Підручник з Мистецтва. 9 клас. Гайдамака - Нова програма

Наші досягнення

1. Які екранні види мистецтва ви знаєте?

2. Назвіть жанри кінематографа. Наведіть приклади.

3. Чому екранні види мистецтва називають синтетичними?

4. Назвіть способи й форми збереження і поширення мистецької спадщини.

5. Які специфічні засоби виразності застосовують у кіно і телебаченні для створення художнього образу?

6. Наведіть приклади рекламних роликів з яскраво вираженим мистецьким наповненням.

7. Поміркуйте і визначте, що об’єднує ці твори мистецтва. Який з них «зайвий» у цьому ряду? Поясніть.

8. Порівняйте твори на один літературний сюжет (Микола Гоголь «Вечори на хуторі біля Диканьки»). Зробіть висновки.

9. Оберіть у підручнику твір мистецтва. Схарактеризуйте його, висловіть емоційно-ціннісне ставлення до нього.

10. Доведіть або спростуйте думку про те, що світ, у якому ми живемо, наскрізно наповнений мистецтвом або різними мистецькими впливами.

11. Поміркуйте і створіть перелік аргументів на користь важливості мистецтва в житті кожної людини.

12. Створіть ескіз художнього оформлення квитка до кінотеатру чи театру.