Підручник з Мистецтва. 9 клас. Гайдамака - Нова програма

Словник

Асамбляж (франц. asemblage) — вільна композиція з різноманітних елементів чи накопичення матеріалу у вільних комбінаціях.

Блокбастер — термін щодо дуже успішних, високобюджетних вистав і кінофільмів.

Графітізм (від італ. graffiti — «зображення, малюнки чи написи на стінах або інших поверхнях») — течія в американському живописі, що характеризується перенесенням прийомів та образів графіті в станковий живопис і графіку. Відмітні риси графітізму — фантазія і яскрава самобутність у сполученні з елементами міської субкультури та мистецтвом етнічних груп.

Драм-машина — електронний музичний інструмент для створення й редагування музичних ударних фрагментів, що повторюються.

Мікшер (мікшерний пульт) — електронний музично-акустичний пристрій, що має широкі сервісні можливості - еквалайзер, різноканальний підсилювач, канали ефектів, реверберацію, затримку, монітор, панораму, повернення, вставляння тощо — і дозволяє музиканту поєднувати (мікшувати) різноманітні акустичні якості звуку музичних інструментів у най^#^$ширші комбінації.

Музеї художні — музейні заклади, колекції та експозиції яких відображають історію і сучасний стан образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва. Виділяють такі типи цих закладів: музеї широкого профілю (живопис, графіка, скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво); музеї, присвячені одному з видів мистецтва (картинні галереї); музеї, присвячені відомим художникам (зокрема, меморіальні музеї).

Національний стиль — відображення в мистецьких творах психологічно-етнонаціональних особливостей певного народу, нації, країни або окремих її регіонів.

Неокласицизм — напрям у музиці, для якого характерним є звернення до принципів музичного мислення й жанрів, типових для епохи бароко, класицизму.

Неофольклоризм — термін, що застосовується щодо музичних творів, у яких поновлення засобів виразності органічно пов’язане з опорою на фольклор.

Оп-арт — оптичне, або візуальне, мистецтво, орієнтоване на моделювання простору й руху нетрадиційними для мистецтва засобами та розраховане на оптичний ефект.

Пам’ятка культури — визначна споруда, археологічний об’єкт або витвір мистецтва, що є частиною культурного надбання країни, людства загалом (пам’ятка історії, літератури, мистецтва, мови, права тощо) і охороняється законом. Залежно від наукової, історичної і художньої цінності пам’ятки культури бувають світового, державного і місцевого значення. В Україні нараховується понад 160 тис. пам’яток культури.

Передача (телепередача) — змістовно завершена частина програми (телепрограми), яка має відповідну назву, обсяг трансляції, авторський знак, може бути використана незалежно від інших частин програми і розглядається як цілісний інформаційний продукт.

Постмодернізм (постмодерн, поставангард) (від лат. post — «після» і «модернізм») — сукупна назва художніх тенденцій, що особливо чітко позначилися в 1960-ті роки й характеризуються радикальним переглядом позиції модернізму і авангарду. Поняття «постмодернізм» у сучасному сенсі охоплює передовсім тенденції або явища в мистецтві, що з’явилися в останній третині XX ст. і на початку ХХІ ст.

Програма (телепрограма) на телебаченні — це поєднана єдиною творчою концепцією сукупність передач (телепередач), яка має постійну назву і транслюється телеорганізацією.

Римейк — нова версія або інтерпретація раніше виданого твору.

Саундтрек — музичний супровід до будь-якого матеріалу: фільму, мюзиклу, аніме, телепередачі, комп’ютерної гри тощо.

Семплер — електронний музичний інструмент з можливостями запису, редагування та відтворення звуків.

Стиль — сукупність спільних ознак, система художніх форм, наділених певною якістю й змістовою виразністю. Ознаки певного стилю можуть проявлятися в різних сферах життя людини.

Стиль митця — індивідуальна творча манера митця, його «творче обличчя».

Телебачення — це виробництво аудіовізуальних програм і передач або комплектування (пакетування) придбаних аудіовізуальних програм і передач та їх поширення незалежно від технічних засобів розповсюдження.

Тревелінг — прийом кіно- або телезйомки при русі камери, коли кут між оптичною віссю об’єктива і площиною об’єкта залишається під час зйомки незмінним (наприклад, під час проїзду камери вздовж вулиці (горизонтальний тревелінг) або під час руху від землі вгору (вертикальний тревелінг)).

Художня галерея — тип художнього музею.

ЮНЕСКО (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) — міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, яка при співпраці своїх членів-держав сприяє розвитку національної культури, охороні пам’яток культури тощо.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст