Підручник з Мистецтва. 10 (11) клас. Гайдамака - Нова програма

VII розділ. Європейський культурний регіон. Україна

Українське мистецтво - це велич стародавніх храмів і духовна енергетика іконопису неповторний ліризм пісенних мелодій і суворий епос кобзарських дум, диво вертепного дійства й витонченість поетичного кіно.

Мистецтво українського народу зробило вагомий внесок у світову мистецьку спадщину: це перлини Київської Русі, муровані фортеці та замки, здобутки періоду козацько-гетьманської доби, твори різних видів мистецтва останніх століть, а також досягнення українських митців, які, незалежно від політичних і соціальних умов, творили й залишалися українцями.

Київська Русь, що успадкувала духовно-естетичні ідеали своїх попередників, зокрема Візантії, об'єднала східних слов'ян під владою київських князів і досягла небачених висот у багатьох сферах духовного життя, зокрема в мистецтві. З прийняттям християнства культурний розвиток України-Русі піднявся на новий щабель: поряд із народним активно розвивалося професійне мистецтво - література, архітектура й монументальний живопис, іконопис, хорова та інструментальна музика.

У часи тривалого зниження рівня розвитку, спричиненого монголо-татарською навалою, традиції першої Київської держави зберігалися в культурних осередках Галицько-Волинського князівства, яке стало опорою населення краю тоді, коли велич Києва занепала. Тут утворилося сприятливе середовище для проникнення нових західноєвропейських художніх ідей, що збагатили візантійську основу культури русичів.

Культура XV-XVI століть (польсько-литовської доби) була тісно пов'язана з гуманістичними ідеалами європейського Відродження. У цей час центрами національної культури та освіти служили монастирі та школи, які відкривали братства - громадсько-церковні організації, що оберігали національні цінності у складних умовах бездержавності, соціальних і релігійних утисків.

Період дивовижного розквіту українського мистецтва - козацько-гетьманська доба (XVII—XVIII ст.). Під впливом західноєвропейського бароко в козацько-гетьманській державі народжується унікальний стиль - українське, або козацьке, бароко, - просякнутий творчістю українського народу й національними традиціями. У період класицизму вершинним досягненням українського мистецтва стали хорові концерти, які вплинули на загальний розвиток церковної музики.

Справжній ренесанс пережило українське мистецтво на початку XX століття, що виявилося в архітектурі модерну, авангардистських здобутках в образотворчому та музичному мистецтві, розквіті театру, графіки та визначних досягненнях у кіномистецтві.

Тривала еволюція українського мистецтва на перетині різних культурних шляхів зумовила самобутній розвиток українців як складової європейської спільноти.

На зламі останніх століть в умовах творчої свободи, налагодження міжнародних зв'язків в українське мистецтво проникають потужні струмені західноєвропейського постмодернізму. І ми з вами, сучасники цієї епохи, із цікавістю спостерігаємо за розвитком нашого національного мистецтва і творимо його.

ВЕЛИЧНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Трипільська культура - цивілізація, що існувала в V—III тис. до н. е. на теренах Правобережної України, на просторах від Дніпра до Дунаю. Її назва походить від першого місця виявлення археологічних пам’яток - с. Трипілля поблизу Києва. Серед творів мистецтва, що дійшли до наших часів, - переважно зразки кераміки та скульптури. Високий художній рівень притаманний керамічним виробам трипільських майстрів. Вони виразні за формами, зокрема є оригінальні біноклеподібні посудини, цікаві за колоритом, у якому домінують відтінки жовтого, інколи — червоного кольору. Посуд прикрашено складними за символікою рослинними й геометричними орнаментами, деколи — реалістичними зображеннями тварин і людей. У мистецтві трипільців поширення набула також і пластика. З глини ліпили скульптурні фігурки биків, кіз, собак, також жіночі статуетки, які символізували покровительку роду та землеробства (усередину вкладали зерна пшениці, що начебто мало впливати на родючість землі).

Проаналізуйте форми, орнаменти, кольорову гаму трипільської кераміки.

Трипільська кераміка: 1 - тарілка, 2 - статуетки, 3 - біноклеподібна посудина; 4 - музей Трипільської культури в селищі Трипілля на Київщині

Золотий гребінь з кургану Солоха

Золота пектораль

На території сучасної України знайдено зразки культури та мистецтва скіфів - войовничих кочівників, які мали іранське коріння й переселилися з азійських степів у південноукраїнські (IX ст. до н. е. - IV ст. н. е.).

Мистецтву скіфів, що постало на перехресті Заходу і Сходу, властивий так званий звіриний стиль, у якому домінували анімалістичні жанри - зображення реальних і фантастичних тварин: оленів, пантер, коней, грифонів. Вироби з дорогоцінних металів, на яких нерідко зображено сцени з життя скіфів (побут, ритуали, полювання, бій), свідчать про вишуканий смак майстрів. До всесвітньо відомих шедеврів скіфського золотарства, виконаних із віртуозною майстерністю, належать знаменита золота пектораль у формі місячного серпа з Товстої Могили, золотий гребінь з кургану Солоха і позолочена срібна амфора з кургану Чортомлик.

Прокоментуйте сюжети й образи на поданих зразках мистецтва скіфів. Які з них належать до реалістичних, а які — до фантастичних?

1 Золота скіфська фігурка оленя, 2 амфора. Срібло, золото; 3 — золота статуетка

1 - Голова Деметри; 2 - статуетка Кібели; 3 - амфора; 4 - ювелірні прикраси

Руїни Херсонесу

Значний вплив на весь стародавній світ, зокрема на культуру скіфів і слов’ян, мала Античність. Із VII ст. до н. е. в Північному Причорномор’ї греки заснували міста-колонії: Феодосію, Ольвію (неподалік від Миколаєва), Херсонес (сучасний Севастополь), Пантикапей (сучасна Керч). Античний культ краси й досконалості сприяв становленню художніх традицій прадавнього населення України.

Мистецтво Північного Причорномор’я - одна з найцікавіших сторінок стародавньої культури на теренах сучасної України. Грецькі міста-колонії стали не лише відомими торговельними, а й культурними осередками. Громадські й житлові споруди міст прикрашали скульптурами богів і героїв, розписами з міфологічними сюжетами й сценами з реального життя. До наших днів дійшли залишки архітектурних споруд у Херсонесі, керамічні вази, характерні для античного мистецтва, прикраси, фрагменти мармурових статуй і рельєфів, теракотові статуетки з Ольвії.

Україна отримала античний театральний спадок від греків, які заснували театри в грецьких колоніях Ольвії, Херсонесі, Феодосії. Археологи виявили біля сучасної Керчі майстерню, де збереглися залишки печей для обпалювання і відливання теракот (керамічних однорідних неглазурованих виробів з кольорової глини). Серед цих теракот - маски акторів у комедійних і трагедійних ролях.

Запитання і завдання

1. Які давні цивілізації та культури існували на території сучасної України?

2. Дайте узагальнену характеристику мистецтва давніх трипільців і скіфів.

3. Поцікавтеся, у колекціях яких музеїв світу та України зберігаються пам’ятки мистецтва трипільської культури та скіфів; де і як представлено мистецтво Північного Причорномор’я.