер на Покрову (14 жовтня) — така й зима.
 • Сніг на Миколу (19 грудня) — чекай доброго врожаю озимих.
 • Місяць у кружку — несе воду в ріжку.
 • За добу до дощу на листках каштанів з’являються «сльози» — липкі краплинки соку.
 • Перший сніг у жовтні — чекай на зиму через сорок днів.
 • Ранній приліт жайворонків — до теплої весни.
 • Гуси й качки пірнають — на дощ.
 • Голуби туркочуть — на тепло.
 • Ластівки прилетіли — незабаром і грім загримить.

ПОВТОРИМО ГОЛОВНЕ

 • Географія — це наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність.
 • Географічні знання накопичувалися разом із розвитком людства.
 • Сучасна географія — це система наук, що вивчає процеси та явища, які відбуваються в природі й суспільстві. Є фізична, економічна та соціальна географія.
 • Основним джерелом систематизованої географічної інформації є підручник.

Ключові терміни і поняття

Географія, географічні об'єкти.

Запитання та завдання

 • 1. Що вивчає наука географія? Пригадайте й назвіть географічні об'єкти вашої місцевості.
 • 2. Над якими основними питаннями працює сучасна географія? Які об'єкти вивчають географи? Наведіть приклади.
 • 3. Поясніть, навіщо сучасній людині потрібно вивчати географію. Чи користуються члени вашої родини в побуті географічними знаннями?
 • 4. Складіть перелік джерел інформації, які є у вас удома.
 • 5. Які методи використовуються в географічних дослідженнях? Відповідь супроводжуйте прикладами.

СКАРБНИЧКА ДОСЛІДНИКА

Географічні об’єкти — пам'ятки всесвітньої культурної та природної спадщини. У 1972 р. на Генеральній конференції ЮНЕСКО в м. Парижі (Франція) була підписана Конвенція про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини. Понад 550 пам'яток було включено до списку світової спадщини людства. Серед них для нас найцікавіші: Софійський собор і Києво-Печерська лавра в м. Києві, букові праліси Карпат, Ансамбль історичного центру Львова, геодезична дуга Струве, резиденція Буковинських митрополитів у м. Чернівцях, церква Спаса на Берестові в м. Києві, дерев'яні церкви Карпатського регіону.

Ми не повинні допустити руйнування цих пам’яток.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст