Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Гільберг - Нова програма

Розділ I. ЄВРОПА

Європа у своїй єдності та одночасно різноманітті має неймовірне внутрішнє багатство і вражаючий творчий потенціал.

Жак Ле Гофф

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄВРОПИ

§ 3. Європа — найрізноманітніший регіон світу

Які світові міста розміщені в Європі? По яких природних об’єктах проходить межа між Європою й Азією? Які європейські країни входять до «Великої сімки» (G 7)?

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ЄВРОПИ. Європа — батьківщина сучасної глобальної цивілізації. У політичному плані до Європи включають весь простір сучасної Росії до Кавказьких гір. Тому такі країни, як Казахстан, Росія та Туреччина, є євразійськими, адже вони розташовані одночасно у двох частинах світу. (Покажіть їх на карті.)

Унікальною особливістю Європи, що значно вплинуло на розселення населення та його господарську діяльність, є дуже розчленована берегова лінія, особливо на північному заході, зі зручними для облаштування портів затоками та бухтами. Низькі й середні гори виокремлюють її на певні виразні частини — півострови (Апеннінський, Іберійський, Скандинавський). Середземне море віддавна було осередком інтенсивних різноманітних зв’язків між населенням на різних його берегах.

Дізнавайтеся більше

Європа — найменша за площею частина світу.

Важливою передумовою розвитку господарських відносин між різними частинами Європи є незначна її протяжність з півночі на південь.

Середня висота Європи є нижчою, ніж решти частин світу. Із заходу до річки Дніпро простяглась череда плато та пагорбованих рівнин. З півночі прилягає смуга низовин, що тягнеться від Кантабрійських до Уральських гір. Також є великі рівнинні ділянки рельєфу між Альпами й Апеннінами. (Назвіть їх.) Велике значення у розвитку відносин між людьми відігравали річки. Здавна по них вели жваву транс’європейську торгівлю (наприклад, «шлях із варяг у греки»).

Розгалужена мережа судноплавних річок і каналів сполучає глибинні райони з морським узбережжям. Найбільші річки Європи — Волга, Дунай, Рейн — є одними з найбільших у світі за обсягом перевезень вантажів і пасажирів річковим транспортом світу. В їхніх гирлах розміщені великі морські порти (наприклад, Роттердам, Нідерланди). Розгалужена мережа судноплавних каналів дає змогу перевозити вантажі водним транспортом на значні відстані та значно скорочує їхні шлях і вартість.

Сприятливі кліматичні умови визначають сільськогосподарську спеціалізацію країн Європи та є визначальними в розвитку туризму й рекреації.

РОЛЬ ЄВРОПИ У СВІТІ. ВНЗ й наукові осередки цієї частини світу є важливими центрами формування національних еліт багатьох країн світу. Провідні будинки мод Європи збувають свою продукцію й визначають моду на різних континентах. Це вказує на важливість європейської культури в усьому світі. Тому великого значення набуває захист авторських прав від недозволеного відтворення об’єктів інтелектуальної власності чи «піратського» програмного забезпечення (мал. 7).

Мал. 7. Усі пірати закінчують свої дні, займаючись однією і тією самою грою (фрагмент реклами проти «піратських» програм)

Європа є одним з провідних регіонів світу з огляду на розміщення у ній більшої частини країн «Великої сімки» (G 7), штаб-квартир багатьох провідних міжнародних організацій і установ (наприклад, Міжнародної організації праці у м. Женева, Швейцарія). Тут відбуваються міжнародного значення заходи, ярмарки, конгреси, фестивалі. (Наведіть приклади.) Також у Європі розміщені одні з провідних бірж і фінансових центрів світу. Тут найщільніша мережа аеропортів-хабів у світі, які тісно між собою пов’язані авіарейсами.

Чому країни Європи ведуть боротьбу з піратством комп’ютерних програм?

Наявність у Європі значної кількості світових міст свідчить про її важливе значення в управлінні транскордонними потоками людей, інформації, товарів, капіталу. Про виняткове значення Європи в геополітиці сучасного світу свідчить і спрямування в цю частину світу значної кількості прямих іноземних інвестицій та розміщення штаб-квартир чи важливих структурних підрозділів провідних ТНК світу. (Наведіть приклади.) Провідні міста Європи відвідують протягом року стільки іноземців, скільки їх мешкає в окремих країнах світу. Це вказує на їхнє лідерство у світі та виняткове значення міжнародних зв’язків у їхньому розвитку.

СКЛАД РЕГІОНУ ТА СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА ЄВРОПИ. Відповідно до класифікації ООН в Європі виділяють субрегіони (мал. 2 на с. 6). Вони суттєво різняться між собою.

Економічна доцільність інтеграції у ЄС (мал. 9 на с. 16) є наслідком необхідності конкурувати на світовому ринку із США, Японією та новими індустріальними країнами. Цей процес унеможливив установлення політичного домінування однієї країни-члена в ЄС. Інтеграційні процеси в ньому є питанням стратегії розвитку всіх країн-членів. Єдиною пан’європейською організацією залишається Рада Європи, заснована в 1949 р., до складу якої входять не лише країни цієї частини світу (мал. 8).

Мал. 8. Міждержавні організації в Європі

Історичне формування сучасних держав і країн, що входять до ЄС, вплинуло на інтеграційні процеси в його складі. Окрему їх категорію становлять території, що мають офіційний статус вільних зон ЄС та володіння й залежні території з особливим політичним статусом (мал. 9 на с. 16).

Мал. 9. Система політико-економічних відносин Європейського Союзу, 2017 р.

ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ Й ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ КРАЇН ЄВРОПИ ТА ПРОЯВИ СЕПАРАТИЗМУ. У сучасній Європі існують різні за формами правління та державного устрою держави. Зокрема, Ватикан є абсолютною монархією, тоді як Швейцарія складається з 26 кантонів, які мають власну конституцію й закони, уряд і законодавчі збори, а федеральний уряд вирішує доволі незначну кількість питань.

Окремі держави Європи зберегли доволі складну систему державного й територіального устрою. Наприклад, у Королівстві Бельгія від 1993 р. в політико-адміністративному плані існує три мовні спільноти, три регіони, десять провінцій. У складі сучасного Королівства Данія виділяють окремо автономії — Ґренландія і Фарерські острови, які не входять до складу ЄС. Старший член співдружності у складі цього королівства — власне Данія.

На сучасній політичній карті Європи більшість кордонів було встановлено відповідно до рішень країн-переможців у І і ІІ світових війнах. Це призвело до того, що частина етносів, які раніше жили в одній державі, нині розділені державними кордонами (наприклад, угорці). Окремі етноси втратили (наприклад, шотландці) чи не мали взагалі (наприклад, саами) власної держави. Це зумовлює прояви сепаратизму в різних частинах Європи (наприклад, Каталонія). В окремих країнах вдалось подолати відцентрові сили, надавши відповідній частині населення автономію (наприклад, Аландським островам у складі Фінляндії). В інших це призвело до тривалого кривавого протистояння (наприклад, Північна Ірландія). Окремі держави перестали бути унітарними і стали федераціями (наприклад, Бельгія), інші розпались (наприклад, СРСР). Саме сепаратизм зумовив появу окремої групи країн Європи — частково визнаних (наприклад, Косово) і невизнаних самопроголошених держав (наприклад, Придністровська Молдавська Республіка).

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЄВРОПІ ТА МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. Зростання конкуренції на світовому ринку і втрата монопольного положення на традиційних ринках збуту в колишніх колоніях привели до кардинальної перебудови структури зовнішньої торгівлі та посилення регіональної інтеграції в Західній Європі (табл. 3 на с. 17). Цей процес зумовив утворення різноманітних економічних структур, серед яких Європейський економічний союз (ЄЕС створено в 1957 р.) виявився найвдалішим. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ створена в 1960 р.) згодом перетворилась у закритий клуб багатих держав. Вони не хочуть втрачати своїх позицій на окремих світових ринках через вступ до ЄС, і не мають наміру вносити значні кошти в різноманітні програми ЄС та приймати незаконних іммігрантів і біженців.

До нафтової кризи 1973 р. економіка країн-членів ЄЕС-15 розвивалася переважно екстенсивним шляхом, але після різкого підвищення цін на енергоносії на світовому ринку, розпочався складний процес перебудови усталеної економічної системи й пов’язаної з нею реорганізації міжнародного поділу праці. Це призвело до утворення вільного ринку.

Таблиця 3. Основні етапи євроінтеграції

Період Етап

1945—1957 рр.

відновлення економіки країн Європи та розроблення проектів широкомасштабної міждержавної інтеграції

1958—1967 рр.

становлення ЄЕС як митного об’єднання

1968—1972 рр.

створення вільного ринку Західної Європи

1973—1990 рр.

утворення єдиного Європейського економічного простору

1991 р. — сьогодення

розбудова ЄС

Значним поступом на шляху до інтеграції стало підписання «Єдиного європейського акту» (1985 р.) про поступове створення єдиного ринку в межах ЄЕС. Були ліквідовані перепони для переміщення людей і капіталів.

Останній етап у розвитку ЄЕС розпочався з підписання Маастрихтської угоди (1991 р.) щодо єдиного економічного, монетарного та політичного простору (табл. 3). ЄС є митним союзом, що має спільну торговельну політику. Договір про ЄС (1992 р.) сприяв поглибленню інтеграційних процесів у межах ЄЕС, який з економічного союзу перетворився у принципово нове інтеграційне міждержавне утворення — вільний ринок.

Пригадайте, що таке митний союз.

Важливим етапом на шляху до створення єдиного європейського ринку стало підписання Шенгенської конвенції (1991 р.), що знімала обмеження на вільне пересування в межах ЄС (мал. 8 на с. 15). Підписання угоди Порто (1992 р.) між ЄС та ЄАВТ заснувало Європейський економічний простір. У 2002 р. було впроваджено єдину валюту ЄС — євро, що привело до монетарної та фінансової інтеграції в його межах і появи нової міжнародної валюти-конкурента — долара США.

Такі успіхи зумовили розширення ЄС. У 2000-і роки до нього увійшли 12 країн Європи, і нині у його складі 28 країн-членів. У 2007 р. було підписано Лісабонський договір, що суттєво змінив особливості функціонування ЄС та впровадив узгодженість і координацію зовнішньої діяльності співтовариства, у т. ч. у сфері безпеки й оборони. У 2016 р. відбувся референдум у Великій Британії, на якому 51,9 % виборців висловилися за вихід цієї держави з ЄС.

Організації за демократію та економічний розвиток — ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова) протистоїть Союзна держава Росії та Євразійський економічний союз. У їхніх рамках діє єдиний митний та економічний простір, реалізуються програми з розбудови інфраструктури та промисловості для поглиблення інтеграції країн-членів, утворено міждержавні й міжурядові органи і структури.

ТИПИ КРАЇН ЄВРОПИ ЗА РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Усі країни світу, відповідно до типології ООН і Світового банку, поділяють на такі великі групи: розвинені країни, країни перехідної економіки та країни, що розвиваються. У Європі переважають розвинені країни. До країн з перехідною економікою належать колишні соціалістичні країни. Серед розвинених країн провідне місце посідають ті з них, що входять до «Великої сімки» (наприклад, Італія). Для Західної Європи характерним є правило: що меншою за площею і людністю є країна, то вищим є її людський і економічний розвиток. Тому в особливий тип виділяють мікродержави (за площею й населенням), такі як Андорра, Ватикан, Ліхтенштейн, Монако, Сан-Марино, що мають доволі специфічні умови економічного розвитку за умов високої якості життя населення.

Пригадайте критерії віднесення країн до різних типів за рівнем економічно го розвитку.

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

• Вигідне положення Європи в центрі сучасної глобалізованої економіки світу сприяє її успішному розвитку.

• За класифікацією ООН виділяють такі субрегіони: Західна, Північна, Південна, Східна Європа, які мають виразні особливості розвитку.

• Основні інтеграційні процеси в Європі пов’язані з розширенням на схід ЄС і НАТО.

• У політико-адміністративному плані Європа є унікальним регіоном світу, де представлені майже всі сучасні форми державного правління та адміністративно-територіального устрою.

Знаю і вмію обґрунтувати

1. Поясніть, як ви розумієте термін «субрегіон світу».

2. Укажіть залежні території і протекторати, що існують в Європі.

3. Поясніть, чому не всі корінні народи Європи мають власні держави.

4. Поміркуйте, чому до ЄС і НАТО вступила більшість країн Східної Європи.

5. Чому в Європі існує найбільша у світі кількість мікродержав?

Працюю з картою

За допомогою карт шкільного атласу:

• З’ясуйте, які за політико-адміністративним устроєм держави переважають у Європі.

• Нанесіть на контурну карту ареали традиційного компактного розселення корінних народів Європи, які не мають власної держави.

Шукаю в Інтернеті

За допомогою офіційного сайта Міністерства закордонних справ України зайдіть на офіційні веб-сторінки вітчизняних дипломатичних представництв в європейських країнах і з’ясуйте, які заходи двосторонньої співпраці мали місце у минулому році. Де вони відбувались та який мали наслідок для розвитку України?