Підручник з Мистецтва. 8 клас. Гайдамака - Нова програма

§ 20-21. ПЕРЛИНИ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО

Нові оригінальні ідеї європейського бароко знайшли своє відображення в українському мистецтві. Зокрема, у цьому стилі створено шедевр світового значення - Андріївську церкву в Києві (архітектор Бартоломео Растреллі), що височіє на одній із круч Старокиївської гори на Подолі.

Екстер’єр церкви вражає багатством декору. Стіни й барабани бань розчленовані по вертикалі пілястрами й колонами. Круглі вікна обрамовано розкішним ліпним орнаментом, на фронтонах розміщено чавунні картуші. Мальовничість фасадів підкреслює яскраве розфарбування: на бірюзовому тлі виділяються білі колони, пілястри, карнизи, сяють позолотою чавунні капітелі, по гранях темно-зеленої бані звиваються позолочені гірлянди. Пишний декор переважає і в інтер’єрі, головним акцентом якого є триярусний монументальний іконостас. Загалом інтер’єр Андріївської церкви - світлий, ошатний, мажорний - справляє враження внутрішньої частини парадної палацової зали.

1 - Андріївська церква. Київ; 2 - Домініканський костел. Львів

Серед найкращих пам’яток західноєвропейського бароко на теренах України - Домініканський костел, собор Святого Юра у Львові, Маріїнський палац у Києві.

Схарактеризуйте фасади будівель. Як проявилися риси європейського бароко в архітектурі України?

Знаменитий дух неспокою та поривання, намагання поєднати протилежності, характерний для мистецтва бароко, яскраво виявився й у скульптурі. Найбільшого розвитку вона набула в західноукраїнських землях. Скульптори працювали в мармурі, відливали метал, різьбили камінь. Яскравою й характерною пам’яткою доби бароко є каплиця Боїмів у Львові, фасад якої вкрито скульптурами у два яруси. Не менш рясно, ніж зовні, укрито скульптурними деталями каплицю Боїмів і всередині. Баня, що увінчує каплицю, поділена на квадрати, і в кожному вміщено погруддя святого або янгола. Площину вівтарної стіни храму поділено карнизами на три яруси, щільно заповненими скульптурними творами. Вівтар - це головна частина християнської церкви. У середині вівтаря знаходиться престол для здійснення літургій. Автором цього монументу був скульптор доби бароко Галуш Пфістер, родом із Бреслава, який переїхав в Україну.

Що вас вразило в цій пам’ятці? Як скульптор розв’язав завдання оздоблення купола та стін каплиці? Які ознаки, притаманні стилю бароко, виявилися у скульптурних зображеннях цієї будівлі?

Каплиця Боїмів. Львів: 1 - вівтар; 2 - загальний вигляд

Йоганн Георг Пінзель: 1 - Самсон, що роздирає пащу лева; 2 - Жертвоприношення Авраама

Творам визначного українського скульптора епохи бароко - Йоганна Георга Пінзеля властиві велика емоційність і динамізм, надання формам життєвих рис. Герої майстра (переважно з біблійних сюжетів) перебувають у русі, несподіваних ракурсах; у позах, жестах і виразах облич утілено різноманітні емоційні стани. У своїй творчості скульптору вдалося найвищою мірою втілити дух бароко: динаміку, мінливість, експресію.

Порівняйте твори Л. Берніні (с. 88) та Й. Пінзеля.

Україна пишається також власними досягненнями в розвитку архітектури цього періоду. Химерність форм, пишність і декоративність, притаманні західноєвропейському бароко, урівноважилися в українській архітектурі чистими площинами стін, завдяки чому створилася загальна гармонія елементів - у всьому панує міра і такт. Національна самобутність, особливості будівництва розквітли в українському бароко, яке має назву гетьманське, або козацьке, бароко.

За доби Гетьманщини у Східній та Центральній Україні набули розвитку споруди різних типів - житлові, громадські (культові, адміністративні, навчальні тощо), оборонні, промислові, проте провідним типом були церковні будівлі. Найвиразніше національні риси виявилися в кам’яних храмах, що походили від дерев’яних церков. Будівлі храмів утворювали у плані хрест із центричною об’ємною динамічною композицією, яка зазвичай завершувалася п’ятьма чи дев’ятьма верхівками. Храм, як правило, споруджували в місцевості, що добре оглядалася з усіх боків.

У часи бароко не тільки будували нові споруди - перебудовували старі, на яких, звичайно, позначилися риси стилю. Так, повністю були відновлені Софійський собор, Кирилівська церква у Києві, храми Києво-Печерської лаври.

У Києві творили відомі зодчі: Іван Григорович-Барський (міський водогін на Подолі з павільйоном-фонтаном «Самсон», Покровська церква), Йоган Готфрід Шедель (дзвіниці Києво-Печерської лаври й Софійського собору, брама Заборовського), Степан Ковнір (Митрополичий дім і будинки та дзвіниці Лаври).

1 - Георгіївський собор Видубицького монастиря в Києві; 2 - Свято-Троїцький собор у Густині

Схарактеризуйте зразки храмів у стилі українського козацького бароко (особливості композиції, архітектурних форм, оздоблення).

Визначте особливі риси українського бароко в архітектурі (на прикладі творів, поданих у підручнику). Якби ви проектували власний житловий будинок, які досягнення бароко ви б використали?

1 - Іван Григорович-Барський. Фонтан «Самсон»; 2 - Ковнірівський корпус. Київ

У Центральній Україні скульптура набула великого значення, зокрема, як декорація пишної архітектури козацького бароко. Якщо західноукраїнські скульптори-різьбярі працювали переважно в камені, то майстри Східної України використовували здебільшого дерево. Дерев’яне різьблення було широко розповсюджене для обрамлення ікон, вівтаря і навіть створення іконостасів у цілому.

Іконостас Андріївської церкви у Києві

Довідка

Саме в добу бароко іконостаси в церквах, що раніше були невисокі, розвинулися в багатоярусну стінку, пишно оздоблену різьбленим дерев’яним мереживом - витонченим, вибагливим, навіть фантастичним. Вона перегороджувала церкву, підіймаючись угору аж до найвищої церковної бані. Ряди чи яруси ікон розділялися ошатним різьбленням, яке часто було досить рельєфним, що надавало всьому іконостасу об’ємності і ще більшої пишності. Різьблення іконостасів часто було позолочене і справляло враження тонкої й вибагливої, майже ювелірної, роботи майстра.

Національна самобутність стилю бароко виявилася також і в українському живописі. Виникли особливі жанри образотворчого мистецтва, у яких формувалися національні ознаки як у відтворенні образів, так і в доборі технічних прийомів. Українські живописці стримано ставилися до пишних і динамічних форм європейського бароко. Це відбилося в іконописі. Українській іконі властиві монументальність фігур, лаконічне й тонке колірне рішення, поєднання різьбленого візерунчастого посрібленого тла, що нагадує орнаменти народного одягу. Деякі ікони доби бароко хоча й написані на релігійні сюжети, але за манерою виконання наближаються до світських картин із характерними для бароко ефектними позами, ошатним одягом, великою кількістю побутових деталей, пейзажем і натюрмортом.

Досить цікавим явищем цього періоду є так звана портретна ікона, зокрема «Покрова», у змісті якої релігійна тематика поєдналася зі світською. В іконах відтворено ідею державності українського народу: перебування під захистом Богородиці груп людей різних соціальних станів утілює ідею небесного заступництва не окремій особі, а народу і державі. Лише в деяких іконах, зокрема створених у козацькому середовищі, трапляються індивідуальні портретні характери: «Покрова» із Сулимівки та з Новгорода-Сіверського, «Покрова» з портретом Богдана Хмельницького.

Перлина

За легендою, Богородиця захистила Константинополь та його мешканців від ворогів, укривши їх своєю покровою (омофором). Культ Покрови Богородиці на території України був поширеним у «християнській республіці козаків». Богородиця вважалася небесною заступницею козацького війська. До Неї козаки зверталися з молитвою, просили про допомогу в бою та захист під час навали ворогів.

На цій іконі Богородиця, яка ніби виступає з храму, розставивши руки долонями до глядача, плащем покриває всіх персонажів, котрі моляться на колінах обабіч Неї. Очі й голова Богородиці звернені до тих, хто молиться і кого Вона захищає. Головною особливістю цього твору є наявність на ньому портретів відомих історичних діячів України та Росії XVII ст.: єпископа Лазаря Барановича - відомого церковного діяча і письменника (праворуч від Богородиці); російського царя Олексія Михайловича у зубчатій золотій короні (ліворуч від Богородиці), за ним - українського гетьмана Богдана Хмельницького.

Як художнику вдалося поєднати у змісті ікони релігійну та світську тематику? Чому, на вашу думку, саме в цей період з’явилися ікони такого типу?

Ікона «Покрова Богородиці» з портретом Богдана Хмельницького

Невідомий художник. Портрет лубенського полковника Г. Гамалії

Водночас із релігійною тематикою в малярстві широкого розповсюдження набуло зображення життя заможних громадян. Особливо це відбилося у світському портреті, зокрема в такому жанрі, як парсуна. Його національна особливість - тісний зв’язок з іконописом. Дуже популярними на той час були портрети Б. Хмельницького і козацької старшини, а в Західній Україні - членів Львівського братства - національно-релігійної громадської організації православних міщан Львова.

До найвідоміших належать портрети П. Могили, М. Маклашевського, полковника І. Сулими та його дружини, генерального обозного І. Родзянка. Портретисти намагалися «зазирнути» у внутрішній, душевний світ людини, показати її характер, вдачу, виокремити індивідуальні риси. Тому митці зосереджувалися переважно на обличчі своїх персонажів. Одяг не відвертав уваги глядача.

Які художні прийоми використав художник для створення монументального, урочистого, повнозвучного образу портретованого? Які особливості української парсуни втілено в картині?

Надзвичайну популярність мали в Україні народні картини «Козак Мамай». Зображення цього героя народних легенд, переказів та приказок можна було побачити в кожній українській хаті. Козака-бандуриста малювали олійними фарбами на полотні, стінах, дверях, кахлях, скринях, посуді й навіть на вуликах, уважаючи символічне зображення Мамая своєрідним оберегом.

Найкращі здобутки українських митців козацько-гетьманської доби - архітектура й іконопис бароко, картини «Козак Мамай» народних майстрів із часом не тільки не втратили своєї мистецької вартості, а й увійшли до золотої скарбниці світової культури, навіки прославивши своїх творців і народ, що їх виплекав.

Народні картини «Козак Мамай»

СЛОВНИК

Іконостас - перегородка, що відокремлює вівтар від центральної частини церкви. На іконостасі розташовуються ікони.

Картуш (від італ. «згорток») - графічна або скульптурна (ліпна) прикраса у вигляді декоративно обрамленого щита чи напіврозгорнутого сувою, на якій розміщують написи, герби, емблеми тощо.

Парсуна - жанр українського портретного живопису кінця XVI - XVII ст., що використовував прийоми іконопису.

Запитання для узагальнення

1. Як проявився стиль бароко на українських землях?

2. У чому досягнення українського бароко в архітектурі та живописі?

3. Розкажіть про вплив мистецького стилю бароко на розвиток скульптури.

4. Якими є найпоширеніші мотиви барокової орнаментики?

Робота з додатковими джерелами інформації

1. Дослідіть архітектурні споруди вашої місцевості. Можливо, деяким з них притаманні риси бароко. Визначте, які саме. Дізнайтеся про історію створення споруд. Зробіть замальовки цих архітектурних пам’яток.

2. За допомогою довідникової, науково-популярної та іншої літератури, Інтернету дізнайтеся більше про діяльність видатних особистостей епохи бароко та їхній внесок у розвиток і становлення українського мистецтва.

3. Створіть альбом (кейс) «Пам’ятки українського бароко» (колективна робота).

4. Створіть сенкан на тему бароко. Сенкан — це вірш, що складається з п’яти рядків. Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (зазвичай це іменник). Другий рядок — це опис теми, який складається з двох слів (два прикметники). Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів (звичайно це дієслова). Четвертий рядок є фразою, яка складається із чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного. Останній рядок складається з одного слова - синоніма до першого слова, у ньому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок. Наприклад:

Бароко

Пишне та химерне

Прикрашає, розважає, захоплює

Втілює поєднання ілюзорного, реального

Стиль