Трудове навчання (технічні види праці). 9 клас. Гащак

Додатки

Додаток 1. Послідовність ознайомлення з професійними напрямами: самоспостереження і самодіагностика

Самоспостереження і самодіагностика (1) - збір та оцінка інформації (2) - планування досягнення мети і прийняття рішення (3)

1. Перший крок - самоспостереження і самодіагностика

Самоспостереженням і самодіагностикою досягається самооцінка професійних можливостей.

Для самоспостереження скористайтеся способом «Я - висловлювання»: Я прагну... Я бачу свою професійну мету в тому, що... Я можу досягти успіху в... Я переконаний (переконана), що хочу... Мені добре бути... Я мрію... Мій успіх пов’язаний з...

Для самодіагностики доцільно ознайомитися з власними здібностями і домінуючим профілем обдарованості.

Здібності і профілі обдарованості

Ознайомтеся із сукупністю здібностей людини, яку науково обґрунтував X. Гарднер (мал. 207 і таблиця 7).

Мал. 207. Види здібностей: ключові (червоний колір) і загальні (жовтий колір)

Таблиця 7

Здібності людини, їх характеристика і показники (за X. Гарднером і Т. Армстронгом)

Здібності

Характеристика здібностей

Показники здібностей

Музична здібність як здатність сприймати (як меломан), розрізняти (як музичний критик), видозмінювати (як композитор) та виражати (як виконавець) музичні форми

Здібність включає чутливість до ритму, висоти звуку чи мелодії, а також тембру або інтонаційного забарвлення музичного уривка. Людина може мати метафоричне чи «низхідне» (глобальне, інтуїтивне), формальне або «висхідне» (аналітичне, технічне) розуміння музики або обидва.

Повідомляє, коли відчуває фальшивість у музиці або коли щось у музиці турбує; запам’ятовує мелодії пісень;

має гарний голос; грає на музичному інструменті або співає в хорі чи в іншій групі (або в дошкільному віці полюбляє гратися ударними інструментами та/або співає в групі);

ритмічно розмовляє та/або рухається; наспівує сам/ сама для себе;

ритмічно постукує по столу або парті під час роботи; чутливий/ чутлива до звуків навколишнього середовища (наприклад, шум дощу на даху);

позитивно реагує, коли вмикають музичний уривок; співає пісні, які він / вона вивчив/вивчила за межами класу.

Логіко-математична здібність як здатність ефективно використовувати цифри (наприклад, як математик, бухгалтер або статист), а також добре міркувати (як учений, програміст або логік)

Здібність включає чутливість до логічних структур та зв’язків, тверджень та пропозицій (якщо-тоді, причина-результат), функцій та інших споріднених абстракцій. Види процесів, що використовуються для обслуговування логіко-математичної розумової здібності, включають: категоризацію, класифікацію, висновок, узагальнення, обчислення та перевірку гіпотез.

Ставить багато запитань стосовно влаштування різних речей;

любить працювати або грати із цифрами; віддає перевагу урокам математики (або в дошкільному віці любить цифри, рахувати);

вважає математику та комп’ютерні ігри цікавими; грає в шахи, шашки або інші стратегічні ігри;

залюбки працює з логічними пазлами або головоломками;

прагне розподіляти речі за категоріями, ієрархіями або іншими логічними моделями;

має високий бал з логічного мислення за оцінкою Піаже.

Продовження таблиці 7

Здібності

Характеристика здібностей

Показники здібностей

Лінгвістична здібність як здатність використовувати слова усно (як оповідач, оратор або політик) або в письмовій формі (як поет, драматург, редактор або журналіст)

Здатність вміло використовувати синтаксис або структуру мови, її семантику, мнемоніку (використання мови з метою запам’ятовування інформації), тлумачення (використання мови з метою повідомлення) та метамову (використання мови для того, щоб говорити про власне мову).

Добре пише, як для свого віку, вигадує довгі оповідання або розповідає жарти та цікаві історії;

має хорошу пам’ять на імена, місця, дати або дрібні деталі;

полюбляє ігри «в слова»;

полюбляє читати книжки;

пише слова без помилок;

полюбляє віршики, скоромовки, каламбури;

любить слухати інших (історії, радіокоментарі, аудіокнижки);

має гарний словниковий запас як для свого віку; спілкується з іншими на високому вербальному рівні.

Екзистенціальна здібність як розумова здатність і схильність формулювати питання про життя, смерть та інші екзистенціальні прояви сутнісних сил єства людини

Здібність охоплює всі функції мозку; особа використовує всі сутнісні сили свого єства: налагоджує зв’язки між усіма зонами мозку; досягає медитацією зменшення приливу крові до тім’яної ділянки мозку (міжпівкулля), що дозволяє уникати суб’єктності сприймання інформації довкілля.

Цікавиться питанням «хто я?»;

Виявляє інтерес до всього потойбічного, усього, що лежить за межами суб’єктної точки зору;

запитує про сенс свого життя;

знає молитви, виконує їх відповідно до конфесіональних традицій;

знає і практикує медитації;

відвідує храм; дотримується релігійних свят.

Міжособистісна здібність як розумова здатність сприймати та відчувати різницю в настроях, намірах,

мотиваціях та почуттях інших людей

Включає чутливість щодо сприймання виразу обличчя, голосу та жестів; здатність розпізнавати різні види міжособистісних настроїв, ефективно реагувати на ці настрої в один із прагматичних способів (вплинути на групу людей, щоб вони обрали потрібний спосіб).

Активно спілкується з підлітками; виявляє риси природженого лідера;

любить давати поради друзям, які мають проблеми; повчає інших;

уміє співчувати, турбуватися про інших; його/її стихія - вуличне життя;

є членом клубів, комітетів, організацій або неформальних груп підлітків; полюбляє ігри з іншими особами; має двох або більше близьких друзів; інші прагнуть його/її компанії.

Продовження таблиці 7

Здібності

Характеристика здібностей

Показники здібностей

Натуралістична здібність як здатність відчувати органічну

єдність із природою, «живою матерією»

Компетентність у розпізнаванні та класифікації різних видів флори і фауни природного середовища. Включає чутливість до природних явищ і форм: опадів, утворення хмар, гір тощо; в урбаністичному середовищі; людина орієнтується в неживих формах: марках автомобілів; компакт-дисках; модному одязі тощо.

Багато говорить про улюблених домашніх тварин чи улюблені види спорту на природі; віддає перевагу подорожам на відкритому повітрі, до зоопарку чи до музею історії природознавства; любить доглядати за квітами, кліткою тварин, акваріумом чи тераріумом у класі; чутливий/чутлива до природних формацій (наприклад, протягом прогулянки на повітрі з класом помітить гори, хмари);

бентежиться, коли вивчає екологію, природу, рослини чи тварин;

висловлюється у класі на захист тварин чи планети Земля; отримує насолоду від розробки природних проектів, таких як спостереження за птахами, колекціонування метеликів і комах, вивчення дерев або вирощування тварин.

Просторова здібність як здатність точно сприймати наочно-просторовий світ (як мисливець, скаут або провідник) та втілювати почуття в образах (як дизайнер, архітектор, винахідник)

Ця розумова здібність включає чутливість до кольору, лінії, обрису, форми, простору та відношень, які існують між цими елементами; здатність чітко уявляти у графічній формі зорові або просторові ідеї та орієнтуватися відповідним чином у просторовій матриці.

Описує чіткі зорові образи; читає карти, таблиці та діаграми з більшою легкістю, ніж текст; багато мріє; полюбляє мистецькі види діяльності; добре малює; любить переглядати фільми, слайди або інші наочні презентації;

любить складати пазли, проходити лабіринти чи виконувати подібні зорові види діяльності;

будує цікаві тривимірні конструкції (наприклад, будівлі LEGO);

отримує від перегляду картин більше інформації, ніж через слова під час читання;

машинально креслить у зошитах, на аркушах та на інших матеріалах.

Закінчення таблиці 7

Здібності

Характеристика здібностей

Показники здібностей

Тілесно-кінестетична здібність як компетентність у використанні всього тіла з метою вираження ідей та почуттів (як актор, мім, атлет, танцюрист) і легкість у використанні рук з метою виготовлення або зміни речей (як майстер, скульптор, механік або хірург).

Ця розумова здібність включає характерні фізичні навички, такі як координація, баланс, спритність, сила, гнучкість і швидкість, перцептивне та дотикове сприймання.

Кінестетично здібним особам притаманне «тілесне пізнання». Виявляється здібність у руховій майстерності, м’язовій активності.

Має чудові результати в одному чи більше видах спорту (або в дошкільному віці виявляє надмірний фізичний розвиток як на свій вік);

рухається, смикається, стукає ногою, крутиться під час сидіння на одному місці протягом тривалого часу; добре копіює жести та манери інших людей; полюбляє роз’єднувати речі і складати їх докупи знову; торкається своїми долонями тих речей, які він/вона щойно побачив/ побачила;

полюбляє біг, стрибки, боротьбу чи подібні види діяльності (або в дорослішому віці проявляє ці інтереси в більш «стриманий» спосіб - наприклад, біг до класу, стрибки через стілець тощо; володіє навичками з ремесел (наприклад, робота з деревом, шиття, механіка) або має хорошу координацію рухів; виражає себе в театралізований спосіб;

описує різноманітні фізичні відчуття під час мислення або роботи; полюбляє працювати з глиною чи іншими тактильними видами діяльності (наприклад, малювання пальцями).

Натуралістична, просторова і тілесно-кінестетична - це суміжні здібності для профілю практичної обдарованості. Профіль практичної обдарованості властивий окремим особам типу «майстер-діяч». Для повноцінного визрівання практичної обдарованості «майстрів-діячів» потрібні професійні середовища «людина-природа» і «людина-техніка». Ознакою зрілості практичної обдарованості є екологічне здоров’я особи.

Надособистісна, міжособистісна і внутрішньо-особистісна - це суміжні здібності для профілю естетичної обдарованості. Профіль естетичної обдарованості властивий окремим особам типу «актор-глядач». Для повноцінного визрівання естетичної обдарованості «акторів-глядачів» потрібні професійні середовища «людина-людина» і «людина - художні образи». Ознакою зрілості естетичної обдарованості є духовне здоров’я особи.

Музична, математична та лінгвістична здібності - це суміжні здібності для профілю академічної обдарованості. Профіль академічної обдарованості властивий окремим особам типу «мислитель-слухач». Для повноцінного визрівання академічної обдарованості «мислителів-слухачів» потрібне професійне середовище «людина - знакові і сигнальні системи». Ознакою зрілості академічної обдарованості є психічне здоров’я особи.

Наявність профілів обдарованості та рівнів їх розвитку можна з’ясувати, використавши тести психологічної або завдання педагогічної діагностики.

Виконайте завдання з педагогічної діагностики. Виберіть номери відповідей «Мені подобається...» і запишіть у рядок ці номери відповідей.

1а - проводити свій час на природі, у туристичному поході.

1б - проводити час на самоті, робити медитацію, відпочивати чи роздумувати над важливими життєвими питаннями.

1в - співати, бо маю приємний і мелодійний голос.

2а - вирішувати екологічні питання, бо я належу до людей, які обізнані з багатьох питань стосовно природи.

2б - відвідувати різні семінари, бо я прагну дізнатися про себе якомога більше.

2в - прислухатися до музики і співу та легко вловлювати фальшиві ноти в музиці чи пісенному творі.

3а - піклуватися про тварин, у мене багато тварин є вдома.

3б - реагувати на невдачі з особливою витримкою.

3в - слухати музику по радіо, у записах, на концертах.

4а - працювати в саду, виконувати інші дії у природі, наприклад доглядати птахів.

4б - домогтися до себе поваги інших, бо маю особливе хобі або інтерес.

4в - грати на музичному інструменті.

5а - охороняти природу, я хочу записатися (записався/ записалася) на курси в центр, пов’язаний з природою.

5б - реалістично оцінювати свої сильні й слабкі сторони.

5в - підносити настрій завдяки музиці, бо без неї моє життя було б менш цікавим.

6а - піклуватися про рослини і тварин, бо я знаюся на відмінностях між різними видами собак, пташок, інших представників флори і фауни.

6б - проводити вихідні в маленькому будиночку десь у лісі на самоті, а не в гамірному товаристві багатьох людей.

6в - не розлучатися з піснею, бо йдучи «прокручую» в голові якусь музику або наспівую.

7а - читати книжки, журнали, дивитися телепередачі, фільми про природу.

7б - вважати себе вольовою і незалежною людиною.

7в - зіграти уривок якоїсь мелодії на примітивному ударному інструменті або відтворити потрібний ритм голосом.

8а - віддавати перевагу відпочинку на природі, перед відвідуванням якихось розважальних закладів.

8б - вірити в те, чим цікавлюся або захоплююся, а тому веду особистий щоденник, щоб фіксувати свої внутрішні переживання.

8в - слухати різні стилі музики, бо знаю дуже багато музичних творів.

9а - гуляти на свіжому повітрі протягом тривалого часу, відвідувати зоопарки, аквапарк тощо.

9б - розраховувати лише на власні сили.

9в - виконувати пісенні або музичні твори, бо я, почувши один-два рази музичний уривок, можу точно його відтворювати.

10а - з великим задоволенням працювати в саду.

10б - працювати на себе, замислююсь над відкриттям власного бізнесу.

10в - наспівувати під час роботи, навчання, вивчення чогось нового, іти по життю з піснею

11а - виконувати руками конкретні практичні дії: шити, переплітати, займатися різьбою, моделювати тощо.

11б - навчатися у взаємодії з іншими, бо я належу до типу людей, до яких приходять за порадою колеги по роботі чи сусіди.

11в - ознайомлюватися з новітніми досягненнями науки.

12а - побільше рухатися, бо мені важко всидіти на одному місці.

12б - займатися груповими видами спорту, такими як бадмінтон, волейбол чи футбол, а не плаванням чи спортивною ходьбою.

12в - поглиблено опановувати математику, бо вона - мій улюблений предмет.

13а - брати участь в іграх на свіжому повітрі, займатися спортом.

13б - співпрацювати з іншими у складі малих груп, бо, коли маю проблему, мені кортить поділитися нею з кимось, а не тримати в собі.

13в - влаштовувати маленькі експерименти типу: «Що буде, якщо...» Наприклад, що буде, якщо чорнобривці висіяти на зиму в кімнаті.

14а - спілкуватися невербально (наприклад,

мовою жестів, пантомімою і мімікою).

14б - мати не менше ніж трьох, а то й більше близьких друзів.

14в - не мати ніяких справ з неорганізованими людьми, бо мій розум вимагає системності, порядку, правильності, послідовності в усьому.

15а - займатися фізичною діяльністю, бо найкращі ідеї в мене виникають під час руху.

15б - брати участь у колективних іграх, бо мені подобаються соціальні ігри типу «монополія», «брідж», але не відеоігри, а реальні.

15в - легко робити підрахунки в думках, без ручки й калькулятора.

16а - якомога частіше прогулюватися на свіжому повітрі.

16б - насолоджуватися нагодою повчити інших людей, бо це я дуже добре вмію робити.

17а - займатися експериментальними дослідженнями, бо я найкраще пізнаю предмет завдяки безпосередньому дотику до нього.

17б - бути завжди «командним гравцем», бо я сам вважаю себе або інші вважають мене лідером.

18а - потрапляти в екстремальні ситуації під час прогулянок, поїздок, експериментів.

18б - комфортно почувати себе серед натовпу людей.

18в - вірити в те, що все у світі має раціональне, наукове пояснення.

16в - розв’язувати головоломки, які вимагають з’ясування причин, логічного мислення.

17в - мислити чіткими, абстрактними, безсловесними поняттями.

19а - робити щось практично самому/самій, аніж читати про таку роботу чи пасивно споглядати чиїсь практичні дії.

19б - проводити вечір у веселому товаристві, ніж сидіти вдома на самоті.

19в - завжди почуватися впевненим/упевненою, коли все на своєму місці, усе перебуває у звичному порядку.

20а - вести активний

спосіб життя, танцювати, бо відзначаюся скоординованими рухами.

20б - бути задіяним/задіяною в соціальній діяльності, пов’язаній із доброчинством, церквою, спілками тощо.

20в - відшукувати недоліки в тому, що інші говорять чи роблять удома або на роботі.

21а - помічати кольори, бо я маю до них підвищену чутливість.

21б - обговорювати різні життєві питання, зокрема про сенс життя.

21в - робити нотатки, бо я легко «прокручую» слова в думці перед тим, як їх говорити або писати

22а - фіксувати кінокамерою або фотоапаратом усе, що мене оточує.

22б - бути фаталістом, бо релігія залишається дуже важливою для мене.

22в - слухати частіше радіо, аудіозаписи, аніж дивитися телевізор і відео. Бо я краще сприймаю і розумію інформацію слухом, а не зором.

23а - заплющувати очі й викликати яскраві уявні образи про будь-які події.

23б - виконувати свою роль у житті, займати своє місце під сонцем.

23в - читати книжки, бо вони мають велике значення для мене.

24а - залюбки складати різноманітні пазли, конструювати.

24б - споглядати твори мистецтва, розуміти їх взаємозв’язок, розуміти висловлювання: «усе є в усьому», «пізнай себе - і ти пізнаєш світ».

24в - розважатися самому чи з гуртом друзів анекдотами, каламбурами, скоромовками, віршиками.

25а - уночі бачити яскраві, чіткі сни.

25б - робити вправи на релаксацію та медитацію.

25в - вести щоденник, записувати туди власні твори, якими я сам/сама пишаюся і які схвалюють інші.

26а - подорожувати, бо я, як правило, завжди відшукую шлях у незнайомій місцевості.

26б - відвідувати місця, де я можу відпочити, відволіктися від реальності буття.

26в - розгадувати кросворди, бо я отримую задоволення від ігор типу « анаграми », « плутанина слів», «пасворди» тощо.

27а - малювати чи робити мазки, начерки або відбитки кольорових плям на площині.

27б - читати стародавніх та сучасних філософів, бачити перспективу розвитку завдяки вивченню історії та давньої культури.

27в - писати із задоволенням, пояснювати на прохання інших людей значення слів, які я вживаю.

28а - користуватися знаннями з геометрії, бо у школі геометрія давалася мені легше, аніж алгебра.

28б - оволодівати знаннями міфології, розуміючи їх цінність для культури.

28в - вивчати залюбки іноземні мови: англійську, німецьку, французьку, бо я легко ними оволодіваю.

29а - згадувати зображення предметів або легко уявляти предмети з висоти пташиного польоту.

29б - дізнаватися, чи є розумні створіння у Всесвіті.

29в - вивчати рідну мову, гуманітарні науки, історію, бо вони даються мені легше, аніж математика чи природничі дисципліни.

30а - віддавати перевагу читанню ілюстрованих текстів.

30б - молитися, відвідувати храми.

30в - використовувати цитати, бо в моєму мовленні часто трапляються висловлювання, які десь прочитані або почуті.

Результати самодіагностики здібностей:

а) профіль суміжних здібностей практичної обдарованості «майстра-діяча»:

1а-10а

натуралістична

11а-20а

тілесно-кінестетична

21а-30а просторова

б) профіль суміжних здібностей естетичної обдарованості «актора-глядача»:

1б-10б

внутрішньоособистісна

11б-20б

міжособистісна

20б-30б

надособистісна

в) профіль суміжних здібностей академічної обдарованості «мислителя-слухача»:

1в-10в

музична

11в-20в

логіко-математична

21в-30в

лінгвістична

Зразок графічного узагальнення результатів самодіагностики

Центр перетину ліній - 0 %. Кожна поділка на лініях - 10 %

Зверніть увагу: Скільки відсотків складає кожна здібність? Який у вас профіль обдарованості? Хто ви більше: «мислитель-слухач», «актор-глядач», «майстер-діяч»?

Профіль академічної обдарованості - це внутрішня якість, яка визріває в особи типу «мислитель-слухач» завдяки синтезу таких її суміжних здібностей: лінгвістичної, математичної, музичної.

Профіль естетичної обдарованості - це внутрішня якість, яка визріває в особи типу «актор-глядач» завдяки синтезу таких її суміжних здібностей: внутрішньоособистісної, міжособистісної, надособистісної.

Профіль практичної обдарованості - це внутрішня якість, яка визріває в особи типу «майстер-діяч» завдяки синтезу таких її суміжних здібностей: тілесно-кінестетичної, просторової, натуралістичної.

Дизайн-обдарованість - це природна здатність до художнього проектування, синтез здібностей академічного, естетичного і практичного профілів.