Підручник з Мистецтва. 8 клас. Гайдамака - Нова програма

§ 31. ЕПОХА ВИДАТНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ

В епоху романтизму на арену музичної культури виходить новий тип митця - блискучий виконавець на інструменті. У царині фортепіанної музики таким музикантом-віртуозом був Ференц Ліст, а в мистецтві скрипкової гри - Ніколо Паганіні. Розмах концертної діяльності цих титанів виконавського мистецтва просто вражає. Тривалі концертні турне багатьма країнами з пропагандою світової музики принесли їм заслужену славу.

На жаль, у ті часи не було магнітофонів, компакт-дисків, навіть грамзапису, щоб нащадкам залишилися звукові свідчення високої виконавської майстерності цих митців. Тому про неї можна дізнатися лише з їхньої композиторської спадщини, на якій не могла не позначитися набута технічна віртуозність.

Як метеор пронісся італійський скрипаль Ніколо Паганіні музичним небосхилом Європи, відкривши нову еру скрипкового мистецтва. Вершиною його творчості називають 24 каприси для скрипки соло. Кожна п’єса циклу - це своєрідна музична картинка. Одна з них зображує сцену полювання, інші - мініатюрний марш, гумористичний епізод тощо. Увінчує цикл твір на відому тему, близьку до народної тарантели.

Ніколо Паганіні. Каприс № 24 для скрипки соло. Ніколо Паганіні-Ференц Ліст. Етюд № 6 ля мінор (варіації)

Під час слухання прослідкуйте за змінами теми у варіаціях.

Пригадайте, що таке аранжування, обробка, транскрипція, оркестровка, інструментовка в музичному мистецтві. Поміркуйте, до якого із цих видів належить прослуханий твір. Порівняйте оригінальний твір Н. Паганіні з фортепіанною версією Ф. Ліста.

Яскрава образність романтичних витворів геніального скрипаля надихала багатьох композиторів. Велику кількість його каприсів перекладено для фортепіано, а теми знаменитої «Кампанелли» і каприса № 24 стали основою варіацій Ф. Ліста, Р. Шумана, Й. Брамса, Ф. Шопена, С. Рахманінова.

Ф. Ліст створив також цикл етюдів за темами Н. Паганіні, які співзвучні оригіналу за віртуозною стихією, фантазією, масштабною динамікою. Фортепіанні етюди стали справжньою творчою лабораторією митця.

Андреа Кефалі. Портрет Паганіні

ФАКТ

Фантастична техніка гри Паганіні й сьогодні лишається неперевершеною. Фортепіанний віртуоз і композитор Ференц Ліст назвав уславленого скрипаля «королем усіх художників». На своїх концертах Паганіні любив вражати публіку майже цирковими номерами: то грав із зав’язаними очима, то імітував на скрипці спів птахів, мукання корів, дзижчання бджіл тощо. Одного разу він виконав композицію лише на двох струнах, яку назвав «Дуетом закоханих». Одна із шанувальниць митця висловилася, що він творить дива, ніхто не зможе перевершити його, хіба що той, хто зіграє на одній струні. Згодом Паганіні почав виконувати деякі твори на одній струні. Його гра підкорювала стрімкістю, глибиною контрастів, артистичним розмахом, блискучою імпровізацією. Віртуоз став першим, хто давав концерти без нот - він знав будь-який твір напам’ять.

До кращої частини спадщини Ференца Ліста належить його фортепіанна творчість. Саме тут з особливою оригінальністю виявилося новаторство угорського композитора і піаніста-віртуоза. Сам Ліст зізнавався, що фортепіано для нього те саме, що «для моряка його фрегат, для араба - його кінь». Митець збагатив звучання фортепіано, розширив його технічні можливості. Завдяки симфонічному розмаху й несподіваним колористичним ефектам інструмент зазвучав, як цілий оркестр.

Творчу увагу Ліста-композитора привертали яскраві образи світового мистецтва, зокрема Фауст, Орфей, Прометей - сильні полум’яні особистості, борці за свободу й щастя на землі. З-поміж легендарних історичних героїв - український гетьман Іван Мазепа. Цей образ став основою віртуозного фортепіанного етюду «Мазепа», у якому втілено драматизм і героїку, поривання й мужність.

Йозеф Данхаузер. Ліст за фортепіано

Ференц Ліст. Етюд «Мазепа»

Схарактеризуйте основну тему твору, його енергійний маршовий ритм. Яке значення акордової фактури в підсиленні загального настрою? Що, на вашу думку, нагадує музика - портрет чи батальну сцену?

Художників-романтиків захоплювали непересічні люди з пристрасним характером, яких вони зображували в моменти надзвичайного напруження духовних сил. Звертаючись до драматично-гострих ситуацій, у тому числі й тем революційної боротьби, до історичного минулого, героїчних легенд, французькі романтики знаходили в них образи для своїх творів.

Романтизм у європейському живописі яскраво представлено у творчості французького художника Ежена Делакруа. У своїх полотнах він висловив дух волелюбності, активної дії, пристрасно й темпераментно закликав до прояву гуманізму. Романтичні ідеали, політичні погляди й моральні принципи художника виявляються в зображенні народу, який бореться за свою Батьківщину.

Картину Е. Делакруа «Свобода, що веде народ» можна назвати маніфестом революційних парижан: жінка з французьким прапором у руці, що закликає усіх захисників барикади на вирішальний бій, символізує народ, що повстав. Справа від неї - хлопчик, біля ніг - поранений юнак із червоною пов’язкою на голові. Картина утверджувала непереможність революції й закликала всі передові сили Франції на боротьбу за Свободу.

Сучасники Делакруа стверджували, що на цьому полотні він зобразив і себе серед повстанців. Спробуйте його впізнати. За допомогою яких художніх засобів французькому митцеві вдалося створити картину такої надзвичайної емоційної сили?

Ежен Делакруа. Свобода, що веде народ

Теодор Жеріко: 1 - Поранений кірасир; 2 - Офіцер кінних єгерів імператорської гвардії, що йде в атаку

Творчість співвітчизника Е. Делакруа Теодора Жеріко сповнена всіх якостей, властивих романтизму: політ уяви, пристрасть до драматичних ситуацій, динаміка, експресія, сильні контрасти світла й тіні. Його полотно «Поранений кірасир» розкриває нам не тріумф перемоги, а долю романтика, військового, що залишає поле бою. Картина «Офіцер кінних єгерів імператорської гвардії, що йде в атаку» сповнена напружених емоцій, динамічності композиції та неповторного колориту.

Як автору вдалося відтворити атмосферу щойно завершеного бою на картині «Поранений кірасир»? Які почуття персонажів намагався передати художник? Як співвідносяться в композиції основні фігури? Які барви переважають на полотні Т. Жеріко? Поміркуйте, чому автор обрав саме таку кольорову гаму.

До якого жанру можна зарахувати сюжети картин Е. Делакруа й Т. Жеріко? Поміркуйте, чи може батальний жанр включати елементи інших жанрів - побутового, портретного, пейзажного, анімалістичного, натюрморту.

З непорушною вірою в людину, у непроминальність прийдешньої свободи та перемоги правди на землі входив у життя й мистецтво Тарас Шевченко. Саме в епоху романтизму проходило становлення його як художника, поета і громадянина.

Навчаючись у Петербурзі, Великий Кобзар отримав класичну освіту, проте його графічні й живописні твори - портрети, пейзажі, міфологічні, історичні та побутові сцени - були цілком охоплені духом романтизму.

«Я люблю або, краще сказати, обожнюю все прекрасне як у самій людині, починаючи з її прегарної зовнішності, так само, якщо не більше, і піднесене, витончене творіння розуму і рук людини», - писав Тарас Шевченко.

Тарас Шевченко. Портрет К. Кейкуатової

Хороший портретист за зовнішністю людини вгадує її внутрішній світ і знаходить потрібні засоби для передачі його у своєму творі. Міміка обличчя героя дуже багата, на ньому відбиваються всі душевні переживання та настрої. Радість і горе, сміх і плач, посмішка, біль, презирство, відраза та інші почуття викликають зміну виразу обличчя людини.

Для глибшого художнього розкриття душевного стану та духовного світу своїх героїв Шевченко звертався до світлотіні як потужного виразного образотворчого засобу.

Як за допомогою світлотіні можна досягти виразності в портреті?

Пригадайте, хто з художників епохи бароко вміло застосовував у своїх творах закони світлової перспективи.

Романтичний дух часу, так яскраво виражений у поезії Т. Шевченка, вніс і в його картини елементи життєвого драматизму. Подорожуючи Україною, митець задумав створити збірку офортів «Живописна Україна». Проте реалізувати йому вдалося лише одне видання із шістьма естампами. Два з них - «Видубицький монастир» та «У Києві» - зачаровують глибиною простору й мінливими світлотіньовими ефектами.

Відбуваючи заслання, Шевченко зображував сувору природу Казахстану, малював портрети місцевих жителів, підкреслюючи свою солідарність з ними, співчуття до їхньої важкої долі, відтворюючи моменти їх повсякденного життя.

Скільки перспективних планів передав художнику пейзажі?

Як Т. Шевченко показав масштабність предметів у композиції «Киргизеня»? Якими графічними засобами відтворив фактуру предметів на малюнку?

Тарас Шевченко: 1 - Видубицький монастир; 2 - Киргизеня

Тарас Шевченко, Місячна ніч на Кос-Аралі

На високий щабель в українському малярстві підносить Шевченко побутовий жанр, якому майстер надав особливої колоритності та описовості. Складається враження, що він не малює, а «розповідає» фарбами цікаві історії з народного життя. Яскравим прикладом такої «розповіді» є картина «Циганка-ворожка».

Яку історію з народного життя хотів розповісти автор?

Яке колірне вирішення Шевченко підібрав для створення образу ворожки з дитиною і дівчини? Про що, на вашу думку, розповідає циганка дівчині? Чи можемо ми вловити настрій персонажів за їхніми поглядами, нахилом голови, жестами, мімікою героїв?

Тарас Шевченко: 1 - Циганка-ворожка; 2 - Катерина

Перлина

«Заповіт» Тараса Шевченка сьогодні ми можемо чути в різних музичних інтерпретаціях.

Мелодія до твору, яку написав полтавський учитель, композитор-аматор Гордій Гладкий, є улюбленою в народі, майже народною піснею.

Михайло Вербицький, автор Державного гімну України, створив монументальний, героїко-епічний «Заповіт», що не вкладається в суворі рамки певного жанру. Авторське музичне втілення поезії нагадує високе мистецтво академічного живопису, де в стилі античності прочитується велична ідея народного поета-пророка. Тому композитор звертається до монументальних засобів: оркестру, соло басу і двох хорів - мішаного і чоловічого. Драматичний, проте досить стриманий оркестровий вступ є своєрідною передмовою автора, що готує слухача до сприймання слів поета. Особливу драматургію має сольна партія баса: соло починається скорботно, потім розвиваються героїчні енергійні інтонації, а завершується твір (реприза) задушевною лірикою «І мене в сім’ї великій...».

Молодий композитор, тоді ще студент Лейпцизької консерваторії, Микола Лисенко створив хор «Заповіт» в іншому ключі - елегійному. Тому його прочитання поезії Шевченка було більш ліричним і камерним за складом виконавців: соло тенора, чоловічий хор і фортепіанний супровід. Хор Лисенка наближається до маленької хорової поеми. Із «Заповіту» розпочав Микола Лисенко грандіозний задум - цикл «Музика до Кобзаря», що складається з 87 творів! Написаний упродовж тривалого творчого життя композитора, він став неповторним музичним пам’ятником Шевченкові.

Георгій Гладкий. Заповіт. Михайло Вербицький. Заповіт. Микола Лисенко. Заповіт

У якому з прослуханих творів звучать урочисті, волелюбні інтонації? Якими хоровими засобами це досягається? Який з хорів нагадує думу? Поясніть свій вибір.

Михайло Дерегус «Думи мої, думи мої»

Літературна творчість Т. Шевченка надихнула багатьох музикантів, що втілювали його волелюбні ідеї й ліричні сюжети у своїх композиціях, і стала поштовхом для народження великої кількості музичних творів різних жанрів.

На тексти поета написано чимало пісень, романсів, хорів, кантат, а за мотивами його творів - балетів, опер, симфонічних полотен. В Україні важко знайти композитора, який би не звертався до Кобзаревої спадщини. Налічується понад дві тисячі творів на вірші Т. Шевченка. Особливо приваблювали композиторів поезії з його «Кобзаря». Десятки хорів на слова генія створив буковинський композитор Сидір Воробкевич, кілька хорів і романсів - галичанин Денис Січинський (зокрема, кантату «Лічу в неволі»). Існує кілька музичних версій на вірші «Садок вишневий коло хати», «Три шляхи», «Заповіт». Унікально, що до останнього твору зверталися понад 40 композиторів! У цьому списку поряд з українцями найвідоміші російські композитори П. Чайковський, М. Мусоргський, С. Рахманінов, С. Прокоф’єв.

Ще в юності Шевченко сказав пророчі слова:

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине...

Ось де, люде, наша слава,

Слава України!

Кобзарева слава, закарбована у звуках музики, лунає не лише на його Батьківщині, а й по всьому світові.

Пригадайте пісню «Стоїть тополя» (музика О. Осадчого, вірші В. Крищенка), яку ви вивчали в попередні роки. Які пісні на вірші Т. Шевченка ви знаєте? Виконайте їх.

СЛОВНИК

Офорт - (від франц. eau-forte - букв. «азотна кислота») - вид гравюри на металі, де заглиблені елементи друкарської форми утворюються за допомогою «травлення» металу кислотою.

Естамп - відтиск з друкарської форми, що є станковим твором художньої графіки.

Запитання для узагальнення

1. Чим збагатили інструментальну музику Н. Паганіні та Ф. Ліст?

2. У яких жанрах образотворчого мистецтва яскраво відбився стиль романтизму?

3. Чому, на вашу думку, творчості Т. Шевченка притаманні риси романтизму?

4. Спробуйте створити мелодію до улюбленого вірша Т. Шевченка або графічну композицію за мотивами творів Кобзаря.

Робота з додатковими джерелами інформації

1. У вільний час поцікавтеся різними обробками та аранжуваннями творів композиторів-романтиків.

2. Дослідіть жанрову палітру творів - музичних, а також інших видів мистецтва, пов’язаних із поезією Т. Шевченка. Які сучасні українські співаки й творчі колективи виконують пісні на вірші Великого Кобзаря?

3. Прочитайте повісті Т. Шевченка «Музикант» і «Художник», знайдіть його цікаві спостереження щодо класичної музики.