Підручник з Мистецтва. 10 (11) клас. Гайдамака - Нова програма

ВІЗУАЛЬНІ ОБРАЗИ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА

Україна має значні здобутки в галузі образотворчого мистецтва, яке активно розвивається від часів Київської Русі, прийняття християнства візантійського обряду і, відповідно, - здобуття та осмислення цього художнього надбання. Адже українські митці здійснили власну інтерпретацію візантійського досвіду, зокрема, поєднання в одному ансамблі мозаїк і фресок - самобутнє явище художньої культури Київської Русі, невідоме Візантії. А копіювання візантійських зразків іконопису дало змогу місцевим живописцям швидко засвоїти канони малювання ікон і на їх основі створити власну оригінальну школу іконопису. Зокрема, київський стиль написання ікон нагадує стиль мозаїк та фресок: вони мають вишуканий колорит зі складною символікою кольорів. У центрі - прекрасні, сповнені високої духовності образи Ісуса Христа, Божої Матері, святих. Видовжені фігури на золотому тлі (символ Царства Небесного), обличчя з глибоким поглядом великих очей, німб навколо голови - усе це мало справляти враження нереального, невагомого, неземного.

Пригадайте особливості іконографічного канону.

1 - Ікона святого Юрія Змієборця; 2 - Вишгородська (Володимирська) ікона Божої Матері; 3 - Ікона «Богоматір Велика Панагія»

Яскравими спалахами розвивалось на теренах України графічне мистецтво. Завдяки тому, що князь Ярослав Мудрий заснував при Софійському соборі бібліотеку, активно формувалося книготворення. Рукописні книжки прикрашали мініатюрами, заставками, кінцівками, ініціалами. На західноукраїнських землях за часів польсько-литовської доби було створено знамените Пересопницьке євангеліє - перший переклад тексту Святого Письма на тогочасну українську мову. Розвивалося книгодрукування, разом з яким набуло популярності мистецтво гравюри, яке просто розквітло в часи козацько-гетьманської держави. Популярними були гравірувальні листи - рисовані компліменти, які складалися переважно з віншувальних рисунків і були дуже затребувані в українському суспільстві, зокрема серед козацької старшини чи духовенства.

Сучасні листівки, по суті, «нащадки» гравірувальних листів. Які зараз існують способи створення вітальних листівок?

1 - Євангеліст Лука. Мініатюра з Остромирового євангелія; 2 - мініатюра з Пересопницького євангелія; 3 - Аліпій Печерський. Гравюра з Києво-Печерського патерика

Георгій Нарбут. Герб Української Держави (проект), літери з «Української абетки»

Справжній ренесанс пережило на початку XX століття мистецтво графіки, яке представляло органічне поєднання загальноєвропейських тенденцій і глибоко національних рис. Наприклад, видатний український графік Георгій Нарбут узагальнив і трансформував у своїх роботах культурний досвід українського бароко, російського класицизму та мову модерну з її примхливістю та химерністю, переклавши їх на українську тематику. На обкладинках журналів «Мистецтво», «Зоря», «Солнце труда» він малював постаті козаків-бандуристів, стилізовані квіти, зображував деталі українського народного орнаменту й об’єднував їх чіткою графічною логікою в єдине гармонійне ціле. Визначним досягненням Нарбута і всієї української графіки є його «Українська абетка», де митець досяг граничної простоти й водночас вишуканості композиції, рисунка й кольору. Він об’єднав досягнення як української рукописної та друкованої книги, так і західноєвропейських майстрів шрифту. Митець перший в Україні проголосив принцип архітектурної побудови книги як єдиного цілісного мистецького організму. Від оповідного супроводу тексту ілюстраціями він перейшов до співтворчості з автором книги, до відтворення духу й змісту тексту засобами графічного мистецтва.

1 - Михайло Жук. Біле і чорне; 2 - Олена Кульчицька. Великодня листівка

Обкладинки: 1 - Івана Падалки; 2 - Василя Кричевського; 3 - Георгія Нарбута

Дослідіть творчість українських художників-графіків. Орієнтовні теми: «Шевченкіана у творах Івана Їжакевича, Василя Касіяна, Михайла Дерегуса», «Риси модерну і символізму у творчості Михайла Жука», «Самобутня графіка Олени Кульчицької», «Експериментаторські пошуки Василя Єрмилова», «Перлини тиражної графіки Василя Кричевського», «Книжкові ілюстрації Георгія Якутовича» тощо. Презентуйте результати дослідження в цікавій формі.

З появою комп’ютерних інформаційних технологій революційних змін зазнало графічне мистецтво, надзвичайно збагатилися його форми й засоби. Сучасна електронна книжка - безмежна база даних, вона може розростатися як гіпертекст, в умовах інтерактивної діяльності читач здатний збільшувати або зменшувати шрифт, збагачувати літературний текст графічною, звуковою та анімаційною інформацією.

Індивідуально-колективна робота. Оберіть і дослідіть творчість одного чи однієї із сучасних українських графіків, скульпторів чи живописців. Поділіться результатами досліджень.

1 - Обкладинка книжки «Українське мистецтво» Василя Кричевського; 2 - Василь Єрмилов. Рельєф; 3 - книжкова ілюстрація Георгія Якутовича

Каплиця Боїмів. Львів: 1 - фрагмент інтер’єру; 2 - верхівка купола. Йоганн Георг Пінзель: 3 - Юрій Змієборець (собор Св. Юра); 4 - Самсон, що роздирає пащу лева

Українська скульптура - особлива сторінка українського мистецтва. Великого розвитку це мистецтво набуло в період Ренесансу і бароко. Зокрема, в оздобленні багатьох споруд Львова значну роль відігравала декоративна скульптура. У цьому місті місцеві митці творили поряд із митцями з різних європейських країн, творчо переосмислюючи стильові впливи західного мистецтва на національному ґрунті.

Зокрема, під впливом мистецтва Відродження в XVI столітті виникає скульптурний портрет, що набув поширення в надгробних пам’ятниках.

Скульптори Західної України працювали в мармурі, відливали метал, різьбили камінь. Яскравою пам’яткою доби бароко є каплиця Боїмів у Львові (скульптор Галуш Пфістер), фасад якої вкрито скульптурами у два яруси, а інтер’єр просто вражає пишністю і багатством різьблення по каменю.

У скульптурі яскраво виявився дух поривання та неспокою, характерний для мистецтва бароко. Наприклад, творам Йоганна Георга Пінзеля властиві підвищена емоційність і динамізм, надання формам життєвих рис, експресія. Герої майстра (переважно з біблійних сюжетів) перебувають у русі, несподіваних ракурсах; у позах, жестах і виразах облич утілено різноманітні емоційні стани.

Які ознаки, притаманні стилю бароко, проявилися у скульптурних зображеннях?

У Центральній Україні барокова скульптура (здебільшого дерев’яна) виявилася переважно як декорація архітектури або дерев’яне різьблене обрамлення ікон, вівтаря і навіть створення цілих іконостасів, які в цей період розвинулися в багатоярусну стінку, що перегороджувала церкву, підіймаючись угору аж до висоти найвищої церковної бані. Інколи вівтарні перегородки набували вигляду густо різьбленого дерев’яного мережива (часто позолоченого) - витонченого, вибагливого. Такі іконостаси збереглися в Єлецькому соборі і Троїцькій церкві в Чернігові та Преображенській церкві у Великих Сорочинцях.

Іконостас Преображенської церкви у Великих Сорочинцях: 1 - загальний вигляд; 2 - фрагмент; 3 - царські ворота Борисоглібського собору в Чернігові; 4 - Жовківський іконостас (фрагмент)

1 - Іван Кавалеридзе. Пам'ятник Тарасу Шевченку в Полтаві. 2 - Леонід Позен. Запорожець у розвідці

У подальші періоди українська скульптура розвивалася в контексті поєднання впливів західноєвропейського мистецтва та місцевих традицій. Зокрема, помітні впливи: класицистичні - у монументальності й величності (пам’ятники графу Арману де Рішельє в Одесі, Григорію Потьомкіну-Таврійському в Херсоні, князеві Київської Русі Володимиру в Києві); реалістичні - у прагненні до більшої життєвої достовірності (Леонід Позен «На волах», «Скіф», «Запорожець у розвідці», пам’ятники Івану Котляревському, Миколі Гоголю); модерністські (творчість Олександра Архипенка, Івана Кавалеридзе (пам’ятник Тарасу Шевченку в Полтаві)).

Які твори скульптури є в місті (у селі, селищі), у якому ви живете? Схарактеризуйте їх.

1 - Олександр Архипенко. П’єро; пам’ятники: 2 - князю Володимиру в Києві (скульптори Петро Клодт та ін.); 3 - графу Арману де Рішельє в Одесі (скульптор Іван Мартос)

1 - Іов Руткевич. Дорога в Еммаус; 2 - ікона Покрови з Богданом Хмельницьким

Український живопис упродовж свого розвитку подарував світу справжні відкриття та яскраві перлини людської творчості. Яскравий сплеск національної самобутності властивий українському живописові козацько-гетьманської доби. Зокрема, тоді в цьому виді мистецтва виникали особливі жанри, у яких формувалися національні ознаки як у відтворенні образів, так і в доборі технічних прийомів. Наприклад, деякі ікони цієї доби хоча й написані на релігійні сюжети, але за манерою виконання наближаються до світських картин із властивими бароко ефектними позами, ошатним одягом, великою кількістю побутових деталей, пейзажем і натюрмортом. Наприклад, ікони Іова Руткевича інколи нагадують світські картини, на яких зображено реальних людей на тлі реальних краєвидів.

Досить цікавим явищем цього періоду є так звана портретна ікона. Такий тип ікон становлять, зокрема, «Покрови», у змісті яких релігійна тематика поєдналася зі світською. У них відтворено ідею державності українського народу: перебування під захистом Богородиці груп людей різних соціальних станів утілює ідею небесного заступництва не стосовно окремої особи, а щодо народу і держави. Лише в окремих із них, зокрема створених у козацькому середовищі, трапляються індивідуальні портретні характери: «Покрова» із Сулимівки та з Новгорода-Сіверського, «Покрова» з портретом Богдана Хмельницького.

Схарактеризуйте ікони «Покрови». Як митцям удалося поєднати у змісті творів релігійну та світську тематику? Чому, на вашу думку, саме в цей період з’явилися ікони такого типу?

У добу бароко паралельно з релігійною тематикою в малярстві широкого розповсюдження набуло зображення світського життя заможних громадян суспільства. Особливо це відобразилося у світському портреті. Найяскравіше український портретний живопис виявився в такому жанрі, як парсуна. Його національна особливість — тісний зв’язок з іконописом. Дуже популярними були тоді портрети Б. Хмельницького і козацької старшини. Портрети писали у трьох композиційних варіантах - погрудному, поясному та на повний зріст. Останні були вельми репрезентативні, а поясні й погрудні — позначені простотою та суворістю художньої мови. В основі козацького портрета була потреба піднесення суспільного престижу, що поєднувалося з гуманістичним уявленням про гідність людини та її станову належність. Портретисти намагалися зазирнути у внутрішній психологічний світ людини, показати її характер, вдачу, індивідуальні якості. Тому митці зосереджувалися переважно на обличчі своїх персонажів. Одяг не відвертав уваги глядача.

Які художні прийоми використали художники для створення монументального, урочистого, повнозвучного образу портретованих? Які особливості української парсуни втілено в цих творах?

Надзвичайну популярність мали в Україні народні картини «Козак Мамай». Протягом XVIII століття зображення цього легендарного бандуриста можна було побачити в кожній українській хаті. Майстри малювали козака олійними фарбами на полотні, стінах, дверях, віконницях, кахлях, скринях, посуді й навіть на вуликах, вважаючи символічне зображення Мамая своєрідним оберегом.

Схарактеризуйте образ козака Мамая. Поцікавтеся символікою цих картин. Дізнайтеся про популярність образу козака Мамая в різних видах мистецтва - музичному, кінематографі тощо.

1 - Невідомий. Портрет Григорія Гамалії; 2 - Наталя Павлусенко. Конашевич-Сагайдачний; 3 - народна картина «Козак Мамай»

Тарас Шевченко: 1 - Автопортрет; 2 - Дерево; 3 - Почаївська лавра у Києві

XIX століття - це щонайперше розквіт генія Тараса Шевченка, творча спадщина якого налічує понад 800 творів, що дійшли до нашого часу в оригіналах. На початку творчості в художньому доробку митця переважали портретний живопис і пейзаж. На засланні в оренбурзьких степах, незважаючи на заборону царя Миколи І Т. Шевченку «писати й малювати», митець робить пейзажні замальовки графічними матеріалами. Окрему групу становлять композиції на історичні, міфологічні та біблійні теми. Усім їм властиве глибоке психологічне трактування образів. Т. Шевченко також визначний художник-графік, один із перших офортистів України.

Які жанри живопису представлено? Пофантазуйте і спробуйте уявити сучасну інтерпретацію сюжетів картин «Ворожка» і «Перше побачення».

Тарас Шевченко: 1 - Ворожка; 2 - Перше побачення

Микола Пимоненко: 1 - Українка; 2 - Ворожіння; 3 - Ідилія

Український живопис цього часу - це також роботи художників Миколи Пимоненка, Олександра Мурашка та ін.

М. Пимоненко був визначним майстром побутового жанру. Багато уваги митець приділяв етнографічним особливостям тогочасного селянського побуту.

Портрети Олександра Мурашка - «документи» людської душі. Перебуваючи в Парижі, митець цікавився імпресіоністичними експериментами. Це, зокрема, знайшло відбиток у збагаченні кольорової гами творів, тонкому нюансуванні кольору або застосуванні контрастів.

Спробуйте «озвучити» один із творів М. Пимоненка. Намагайтеся розкрити характер портретованих, уявити їхні думки та почуття.

Олександр Мурашко: 1 - Дівчина в червоному капелюсі; 2 - Дівчинка із собачкою; 3 - Жорж Мурашко

1 - Архип Куїнджі. Схід сонця; 2 - Олекса Новаківський. Моя муза; 3 - Микола Бурачек. Зима в лісі. Карпати

Дещо пізніше, ніж у Західній Європі, в Україні на межі століть з’явилися художники-імпресіоністи, які прагнули витончено передати у своїх творах особистісні враження і спостереження. Ці ідеї притаманні творчості Архипа Куїнджі та Фотія Красицького.

Творцем імпресіоністичного пейзажу став Микола Бурачек, ідеї символічного імпресіонізму розвивав Олекса Новаківський.

Схарактеризуйте один із творів, визначте риси імпресіонізму.

Якщо імпресіонізм надав змогу відтворити світлоповітряний простір, наситити його багатобарв’ям природних фарб, то модерн став наступним кроком на шляху осягнення закономірностей декоративності.

Фотій Красицький. Гість із Запоріжжя

Федір Кричевський: 1 - Портрет Галі Старицької; 2 - Три покоління

У живописі модерну поєднались тематичність із декоративністю; пласка барвиста пляма, оконтурена звивистою лінією, стала ознакою художньої форми новоствореного стилю. Картини поєднували в собі килимовість і поетичну сюжетність. їхні герої вже не нагадували реальний типаж, а були умовними персонажами, носіями уявлень, переживань, передчуттів і вподобань творця картини - художника.

Знаним майстром нового стилю був Федір Кричевський. Він тяжів до синтезованих образів, що народжувалися як плід роздумів художника про долю народу, наслідок його серйозного вивчення народного мистецтва. Триптих майстра «Життя» («Любов», «Сім’я», «Повернення») - це історія селянської родини, яку художник оповідає піднесеною метафоричною мовою.

Прокоментуйте символізм сюжетів картин Федора Кричевського.

Федір Кричевський. Триптих «Життя»

Перлина

Школа монументального українського мистецтва початку XX століття була представлена творчістю Михайла Бойчука та його учнів. Вона надихалася формами візантійських ікон, релігійного ренесансу, живописного примітивізму безіменних українських малярів минулих епох. М. Бойчук започаткував новий напрям - неовізантизм, поклавши в його основу органічне поєднання традицій давньоруського іконопису з конструктивними особливостями візантійського живопису. Твори «бойчукістів», зокрема оформлення Київського оперного театру, - перші в усьому радянському мистецтві значні монументальні ансамблі. У цих розписах багато плакатності, помітні сильні впливи традицій ікони, лубка, народних картин, графіки й романтичних настроїв часу. На жаль, багато видатних представників і представниць української художньої спільноти (Михайло Бойчук і Софія Налепинська-Бойчук, Василь Седляр, Іван Падалка та інші) були знищені в часи репресій за «іконописний» формалізм і «буржуазний націоналізм».

Розгляньте твори образотворчого мистецтва. Які теми хвилювали художників-«бойчукістів»?

Михайло Бойчук: 1 - Святий Іоанн; 2 - Біля дерева. Софія Налепинська-Бойчук: 3 - Дівчата з книжкою; 4 - Зима: 5 - Михайло Бойчук. Пророк Ілля

1 - Олександра Екстер. Три дами з собачкою; 2 - Давид Бурлюк. Футуристична жінка

Поряд із майстрами, творчість яких ґрунтувалася на реалістичних засадах, виступили художники, які здійснили власну мистецьку революцію, що «потрясла світ» раніше за соціально-політичні зрушення тієї доби. Рішуче відкинувши все традиційно-реалістичне, молоді бунтарі пішли на свідому реформу живописно-пластичної мови.

Молоді художники, представники українського авангарду, намагалися в нових естетичних формах розв’язати складні проблеми, що поставали перед суспільством. Ідеї, народжені на Заході, на теренах України - у Києві, Одесі, Харкові, - збагачувалися попереднім художнім досвідом, запліднювалися національними здобутками народного мистецтва, яке живило їх традиціями у формотворенні й колористиці. Українські художники прагнули наситити свої полотна барвистістю, почерпнутою з народної творчості. Тут не було прямих стилізацій, проте була ясна, ритмічна мова кольорів, які звучали локально, дзвінко. Таким чином, з’являлися нові стильові напрями, адекватні бурхливій епосі.

Зокрема, Олександр Богомазов, Давид Бурлюк, Олександра Екстер репрезентували український кубофутуризм. Вони прагнули відтворити на полотні красу не побаченого, а відчутого, змоделювати нову реальність, далеку від звичної об’ємно-просторової основи. Її художній образ складався з певного набору образотворчих знаків - лінії, форми, кольору і площини, які у своїй сукупності мали розкрити внутрішню енергію, силу, ритми світу.

Олександра Екстер. Ескіз костюма

Багато хто із цих художників плідно працював у театрально-декораційному живописі (сценографії). їм подобалося відтворювати атмосферу певної історичної епохи. Митці писали сцени життя як театралізованої вистави, тлумачили дійсність як суцільний театр, де панувала не повсякденність, а реальність вищого ґатунку. Блискуче виявив себе у сценографії талант Анатолія Петрицького, Олександри Екстер. Мисткиня уславилася своїми ескізами костюмів і декорацій, у яких показала протистояння трагічних нерозв’язаних суперечностей, відчуття неможливості впорядкування світу, трепет перед нескінченним хаосом пристрастей і ворогуючих сил.

Яскравою художньою особистістю був Казимир Малевич, творець супрематизму - напряму авангарду, у якому зображення складалося зі сполучень найпростіших геометричних фігур.

Висловте власну гіпотезу щодо одночасного існування багатьох мистецьких течій і напрямів у художній культурі початку XX століття.

1 - Олександр Богомазов. Трамвай; 2 - Анатолій Петрицький. Театральний ескіз; 3 - Казимир Малевич. Дівчата в полі

1 - Адальберт Ерделі. Натюрморт; 2 - Йосип Бокшай. Село Ясиня

Український живопис епохи соцреалізму розвивався переважно під гаслом «мистецтво повинне бути зрозумілим широким масам». Отож усі прагнення до творчого експерименту, пошуку нових форм були фактично під забороною. Загалом в українському живописі цього періоду виразно проступає тенденція до творення нового, «великого стилю», до монументалізації, філософського поглиблення й поетизації образів.

Особливо популярною була тематична картина з героями - сучасниками художників, наприклад, «Будівництво домни № 3» Олексія Шовкуненка, «Дорога в колгосп» Миколи Бурачека та ін. Актуальною була історична тематика: Михайло Самокиш «В’їзд Б. Хмельницького до Києва 1648 року», «Бій Івана Богуна з польським магнатом Чарнецьким» тощо.

Представники закарпатської художньої школи на чолі з Адальбертом Ерделі та Йосипом Бокшаєм активно розвивали жанри пейзажу, натюрморту, портрета.

Михайло Самокиш. В'їзд Б. Хмельницького до Києва 1648 року

Катерина Білокур. Квіти на синьому тлі

Марфа Тимченко. Веселі Сорочинці

Особливий інтерес у мистецтві XX століття викликає народне малярство. Самобутність цього виду творчості полягає в глибоко національному прояві цінностей життя, привнесенні до живопису побутових атрибутів, активному декоруванні.

Серед видатних українських самородків XX століття, які уславили свою батьківщину далеко за її межами, є, зокрема, народні художниці Катерина Білокур з її безмежним і чарівним світом квітів, Марія Приймаченко, яка витворила фантастичних птахів та звірів, Марфа Тимченко, родом зі славетної Петриківки, що дало їй змогу змалечку всотати все різнобарв’я і казковість неповторних розписів цього краю.

Пригадайте та назвіть центри художніх промислів України. На якому виді декоративно-ужиткового мистецтва вони спеціалізуються? Дослідіть творчість відомих народних майстрів і майстринь вашого рідного краю.

Марія Приймаченко: 1 - Українські танцюристи; 2 - Кінь

1 - Василь Цаголов. Космічна Одіссея; 2 - Петро Бевза. До світла VII. Цикл «Йордань»; 3 - Тиберій Сильваші. Живопис (фрагменти)

Сучасна українська мистецька спільнота працює в умовах цілковитої свободи творчості. Звичайно, художні пошуки не вкладаються в рамки якогось певного стилю, напряму чи методу. Ознакою часу стало поєднання фігуративного й абстрактного методів творчості, адже це надає художникам і художницям необмежені можливості для творчого самовияву.

Українське мистецтво також насичується ідеями західної культури. Так, суттєвим є вплив ідей сюрреалізму, оп-арту, поп-арту, концептуалізму. Відбувається постійний пошук нових форм, які виходять за межі традиційних понять «картина», «скульптура», «малюнок». Образотворче мистецтво ніби прагне злитися в єдине ціле з іншими видами художньої творчості: музичним, театральним, екранними мистецтвами. Дедалі частіше наші митці створюють інсталяції, перфоманси, асамбляжі тощо.

ФАКТ

Наш сучасник, художник Іван Марчук, належить до 100 видатних геніїв сучасності (за версією британської газети The Daily Telegraph). Митець працює в техніці «пльонтанізм» (авторська назва), що походить від українського слова «пльонтати», тобто плести. Художні образи ніби створені унікальними переплетеннями безлічі ниток. Його картини (а їх понад 5000) експонуються в усьому світі: у музеях і приватних колекціях різних країн на п’яти континентах.

Іван Марчук. Пробудження (фрагмент)

КУЛЬТУРНІ ВЗАЄМОВПЛИВИ

Мистецтво є впливовим засобом у створенні «діалогу культур». Наприклад, один із шедеврів Георгія Нарбута - ілюстрації до казки Андерсена «Соловей». Силуетні зображення витончені і, безперечно, «китайські».

Українська дівчина Роксолана (Гюррем-султан) посіла значне місце в історії Османської імперії. Її образ активно використовувався в мистецтві: літературі, театрі, музиці, кіно тощо.

Практичне завдання

На дозвіллі зобразіть український пейзажний мотив у вашій улюбленій художній техніці. Разом з однокласниками (однокласницями) оформте вернісаж на тему «Природа України, яка вічно надихає».

Запитання і завдання

1. Узагальніть досягнення українського образотворчого мистецтва.

2. Спробуйте визначити унікальні здобутки українського мистецтва, відомі у світі.

3. Дослідіть творчість одного з українських митців. Презентуйте результати дослідження.