Трудове навчання (технічні види праці). 9 клас. Гащак

§ 15. Проектування майбутньої професійної діяльності

 • 1. Назвіть три професії, які вас приваблюють найбільше. Які засоби й предмети праці їм притаманні?
 • 2. Які кваліфікаційні вимоги потрібні для праці, на яку спрямована ваша професійна орієнтація?

Кожен учень замислюється над проблемою вибору професії. Що для цього потрібно знати? Що враховувати? У якому навчальному закладі здобути спеціальність? Які умови праці за обраною спеціальністю? Ці та багато інших питань вам потрібно буде враховувати, обираючи майбутню професію. Насамперед кожен з вас повинен проаналізувати власні можливості оволодіння відповідним фахом, зіставити їх з вимогами щодо нього та з’ясувати три основні питання: «що я можу», «що я хочу» та «що потрібно для економіки нашого регіону».

Світ професій різноманітний, і кожен має змогу знайти в ньому улюблену професію (мал. 105). Хтось мріє стати видатним спортсменом, а комусь більше подобається конструювання. Є люди, які мріють працювати з технікою на виробництві, а інших захоплює робота, пов’язана з природою. Існують сотні різних професій. Обрати серед них свою непросто.

Мал. 105. Різноманітність професій

«Сто доріг - одна твоя» - так каже народна мудрість. Адже кожна професія, як і кожна людина, має свої особливості і ставить певні вимоги до професійної діяльності. Так, наприклад, щоб стати дизайнером, треба мати розвинену фантазію, добре розрізняти кольори, уміти малювати. Столяр повинен бути вправним у роботі з інструментами для обробки деревини, мати хороший окомір (уміти визначати розміри на око, без приладів). Контролер має бути спостережливим, уважним, принциповим.

І хоча нині рідко люди обирають одну професію на все життя, оскільки дуже швидко відбуваються зміни в сучасному суспільстві, та важливість правильного вибору професії переоцінити важко. Вибір професії - один з найважливіших і найвідповідальніших кроків у житті людини.

Якщо обирати професію відповідно до власних інтересів, нахилів, здібностей, враховуючи водночас стан особистого здоров’я, професійну придатність та можливість працевлаштування (потреби у спеціалістах у межах певного регіону), то робота приноситиме очікувані результати й допоможе здійснити найзаповітніші мрії.

Якщо ж вибір фаху здійснювати необдумано, без урахування власних індивідуальних особливостей, «за компанію» з іншими однокласниками або тільки в прагненні слави чи грошей, то професійна діяльність може призвести до розчарування, позбавляючи радості, натхнення, а іноді й здоров’я. Тож не помиліться у виборі професії!

Правильний вибір професії - це врахування відповідності інтересів та індивідуальних особливостей людини вимогам обраної професії.

Як же правильно обрати професію? Для цього вчені-психологи розробили науково обґрунтовану теорію в поєднанні трьох компонентів: «хочу», «можу», «потрібно» - як складових успіху в розв’язанні цієї важливої проблеми.

«Хочу» - вказує на необхідність врахувати потреби, бажання, ідеали людини, те, що її приваблює, до чого вона прагне. Це питання про особисту спрямованість людини, її інтереси й бажання. Під інтересом розуміють активну пізнавальну спрямованість людини на той чи той предмет праці. Стосовно вибору професії, інтереси - це позитивне ставлення до певної сфери праці, прагнення до пізнання й діяльності.

Інтереси різняться за змістом, глибиною обсягу, тривалістю. Зміст і глибина обсягу знань та вмінь відображають кругозір і допитливість людини. Тривалість інтересів характеризує їх стійкість, привабливість, тобто незмінність висновків щодо оволодіння визначеним напрямком діяльності в майбутньому.

У результаті поглиблення знань про майбутню діяльність інтереси людини змінюються. Спочатку вони мають характер тимчасових, епізодичних і проявляються в позитивному ставленні до певного предмета праці (типу професії). Якщо такі інтереси не розвивати, вони можуть «згаснути» (послабитись). За умови поглиблення й удосконалення інтересів у визначеній сфері діяльності вони закріплюються і через певний час можуть стати стійкими. Це буває, коли людина чітко уявляє особливості певної сфери діяльності та визначилась у виборі свого життєвого шляху. Такі інтереси переростають у схильність.

Схильністю називають прагнення людини до якого-небудь виду діяльності з урахуванням її природних здібностей та бажань. Якщо інтереси можна виразити мотивацією «хочу знати», то схильність - «що робити». Одна справа цікавитися інформацією про свої інтереси з різних джерел: книжок, журналів, Інтернету тощо, - інша - прагнути досягти їх самому. Тому потрібно не чекати, а творчо й активно працювати. Тільки така діяльність людини дає змогу досягти бажаного результату.

Щоб бути активними, організованими й успішними в житті, ви покликані обрати ті види діяльності, які відповідають вашим природним задаткам і здібностям, тобто розв’язанню складової «можу». Задатки - це ваші внутрішні потенційні можливості, дані вам природою для успішної взаємодії з певним інформаційним середовищем: вербальним (верб - це звук), сенсорним (сенс - це відчуття), структурним (речовинним). Задатки перетворяться у здібності, якщо ви правильно оберете для їхньої реалізації відповідне зовнішнє середовище, до якого треба пристосуватися завдяки праці.

Здібність - це природний нахил людини до певного виду діяльності. Це обдарування, талант, які допомагають досягненню успіху в якій-небудь справі. Наприклад, якщо людині притаманне вміння добре запам’ятовувати багато формул, визначень, цифр, слів та оперувати ними, робити логічні висновки, абстрактно мислити, - її прагнення можуть бути спрямовані на оволодіння професіями математика, програміста, конструктора та ін.

Пізнайте себе, і ви безпомилково оберете напрям майбутньої професійної діяльності, у якому визріє ваш особистісно-ціннісний профіль обдарованості.

Мал. 106. Профілі обдарованої особистості: академічний, естетичний, практичний

На малюнку 106 видно, що права півкуля мозку поєднує профілі естетичної і практичної обдарованості. Зверніть увагу: художники декоративно-ужиткового мистецтва не виконують технічних креслеників чи математичних розрахунків. їхня праця - це гра художньо-образної уяви, фантазії. Вони беруть до рук улюблений матеріал і майстерно виготовляють з нього твір мистецтва. У них різні естетичні смаки й художні техніки оброблення матеріалу інструментами. Естетично і практично обдаровані особи схильні до варіативних способів діяльності.

Ліва півкуля мозку на цьому малюнку відображає академічний профіль обдарованості, який характеризується схильністю до типових, алгоритмічних видів діяльності.

Найкраще, коли у вас будуть поєднуватися всі три профілі обдарованості. Це дизайн-обдарованість, природна здатність до художнього проектування. Про людину, обдаровану здатністю до художнього проектування, у народі кажуть: «і жнець, і швець, і на дуду гравець», «де не посій, там і вродить». На малюнку - це зображення міжпівкульної частини головного мозку.

Отже, щоб обрати професію, потрібно багато знати та вміти, а також володіти певними природними задатками. Іншою складовою формули досягнення мети є компонент «потрібно». Це значить, що для визначення сфери майбутньої діяльності потрібно знати й враховувати потреби у фахівцях на ринку праці (потреби виробництв). Можна, наприклад, оволодіти професією оператора комп’ютерного набору, а в даному регіоні є потреба в операторах ліній автоматичного монтажу чи програмістах. Це споріднені спеціальності, які дають змогу задовольнити одночасно як власні інтереси та можливості, так і потреби ринку праці в кваліфікованих працівниках.

Дані про потреби виробництв у кадрах можна отримати в регіональних центрах працевлаштування населення, які є в кожному місті, районі, області.

Отож, вирішуючи, яка професія цікавить вас найбільше, намагайтеся враховувати не лише думку ваших батьків, друзів і знайомих, а в першу чергу те, що подобається саме вам. Подумайте, чи могли б ви займатися цією справою день за днем, протягом, можливо, не одного року, докладаючи максимум зусиль і старань? Адже нині, щоб досягти в житті успіху, потрібно прагнути бути кращим у будь-якій зі спеціальностей.

Для найдопитливіших

 • Якщо ви обрали професію робітника з обслуговування, експлуатації та контролювання роботи технологічного устаткування, складання устаткування та машин, то перевірте наявність у себе технічного мислення.
 • Вам запропоновано кілька технічних завдань у вигляді малюнків. До кожного малюнка додано кілька варіантів відповідей. Подумайте й оберіть правильний варіант відповіді, який запишіть на окремому аркуші паперу. Працюйте точно і швидко. На розв’язання завдань відведено 20 хв. За цей час потрібно розв’язати 17 завдань. Якщо у вас виникають труднощі під час розв’язання будь-якої задачі, переходьте до наступної. А якщо залишиться час, ви зможете поміркувати над пропущеними.

Продовження таблиці

Продовження таблиці

Продовження таблиці

Інтереси, бажання, схильність.

Бажання - прагнення до здійснення чого-небудь; хотіння.

Епізодичні інтереси - не постійні, змінні, проявляються час від часу. Нахил - природні здібності; хист до чого-небудь.

Прагнення - сильне бажання; потяг до здійснення чого-небудь.

Тимчасові інтереси - позитивне ставлення до чогось (захоплення, виду діяльності тощо) у певному проміжку часу.

 • 1. У чому сутність принципу вибору професії?
 • 2. Що спільного та в чому відмінність між поняттями «прагнення» і «бажання»?
 • 3. Чи слід враховувати потребу ринку праці у фахівцях, обираючи професію? Обґрунтуйте свою думку.

Тестові завдання

1. Які з перелічених знарядь належать до перших автоматів?

 • А сокира, ніж, спис
 • Б лук, капкан
 • В гончарний круг, візок

2. Скільки ступенів рухомості має «рука» робота-маніпулятора, зображеного на малюнку?

 • А два взаємно перпендикулярні
 • Б три взаємно перпендикулярні
 • В у напрямках, зазначених у пунктах А) та Б), а також у кутових та двох взаємно перпендикулярних напрямках
 • Г у будь-якому із зазначених залежно від конструкції робота
 • Д правильної відповіді немає

3. Які приводи використовують у промислових роботах?

 • А електромеханічні
 • Б пневматичні
 • В гідравлічні
 • Г комбіновані
 • Д будь-які залежно від конструкції робота

4. Промисловим роботом, або автоматом, називається:

 • А машина-автомат, що автоматично функціонує
 • Б машина-автомат, яка призначена для відтворення деяких рухових функцій людини

5. Пристрій керування робота призначено для:

 • А формування керуючої дії
 • Б передавання керуючої дії виконавчому пристрою
 • В розміщення програми керування
 • Г усього переліченого
 • Д правильної відповіді немає

6. Виконавчим елементом робота, зображеного на малюнку, є:

 • А основа 1
 • Б колона 2
 • В маніпулятор 3
 • Г захоплювач 4

7. У чому полягає метод біоніки у проектуванні?

 • А внесення просторових змін під час конструювання виробів
 • Б внесення конструктивних змін під час конструювання виробів
 • В усі відповіді правильні
 • Г правильної відповіді немає

8. Головним об’єктом праці професій типу «людина-природа» є:

 • А технічний пристрій
 • Б людина
 • В жива природа
 • Г умовні знаки, схеми, карти
 • Д скульптури, картини

9. Професії столяр, слюсар, кондитер, хірург, музикант, ювелір належать до групи професій, пов’язаних із застосуванням:

 • А машин з ручним керуванням
 • Б ручної праці
 • В автоматів, напівавтоматів, робототехніки
 • Г функціональних заходів

10. Які найважливіші особисті якості провинні бути притаманні людині, яка обирає професію типу «людина-техніка»?

 • А зорова чутливість
 • Б технічне мислення
 • В координація рухів
 • Г оперування наочними образами
 • Д усі перелічені