Підручник з Мистецтва. 10 (11) клас. Гайдамака - Нова програма

Словник

Алеаторика (від лат. «гральні кості», «випадковість») - метод музичної композиції XX століття, який передбачає мобільність, незакріпленість музичного тексту, різні варіанти виконання.

Арабеска - європейська назва східного орнаменту, що складається з геометричних і рослинних елементів, побудованих на повторенні та множенні одного або кількох фрагментів візерунка.

Блокбастер - термін щодо дуже успішних, високобюджетних вистав і кінофільмів.

Буддизм - одна зі світових релігій, етичне вчення про духовне пробудження. Буддизм учить робити добрі та вмілі вчинки, натомість уникати злих та невмілих, а також очищувати й розвивати розум. Засновником учення вважається Сіддхартха Гаутама, що в подальшому отримав ім’я Будда.

Даосизм - один з основних напрямів давньої китайської філософії, згідно з яким природа і життя людей підпорядковані не волі неба, а загальному законові - Дао, який існує поза свідомістю людини.

Діаспора - це розселення частини етносу поза межами своєї країни чи етнічної території. Основною причиною формування української діаспори були міграції населення за межі України, зумовлені в основному економічними та політичними причинами.

Додекафонія (від грец. - «дванадцять» і «звук»), або серійна техніка, - метод музичної композиції XX століття на основі рівноправності 12 тонів гами без ладових зв’язків між звуками. Засновник - австрійський композитор А. Шенберг.

Іслам - одна зі світових релігій, що сформувалася в VII столітті, обґрунтування якої містить священна книга Коран.

Кант - вокальний жанр, виконується без супроводу на три (чотири) голоси.

Конфуціанство - етико-філософське вчення давнього китайського мислителя Конфуція.

Літургія (від грецьк. «всенародний», «справа») - обідня, найважливіше богослужіння церкви східного обряду, аналогічне католицькій і протестантській месі.

Музеї художні - музейні заклади, колекції та експозиції яких відображають історію і сучасний стан образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва.

Національний стиль - відображення в мистецьких творах психологічно-етнонаціональних особливостей певного народу, нації, країни або окремих її регіонів.

Неофольклоризм - термін, що застосовується щодо музичних творів, у яких поновлення засобів виразності органічно пов’язане з опорою на фольклор.

Оп-арт - оптичне, або візуальне, мистецтво, орієнтоване на моделювання простору й руху нетрадиційними для мистецтва засобами та розраховане на оптичний ефект.

Пам’ятка культури - визначна споруда, археологічний об’єкт або витвір мистецтва, що є частиною культурного надбання країни, людства загалом (пам’ятка історії, літератури, мистецтва, мови тощо) і охороняється законом.

Постмодернізм (постмодерн, поставангард, від лат. post - «після» і «модернізм») - сукупна назва художніх тенденцій, що особливо чітко позначилися в 1960-ті роки й характеризуються радикальним переглядом позиції модернізму та авангарду.

Рага (із санскр. «колір», «відтінок», «бажання», «пристрасть») - ладово-ритмічні утворення, котрим приписується певний психологічний та етичний вплив; початкова системна одиниця індійського музичного образу.

Римейк - нова версія або інтерпретація раніше виданого твору.

Саундтрек - музичний супровід до будь-якого матеріалу: фільму, мюзиклу, аніме тощо.

Синтоїзм - традиційна релігія в Японії.

Сонорика (від лат. «дзвінкий», «голосний») - метод композиторської творчості XX століття, що передбачає використання яскраво забарвлених тембрових звучань - сонорів.

Стиль - сукупність спільних ознак, система художніх форм, наділених певною якістю й змістовою виразністю. Ознаки певного стилю можуть проявлятися в різних сферах життя людини.

Стиль митця - індивідуальна творча манера митця, його «творче обличчя».

Хоровий концерт - великий циклічний твір переважно для чотириголосного хору, в основу якого покладено контрастне звучання хору та невеликих ансамблів чи солістів.

Художня галерея - тип художнього музею.

Шлягер (від нім. «ходовий товар») - модна пісенька (мелодія), переважно на тему кохання, спрощеної стандартизованої поетичної та музичної форми, що стає популярною нерідко завдяки рекламі.

ЮНЕСКО (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) - міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, яка за співпраці своїх членів-держав сприяє розвитку національної культури, охороні пам’яток культури тощо.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст