Трудове навчання (технічні види праці). 9 клас. Гащак

§ 20. Сучасні конструкційні матеріали: їх властивості, переваги та недоліки порівняно з традиційними

 • 1. Які сучасні конструкційні матеріали вам відомі?
 • 2. Які конструкційні матеріали використано в інтер’єрі вашої оселі; вашої кімнати?

Поширеними конструкційними матеріалами у створенні інтер’єру, окрім деревини й металу, є гіпс та картон. Завдяки вдалому способу хімічного сполучення таких матеріалів німецькою фірмою КНАУФ утворено композит - гіпсокартон. Однією з переваг гіпсокартону є його екологічна чистота й наявність значної кількості різновидів природного гіпсу, з якого гіпсокартон виготовляється: шпат (пластинчатий гіпс), селеніт (кристалічний гіпс), алебастр (зернистий гіпс), «троянда пустелі» («цукровий» гіпс) (мал. 157).

Нині гіпсокартон широко застосовується в будівельній галузі. Його називають матеріалом «сухого, легкого та екологічно чистого будівництва».

Мал. 157. Різновиди природного гіпсу: а - шпат; б - селеніт; в - алебастр; г - «троянда пустелі»

Мал. 158. Гіпсокартонна плита

«Вологе будівництво» є традиційним: цемент, гіпс або глину з домішками піску обов’язково зволожують до утворення в’язкої маси, яку потім наносять на ті чи ті частини будівлі. «Сухе будівництво» здійснюється гіпсокартонними плитами (мал. 158). Використовувати такий матеріал зручно - плити кріплять до стелі, підлоги, стін за допомогою спеціальних саморізів.

Потреба в гіпсокартоні зумовлена його конструктивними властивостями: він міцний, як гіпс, і пластичний, як картон. Цей композитний матеріал може набувати архітектурної виразності в екстер’єрах і стає незамінним у дизайні інтер’єрів (мал. 159).

Завдяки новітнім будівельним технологіям можна не лише швидко й ефективно оформлювати інтер’єри споруджуваних та реконструйованих будівель з використанням гіпсокартонних плит. Можна також оперативно проектувати й переплановувати внутрішній простір у наявних будівлях залежно від нових потреб їх експлуатації.

Мал. 159. Застосування гіпсокартону в інтер’єрах

Декорування інтер’єрів та монтаж гіпсокартонних елементів і конструкцій здійснюють фахівці інтегрованих професій «монтажник гіпсокартонних конструкцій», «штукатур» і «маляр», підготовка яких здійснюється у вищих професійних училищах дизайну та будівництва (мал. 160, а).

Фахівці таких інтегрованих професій володіють компетентністю техніка-дизайнера інтер’єрів та екстер’єрів: фарбування і декорування стелі та стін, вікон і дверей, фасадів будівель і дахів, дерев’яних, металевих та мінеральних поверхонь. Вони здатні до художнього шпатлювання гіпсокартонних поверхонь з урахуванням українського етнічного стилю.

Мал. 160. Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва, навчальний кабінет спецтехнології (а); декорування світильника з гіпсокартону (б)

Ознайомтеся з кваліфікаційними вимогами до професії монтажника гіпсокартонних конструкцій (таблиця 4).

Таблиця 4

МОНТАЖНИК ГІПСОКАРТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Повинен знати. Основні види та властивості матеріалів і виробів, що застосовуються для влаштовування гіпсокартонних систем; класифікацію та типи гіпсокартонних і гіпсоволокнистих листів, плит та панелей; види кріпильних деталей; способи обробляння гіпсокартонних виробів, дерев’яних брусків, металевих профілів; способи розмічання місць влаштовування конструкцій гіпсокартонних систем із застосуванням контрольно-вимірювальних інструментів або пристроїв; загальні правила та прийоми улаштовування простих дерев’яних і металевих каркасів, облицювання поверхонь; прийоми встановлювання та закріплювання елементів конструкцій; допуски під час монтажу конструкцій; способи облицювання стін (безкаркасний та каркасний); способи приготування шпаклювальних, ґрунтувальних та ізоляційних розчинних сумішей; правила виконання шпаклювальних, ґрунтувальних та ізоляційних робіт; правила демонтажу простих гіпсокартонних конструкцій; види, будову, призначення ручного, механізованого та електричного інструменту, монтажних пристроїв, правила роботи з ними; правила транспортування, пакування, складування та зберігання конструкцій та виробів із гіпсокартону; правила дотримання вимог щодо роботи на підмостках і драбинах; правила пожежної безпеки та правила безпеки під час експлуатації електричних пристроїв; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт.

Повинен уміти. Здійснення обміру приміщень, провішування осей та розмічання місць розташування основних профілів та брусків під час улаштування гіпсокартонних конструкцій із застосуванням контрольно-вимірювальних інструментів або пристроїв; монтаж дерев’яних і металевих каркасів для простих гіпсокартонних перегородок, підшивних стель тощо; установлювання, підгонка та закріплення гіпсокартонних виробів; заповнювання каркасів ізоляційним матеріалом; перевіряння правильності установлювання гіпсокартонних виробів, виявляння наявності тріщин, пошкоджених місць, надриву картону, відхилень поверхні тощо; вирівнювання поверхонь шліфувальним інструментом; перевіряння конусними оправками відповідності отворів для пропускання інженерних трубопроводів, електричних або слабкострумових розведень розмірам, визначеним робочими кресленнями; шпаклювання швів, стиків та підготовка поверхні гіпсокартонних і гіпсоволокнистих плит для декоративного опорядження; розбирання конструкцій гіпсокартонних систем; здійснення дрібного ремонту гіпсокартонної обшивки поверхонь; складування гіпсокартонних виробів та їх транспортування.

Загальнопрофесійні вимоги. Повинен раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; дотримуватися норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі; знати й виконувати вимоги нормативних актів щодо охорони праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; використовувати в разі потреби засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології в обсязі, що є потрібним для виконання професійних обов’язків; володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації. Вступаючи на навчання, має повну або базову загальну середню освіту. Після закінчення навчання отримує повну або базову загальну середню освіту, професійно-технічну освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду»; без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації допускається, якщо особа має стаж роботи за спорідненою професією 2-го розряду не менше ніж 1 рік.

Сфера професійного використання. Виконання будівельних та ремонтних робіт будівель та споруд.

Специфічні вимоги.

Вік. Прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

Стать. Чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за статевою приналежністю визначається Переліком важких робіт та робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженим МОЗ України (наказ № 256 від 29.12.1993).

Медичні обмеження. Порушення функцій опорно-рухового апарату з розладами функцій, особливо кистей рук; хвороби та значні відхилення від норми зору та слуху; бронхіальна астма та інші легеневі хвороби; хронічні шкірні захворювання, особливо кистей рук; розлади координованості рухів, роботи вестибулярного апарату; органічні захворювання центральної нервової системи; епілепсія.

Промислові відходи з гіпсокартону дизайнери інтер’єрів і художники декоративно-ужиткового мистецтва використовують у творах інтер’єрного призначення. Важливо, щоб традиція українських умільців перетворювати відходи матеріалів на самобутні твори мистецтва зберігалася також під час обробки всіх інших матеріалів.

Дизайнер інтер’єрів Василь Демків разом з учнями Тернопільського вищого професійного училища технологій і дизайну розробили нові способи й прийоми декоративних робіт з використанням гіпсокартону (мал. 161).

Мал. 161. Декоративні роботи з використанням гіпсокартону: а - світильники з відходів гіпсокартонних листів; б - накладання декоративних елементів з гіпсокартонних листів на гіпсокартонну основу; в - зооморфні форми з гіпсокартону - цікава деталь сучасних інтер’єрів

Дослідження щодо впровадження українського етнодизайну в професійних навчальних закладах з архітектури й будівництва розпочато в технологічній лабораторії промислового підприємства «ЗІП-TRIORA» у Кам’янську. Її оснащено повним набором сучасного обладнання для проведення досліджень з етнодизайну інтер’єрів. У дослідженні можуть узяти участь і дев’ятикласники. Для цього треба з’ясувати: які традиційні колірні композиції переважали у вишивках, писанкарстві, художніх розписах майстрів декоративно-ужиткового мистецтва таких історико-етнографічних регіонів України: Закарпаття, Галичини, Буковини, Поділля, Волині, Полісся, Сіверщини, Слобожанщини, Донщини, Середньої Наддніпрянщини, Запоріжжя, Таврії. У цих історико-етнографічних регіонах різними були не лише колірні композиції, але й візерунки та орнаменти. Регіональні особливості творів українського декоративно-ужиткового мистецтва зумовлювалися місцевими ландшафтами: кліматом, рельєфом, водними ресурсами.

Для найдопитливіших

 • У природі поширені такі матеріали, як двоводний гіпс та ангідрит. Вони є цінною сировиною для одержання гіпсових в’яжучих матеріалів. Такі матеріали людина використовувала з давніх часів. Так, наприклад, гіпс виявлено в розчині кладки кам’яних блоків, яку було використано

4500 років тому для спорудження єгипетських пірамід.

 • Кочовим племенам Сахари з глибокої давнини відомі «троянди пустелі» - камені химерної форми. Після важкого переходу безводною пустелею, досягаючи оази, люди й верблюди тамували спрагу й відпочивали. «Троянда пустелі» є зростком кристалів гіпсу, що утворюється в шарі піску, захоплюючи під час кристалізації його найдрібніші частинки.
 • Ви дізнаєтеся ще багато цікавої інформації про сучасне «сухе, легке та екологічно чисте будівництво», якщо оволодієте новою для України професією «монтажник гіпсокартонних конструкцій», що впроваджується сьогодні в навчальний процес професійної освіти.

Якщо вам подобається така будівельна професія, то починайте вже зараз дослідницьку роботу зі створення глиняної української плити (ГУП). Випробуйте всі види української глини у сполуці з клеєм Kleiberit (клайберітом). Не забудьте, що для творення нового композитного матеріалу потрібно використати армувальну сітку (зверху і знизу шару глини). Пригадайте традиції українського екологічного будівництва (з використанням соломи, піску, глини тощо).

Композит, гіпсокартон.

Гіпсокартон - двошаровий обробний будівельний матеріал, який кріпиться до стелі, підлоги, стін без води за допомогою саморізів.

Гіпсокартонна плита підвищеної твердості (diamant) - композит для звукоізоляції всередині будівель різного призначення.

 • 1. Які назви гіпсокартонних листів ви знаєте? У чому переваги кожного з них?
 • 2. Назвіть різновиди природного гіпсу.
 • 3. У яких галузях використовують гіпсокартон?
 • 4. У чому відмінність між «вологим» і «сухим» будівництвом?
 • 5. Наведіть приклади гіпсокартонного декорування інтер’єрів.

Тестові завдання

1. Про який матеріал ідеться: Екологічно чистий, має значну кількість різновидів компонентів, з яких його виготовлено; дозволяє використовувати нові способи та прийоми декоративних робіт; завдяки пластичності й міцності забезпечує переплановування внутрішнього простору в наявних будівлях залежно від потреб їх нової експлуатації?

 • А глина
 • Б гіпсокартон
 • В метал і дерево
 • Г солома та очерет
 • Д лоза