Підручник з Мистецтва. 8 клас. Гайдамака - Нова програма

§ 16. ЗВУКОВА ПАЛІТРА РЕНЕСАНСУ

У часи Відродження з огляду на вагому роль церкви в житті людини переважала культово-церковна музика, у якій із часів Середньовіччя панувала поліфонія.

Вершиною духовної хорової музики Ренесансу стала спадщина Джованні Палєстріни. Усе своє життя композитор присвятив створенню церковної музики, написав близько ста мес, понад триста гімнів, у яких утілено образи піднесеного споглядання і спокою, устремління до світла й краси. Існує легенда, що саме Палєстріна врятував від заборони хорові жанри культової поліфонії: слухаючи його музику, кардинали були такі розчулені, що відмовилися від свого початкового наміру обмежити поліфонічне багатоголосся. Італійські церковні хори, особливо хор Сикстинської капели, досконало виконували меси Палєстріни.

Джованні Палєстріна. Меса Папи Марчело. Agnus dei (фрагмент)

Розкажіть про ваші враження від музики. Хто виконавець меси? Які образи виникли у вашій уяві під час слухання твору?

Сандро Боттічеллі: 1 — Мадонна з немовлям та ангелами, які співають; 2 - фрагмент

Довідка

Меса - вокальний або вокально-інструментальний жанр духовної музики, що має циклічну будову. Початковр меси виконувалися одноголосно (григоріанський спів), пізніше - багатоголосно. У церквах латинського обряду під час виконання меси використовують інструментальний супровід (орган). У православних, а також греко-католицьких церквах зберігається виконання мес хором a capella, традиційно їх називають літургіями. В епоху Відродження меса розквітла завдяки таланту видатних майстрів, які вдосконалювали цей жанр, наповнюючи його новим емоційним змістом.

В основі образів меси - тексти католицької літургії. Вона складається з постійних частин:

У структурі меси також є частини, тексти яких можуть змінюватися залежно від події, якій приурочено твір (наприклад, alleluja (Алілуя!)).

Ян ван Ейк. Ангели, які співають (фрагмент)

Небачений злет хорового мистецтва спостерігається в північних країнах, зокрема в Нідерландах. Першокласні митці створювали як церковні, так і світські твори. Серед майстрів вокально-хорового мистецтва того часу - Орландо Лассо. Уродженець Фландрії, він, як і багато інших діячів Відродження, чимало подорожував різними країнами. Митець залишив величезну вокально-хорову спадщину. Діапазон його творів досить значний: скорбні та ліричні пісні, сатиричні й жанрово-побутові сценки, легкі серенади, урочисті гімни, меси. На відміну від Палєстріни, музичні інтонації Лассо нерідко мають зв’язок з народною музикою, що наближає його стиль до реалістичного. За задумом композитора хоровим виконанням можливо не тільки втілювати піднесені й урочисті образи, але й передавати інтонації граційного жесту або ніжного зітхання чи імітувати награвання лютні.

Орландо Лассо. Луна

Схарактеризуйте фактуру хорової мініатюри. За допомогою яких музичних засобів досягається контрастне зіставлення хорових партій? Гру-імітацію (перегук регістрів) порівняйте зі світлотінню в графіці й живописі. Спробуйте виконати каноном фрагмент твору епохи Відродження. Слідкуйте за чистотою інтонування, емоційністю виконання.

ЛУНА

Музика О. Лассо

Митці Ренесансу прагнули відродити традиції античного театру, намагалися реставрувати притаманний йому хоровий спів. Італія, народ якої здавна славився своїми чарівними мелодіями, стала батьківщиною оперного мистецтва. Завдяки новим мистецьким пошукам виникло два основних різновиди оперного співу - арія та речитатив (наспівна говірка). Найвищу славу здобуло мистецтво бельканто (з італ. «прекрасний спів»). Голоси майстрів-співаків звучали легко і плавно (кантилена) - прозоро у високому регістрі та оксамитово - у низькому. Особлива виразність була притаманна жалісним аріям ляменто та віртуозним бравуро. Набули розвитку й інші оперні форми: ансамблі, інструментальні «симфонії» (раніше так називали увертюри), які згодом з театру поширилися на концертну музику.

Італія стала й колискою інструментальної музики. У добу Відродження церковні органісти почали виконувати після меси не лише духовну, а й світську музику, розважаючи парафіян. Так було започатковано інструментальні жанри прелюдії, токати, фантазії.

Ян ван Ейк. Ангели, які співають (фрагмент)

Пригадайте особливості музичних жанрів прелюдії, токати і фантазії.

В епоху Відродження в Італії - у серці мистецького Ренесансу - зародився новий гомофонний стиль. Його становлення відбувалося довго, адже надто складними були перевтілення поліфонічної фактури, у якій усі голоси рівні й самостійні, у гомофонну, де вони поділяються на головний і супровідні. Уявіть, як одна з хорових партій (найчастіше верхній голос) поступово починає відділятися від інших голосів, щоб стати провідною. Інші об’єднуються в акорди, виконуючи роль гармонійного тла, щоб супроводжувати її, підкреслювати виразність. Отже, з’явилися мелодія та акомпанемент.

Поряд із культовою розвивалася світська музика. У домашньому музикуванні грали переважно на лютні та різновидах віоли. М’яке звучання лютні зумовило її широке використання як сольного, ансамблевого інструменту та інструменту, що акомпанує. З’явилися численні збірки інструментальних мініатюр (табулатури), які включали різноманітні пісенно-танцювальні жанри. Про популярність інструментальної музики епохи Відродження відомо не лише з літератури, а й із сюжетів живописних полотен, вітражів, гобеленів, гравюр. На багатьох з них - зображення музикантів-виконавців або інструментів.

Поміркуйте, яка музика «звучить» із цих полотен. Чи існують у наш час музичні інструменти, подібні до зображених?

Адріан ван Остаде: 1 - Скрипаль; 2 - Сільські музиканти. Давид Тенірс Молодший: 3 - Флейтист; 4 - Дует

Мирослав Скорик. Три фантазії для лютні з Львівської табулатури XVI ст.

Уважно прислухайтеся до звучання лютні. Тембр якого інструменту близький до цього музичного колориту? Порівняйте фантазії за музичними образами (характери, засоби виразності). Які спільні риси об’єднують музичні твори?

ФАКТ

Колись давно віола царювала в замках і палацах, у церквах і на площах. Родина віол включала багато інструментів, що різнилися формами й розмірами, способами гри. У Німеччині цей струнно-смичковий інструмент називали «фідель». Найбільшого розповсюдження набула віола да гамба з ніжним звучанням п’яти-семи струн.

Старовинна велика (басова) лютня, поширена в Європі, називалася теорба. Це слово близьке за звучанням до назви давнього українського щипкового інструменту торбан - «панської бандури». На вигляд ці інструменти також подібні - наприклад, мають дві головки для закріплення струн. Імовірно, українська козацька старшина завезла інструмент в Україну з Європи.

Віола

Лютня

Торбан

В епоху Відродження в італійських містах почали відкриватися дитячі притулки для сиріт і дітей з бідних родин, де учнів, зокрема, навчали співу та інструментальної гри. Називалися вони консерваторіями (від італ. «охороняю»). Згодом ці навчальні заклади перетворилися на справжні осередки музичного професіоналізму. Перша консерваторія виникла в Неаполі в 1537 році.

ВЕЛИКАН

Музика В. Кудряшова, вірші М. Рябініна

2. Океан був чоловіку по коліна,

Він пустелю міг за хвилю перейти.

Заспіває — пісня до зірок долине,

Засміється - аж здригаються світи.

Приспів

3. Він вставав, як ви, до сонця золотого,

Він межі людських дерзань не визнавав.

За плечима великана молодого

Було безліч благородних, добрих справ.

Приспів

4. Знаю, скажете, такого не буває,

Великани тільки в казці постають.

А от він, мені повірте, проживає

В нашім з вами дивовижному краю.

Приспів

5. Вам знайти його сьогодні дуже просто,

Він не плід моїх фантазій, не обман.

Може, буде він лиш трохи нижче зростом,

Та ділами — він є справжній великан.

Проведіть дискусію «Що я розумію під поняттям “Велика людина”».

СЛОВНИК

Бельканто - блискучий, витончений стиль співу, що вимагає від співака досконалої техніки володіння голосом.

Меса - циклічний жанр духовної хорової поліфонічної музики.

Запитання для узагальнення

1. Які особливості притаманні музиці епохи Відродження?

2. Визначте новації, що відбулися в музичному мистецтві Ренесансу.

3. Проведіть міні-дискусію «Чому лютні та віоли сьогодні не мають популярності часів Ренесансу?».

Робота з додатковими джерелами інформації

Проект «Образи Ромео і Джульєтти в музиці». Літературні образи Ромео і Джульєтти видатного письменника Ренесансу Вільяма Шекспіра надихали багатьох митців. Вони по-різному втілювали цей сюжет у музичних творах, використовуючи різні жанри: увертюра-фантазія (Петро Чайковський), опера (Шарль Гуно), симфонія (Гектор Берліоз), балет (Сергій Прокоф’єв). Дослідіть, як композитори різних часів і країн утілили образи Шекспіра у своїх творах.

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

1. Назвіть відомі архітектурні споруди Давніх Греції та Риму

2. Які види образотворчого мистецтва отримали розвиток у мистецтві Візантії та Київської Русі?

3. Схарактеризуйте романську та готичну архітектуру Чим зумовлені її особливості?

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

4. Які жанри образотворчого мистецтва розквітли в епоху Відродження?

5. Які зміни відбулися в образотворчому мистецтві Ренесансу порівняно з канонами Середньовіччя?

6. Наведіть приклади синтезу мистецтв на прикладі архітектурних споруд.

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ

7. Визначте, що об’єднує подані твори мистецтва. Який із творів «зайвий» у цьому ряду? Обґрунтуйте свою думку.

8. Порівняйте скульптурні зображення. Зробіть висновки.

9. Дайте узагальнену характеристику одного з художніх стилів, з якими ви ознайомилися на уроках мистецтва.

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

10. Оберіть у підручнику твір мистецтва. Схарактеризуйте його, висловте емоційно-ціннісне ставлення до нього.

11. Якою музикою, на вашу думку, доцільно озвучувати відкриття виставки цієї картини? Проведіть музичні аналогії з візуальним образом: схарактеризуйте цю музику або доберіть конкретний музичний твір.

12. Створіть ескіз логотипа сучасного шоу-реконструкції «Лицарські турніри».