Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Гільберг - Нова програма

§ 14. Білорусь

Чому у Білорусі не відбулось значного економічного спаду у 90-і роки ХХ ст.?

МІСЦЕ КРАЇНИ У СВІТІ ТА РЕГІОНІ. Білорусь є невеликою за площею та людністю країною світу, що розташована у центрі Східної Європи на півшляху між Варшавою і Москвою, Ригою і Києвом. Вигідне транзитне положення дає змогу контролювати транснаціональні потоки. Білорусь одна з небагатьох країн Європи, яка не має виходу до моря. Тому для її успішного розвитку потрібно підтримувати дружні відносини з усіма країнами-сусідами. Країна є одним з найбільших в Європі виробників продукції окремих видів аграрної сировини (молока, льону, картоплі), що становлять основу її потужної харчової і легкої промисловості.

ОСНОВНІ ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ МІСЦЕ КРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ. Білорусь одна з небагатьох постсоціалістичних країн, які майже не зазнали економічного спаду та швидко відновили промислове і сільськогосподарське виробництво. (Поясніть чому.) У країні збереглись усі великі промислові і сільськогосподарські підприємства, які діяли за радянських часів, та державний контроль над виробництвом і збутом більшості видів товарної продукції. Особливі відносини з Росією створили для країни гарантований великий ринок збуту власної продукції. Висока якість продукції міжнародної спеціалізації Білорусі дає змогу їй успішно конкурувати на ринках розвинених країн світу.

СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ. Білорусь є країною з виразним одним центром — столицею м. Мінськ. Решта її значних міст розміщені переважно у периферійних прикордонних областях та є їхніми адміністративними центрами. Більшість населення цієї країни живе у містах. Проводиться державна політика з підтримки існуючої сільської мережі розселення.

Велич столиці

Мінськ є найбільшим за людністю містом Білорусі. У ньому гармонійно поєднано архітектурні пам’ятки різних історичних епох (мал. 47).

Мал. 47. Ділова частина м. Мінська

Гордість країни

Білоруський автомобільний завод випускає найбільший у світі самоскид «БЕЛАЗ-75710». Його вантажопідйомність — 450 т, загальна вага — 810 т, максимальна швидкість — 64 км/год.

Унікальний досвід

У м. Мінськ у 2014 р. збудовано новий завод зі збору міського електротранспорту «Штадлер Мінськ». Створено 200 нових робочих місць.

ПРОМИСЛОВІ ВИРОБНИЦТВА, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ МІЖНАРОДНУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ КРАЇНИ. Найважливішими видами міжнародної спеціалізації Білорусі є нафтопереробна і хімічна промисловість, які переробляють сиру нафту і природний газ, поставлені по магістральних трансконтинентальних трубопроводах із Росії. Найбільші виробничі потужності у цьому виді промисловості належать державному концерну «Белнафтахім». Значним є видобування і переробка на добрива місцевих калійних солей (мал. 48 на с. 88). За обсягом їх видобування Білорусь посідає третє місце у світі. Усе виробництво калійних добрив зосереджено на підприємстві «Беларуськалій». Головні центри нафтопереробної і хімічної промисловості: Солігорськ, Новополоцьк, Бобруйськ, Гродно, Мозир. (Покажіть їх на карті.)

Мал. 48. Країни світу, до яких Білорусь експортує калійні добрива

Другою за значенням є харчова промисловість, де вирізняється переробка місцевої тваринницької продукції: молочна, сироварна, м’ясопереробна промисловість. За вартістю експорту молочних виробів країна входить до кола світових лідерів. Більшість відповідної продукції продають за кордон. Переважають малі і середні підприємства, що рівномірно розміщені по країні. (Поясніть чому.)

Важливим є машинобудування Білорусі. У Мінську діють два великі заводи — автомобільний і тракторний, у м. Жодино — автомобільний. Більшість відповідної продукції експортують. Також у країні виробляють деталі й компоненти для техніки у містах Барановичі, Бобруйськ, Гродно, Могильов та ін. (Покажіть їх на карті.)

Значною мірою білоруська легка промисловість (особливо пошиття готового одягу) працює на замовлення іноземних компаній. Більшість продукції виготовляють з місцевих ниток, тканин, фурнітури. Переважають приватні підприємства, що рівномірно розміщені по території Білорусі.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Білорусь зберегла великі сільськогосподарські господарства, яким держава надає значну підтримку. Частину продукції сільського господарства експортують, переважно у переробленому вигляді: молочні вироби, сири, м’ясні вироби. Країна повністю забезпечена власними продуктами харчування місцевого виробництва. Імпортують переважно рибу, фрукти, ягоди. (Поясніть чому.) У структурі товарного виробництва Білорусі лідером за вартістю вирощеної продукції є рослинництво.

У структурі власності на землю переважають великі товарні господарства площею майже 1000 га. (Поясніть чому.)

У рослинництві домінують посіви картоплі, пшениці, жита, цукрового буряку. Більше 70 % посівної площі країни займають зернові культури. Білорусь є другою у світі за площами, засіяними тритікале (сорт пшениці), і четвертим у світі виробником жита. Також вирощують у значних обсягах льон. Більшість картоплі висаджують господарства населення. За роки незалежності у країні у 5,5 разу зросли збори пшениці і майже утричі цукрового буряка. (Поясніть чому.)

У тваринництві переважають великі ферми і відгодівельні комплекси. Переважно утримують корів і свиней. Білорусь є третьою в Європі за обсягом виробництва незбираного молока. Більша частина продукції тваринництва у межах міжрайонних АПК надходить на переробку на місцеві підприємства харчової промисловості. У районах товарного вирощення пшениці поширено птахівництво. Переважає вирощення курей. Овець і кіз утримує переважно сільське населення.

Дізнайтеся більше

Білорусь — світовий лідер за обсягом експорту ковбасних виробів на душу населення.

Садівництво є важливим видом сільського господарства Білорусі. Переважає вирощення яблук у приміських районах. Також важливе значення має вирощення чорниць і журавлини. (Поясніть чому.)

Розрізняють кілька спеціалізованих аграрних регіонів Білорусі. У східних і центральних областях переважають посіви зернових та зосереджено найбільше поголів’я свиней і птиці. У західних областях вирощують льон і розводять велику рогату худобу. Садівництво зосереджено у передмісті великих міст країни. На півдні великого розвитку набуло ягідництво.

Де, на вашу думку, розташовані найбільші плантації чорниць і журавлини в Білорусі?

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРЕТИННОГО СЕКТОРУ. У Білорусі добре розвинена інфраструктура доступних послуг населенню, особливо у соціальній сфері. Збережено широку мережу лікарень, закладів культури і побуту, освіти і виховання по всій країні.

Серед послуг особливе місце займає транспорт. Залізницею перевозять значну частину вантажів і пасажирів у міжнародному сполученні з огляду на транзитне положення Білорусі у Східній Європі. Останніми роками суттєво зросли обсяги пасажирських авіаційних перевезень. Мінський міжнародний аеропорт поступово стає хабом регіонального значення. (Поясніть чому.)

Пригадайте, що таке хаб.

Висока якість автомобільних доріг, наявність автобанів по всій території країни дають можливість збільшувати вартість послуг з перевезення вантажів у міжнародному транзитному сполученні. Продовжує виконувати перевезення і річковий транспорт. Велике значення в експорті послуг має перекачування нафти і природного газу по магістральних трансконтинентальних трубопроводах, які сполучають Росію з країнами Західної Європи та проходять територією Білорусі. (Покажіть їх на карті.)

Держава контролює потоки капіталу та функціонування банківсько-кредитної системи Білорусі. У країні діє лише 24 комерційних банки.

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА. Найбільшим ареалом господарського розвитку є Мінська агломерація. Значними центрами є також міста на сході Білорусі — Вітебськ, Гомель, Новополоцьк. У країні збереглась мережа малих і середніх центрів переробної промисловості, що певним чином збалансовує дуже великий розвиток її столиці.

ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ. Білорусь має відкриту економіку, адже на зовнішню торгівлю припадає більше 60 % її ВВП. У структурі експорту товарів Білорусі переважають постачання за кордон готової продукції її переробної промисловості і сільського господарства. Лідером є нафтопереробна промисловість. На два великі нафтопереробні заводи, що переробляють російську нафту, припадає майже 20 % експорту країни. Також вирізняється хімічна промисловість, яка постачає за кордон великі обсяги калійних добрив, які випускають з місцевої сировини.

Як природний чинник вплинув на розміщення підприємств з виробництва калійних добрив у Білорусі?

Важливе місце в експорті товарів займають харчові продукти (переважно тваринного походження). У Білорусі доволі розвинене машинобудування експортного спрямування з виробництва спеціальних видів транспорту і сільськогосподарської техніки. В імпорті товарів переважає сира нафта, а також компоненти для різних машин й устаткування. Суттєвими є закупівлі харчових продуктів та фармацевтичної продукції.

Експорт послуг Білорусі майже удвічі перевищує їх імпорт. В експорті послуг переважають транспортні у зв’язку з транзитним положенням країни у регіоні. Найбільше коштів отримують за перекачування по трансконтинентальних нафтопроводах сирої нафти до Польщі й України. Також важлива роль належить послугам з будівництва і туризму. За останні роки зросли надходження від іноземного туризму у Білорусі. В імпорті більшість становлять транспортні, туристичні і будівельні послуги.

Більшість прямих іноземних інвестицій вкладено у промисловість та транспорт Білорусі. На початку ХХІ ст. загальний обсяг залучених в економіку цієї країни прямих іноземних інвестицій зріс у 13 разів.

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З БІЛОРУССЮ є давніми та дуже тісними. У сусідній країні проживає численна українська громада, особливо у прикордонних областях. Діє 16 громадських організацій українців. У дипломатичній сфері переважно розвиваються відносини на найвищому рівні. Більше сорока міст обох держав беруть участь у побратимському русі. Велике значення має реалізація Програми транскордонного співробітництва «Польща — Білорусь — Україна» на 2014—2020 рр.

Активною є співпраця у культурно-мистецькій сфері. Зокрема, українські діячі культури і мистецтва беруть участь у міжнародних фестивалях у Білорусі: мистецькому «Слов’янський базар у Вітебську», кінофестивалі «Лістапад», хореографічному «Сожський хоровод» тощо. Налагоджено активну співпрацю між Національною бібліотекою Республіки Білорусь та Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського і Національною парламентською бібліотекою імені Ярослава Мудрого. Тісними є контакти між науковцями національних академій наук обох держав. Зокрема, географи з обох академій досліджували екологічний стан ландшафтів українсько-білоруської частини Полісся.

Білорусь є шостою країною світу за вартістю обсягу зовнішньої торгівлі з Україною. Для Білорусі Україна є другим торговельним партнером. Україна постачає продукти харчування, металеві напівфабрикати, електротехнічні вироби, натомість отримує з Білорусі бензин і нафтопродукти, добрива, продукцію машинобудування. Україна переважно надає послуги у сфері переробки товарів, їх транспортування і туристичні послуги, Білорусь — ремонтні і будівельні роботи та транспортні послуги.

В Україні діють спільні підприємства у харчовій промисловості з переробки білоруської сировини. Українські інвестиції значно менші й спрямовані в операції з нерухомістю у Білорусі.

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

• Білорусь має винятково важливе транзитне положення у Східній Європі.

• Більше половини товарної продукції національної економіки цієї країни експортується. Держава контролює більшість важливих підприємств і секторів економіки.

• У системі розселення і просторової організації економіки Білорусі виділяються міські агломерації Мінська, Вітебська, Новополоцька.

• Активні різноманітні контакти з Україною. Для Білорусі Україна є другим торговельним партнером.

• Основу зовнішньої торгівлі Білорусі становлять поставки готової продукції її промисловості на ринки країн СНД. В її експорті домінують промислові товари, а в імпорті — сировина і напівфабрикати.

• Основою промислового виробництва є нафтохімічна, харчова, хімічна промисловість і машинобудування, сільського господарства — рослинництво і тваринництво.

• Більшість населення зайнято у сфері послуг. У країні збереглась розгалужена мережа доступних послуг населенню.

Знаю і вмію обґрунтувати

1. Поясніть причини економічного розвитку Мінської агломерації.

2. Розкрийте вплив наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на особливості розвитку сільського господарства Білорусі.

3. Поясніть, чому провідні машинобудівні підприємства цієї країни належать державі.

4. Чому у прямих іноземних інвестиціях Білорусі до України переважають капіталовкладення у переробну промисловість?

5. Поміркуйте, чому більшість українців у Білорусі мешкає у прикордонних з Україною областях.

Працюю з картою

За допомогою карт шкільного атласу нанесіть на контурну карту нафтопереробні заводи Білорусі та поясніть вплив на їхнє розміщення магістральних трансконтинентальних нафтопроводів.

Шукаю в Інтернеті

За допомогою офіційного сайта Мінського міжнародного аеропорту встановіть, до яких міст виконують авіарейси та які країни є головними партнерами Білорусі у міжнародних пасажирських авіаперевезеннях. Яка роль України в цьому?

Генерую ідеї

Проаналізуйте уривок зі статті «Економіка і бізнес Білорусі» з офіційного сайта Інвестиційного агентства Республіки Білорусь. Чому, на вашу думку, ця країна є лідером у сфері наукоємних виробництв машинобудування серед країн СНД? Як на це вплинула державна промислова політка? Як Україна може перейняти білоруський досвід у цій сфері?

«За експортом ІТ-послуг на душу населення Білорусь випереджає всі країни СНД. Є значні напрацювання у сфері високих технологій: зокрема, у виробництві оптичних і лазерних приладів, автоматизованих систем керування.» http://belarusfacts.by/ru/belarus/economy_business/