Фінансова грамотність. Навчальний посібник

§ 23. Відповідні платежі

Ви ознайомитесь із видами непрямих витрат на запозичення та особливостями сплати відповідних платежів, будете вміти порівнювати вартість кредитів з урахуванням прямих і непрямих витрат на запозичення за допомогою реальної процентної ставки.

Ключові тези

1. Значну частину витрат позичальника в сукупній вартості кредиту становлять непрямі витрати на запозичення - страхові платежі та супутні витрати.

2. Страхові платежі пов'язані з необхідністю страхування при отриманні та обслуговуванні кредиту, а супутні витрати становлять обов'язкові державні податки і збори та плату за додаткові послуги при отриманні кредиту та оформленні застави.

3. Сума непрямих витрат залежить від виду кредиту та обсягу супутніх до нього послуг. Відповідні платежі за кредитом необхідно розраховувати та планувати у витратах сімейного бюджету.

4. Інструментом для порівняння відповідних платежів і сукупної вартості кредитів є реальна процентна ставка. Для її розрахунку треба знати величину процентної ставки за кредит, одноразові комісії та базу їх нарахування, щомісячні комісії і базу їх нарахування, суму страхових і супутніх платежів, обсяг кредиту і його строк.

При отриманні кредиту кожен із нас бажає знати суму реальних витрат на його обслуговування. Це один із кроків виваженої фінансової поведінки і фінансової незалежності.

До сукупної вартості кредиту включаються прямі і непрямі витрати на запозичення.

Що таке непрямі витрати на запозичення і хто їх установлює

До непрямих витрат належать відповідні платежі за кредитом, які надходять третім особам, що беруть опосередковану участь у кредитуванні. А саме Пенсійному фонду України, податковим органам, державним реєстраторам, страховим компаніям, нотаріусам, експертам-оцінювачам, рієлтерам та іншим. Тому під час прийняття рішення про купівлю товарів у кредит слід дізнатися про всі види супутніх платежів і враховувати їх у витратах на запозичення.

Важливо пам'ятати, що на практиці страхові компанії, торгівельні центри, нотаріуси працюють в єдиній бізнес-схемі разом із фінансовими установами. Це означає, що кожен із них отримує за свої послуги грошову винагороду. Фінансові установи не встановлюють обсягів відповідних платежів за страхування, нотаріальні послуги тощо. Однак пропонують перелік страхових компаній, нотаріусів, рієлтерів, з якими тісно співпрацюють і можуть впливати на ставки їхніх тарифів. На нинішній день це один із методів залучення клієнтів для придбання товарів у кредит.

Зазвичай, сукупний обсяг непрямих витрат у вартості кредиту залежить від виду кредиту і супутніх до нього послуг. Для прикладу, при отриманні в банку експрес-кредиту в його вартості ураховуються тільки страхові платежі зі страхування життя позичальника. Натомість при оформленні іпотечного кредиту слід звертати увагу на значно більшу величину страхових платежів. До того ж іпотека передбачає низку додаткових витрат, зокрема сплату державного мита, відрахування в Пенсійний фонд, оплату послуг оцінювача та рієлтера тощо.

Які є види непрямих витрат на запозичення

Для загального розуміння непрямих витрат на запозичення розглянемо основні їхні складові - страхові платежі і супутні витрати (рис. 23.1).

Рис. 23.1. Види непрямих витрат на запозичення

За кожним видом супутніх до кредиту послуг справляються відповідні платежі. Фінансовий консультант банку зобов'язаний повідомити клієнта про вид і вартість усіх супутніх послуг.

Кожний клієнт банку, кожний позичальник має право отримати від банку вичерпну і правдиву інформацію про вартість тих послуг, якими він користується або має намір скористатися.

Важливо знати, що під час обговорення положень кредитного договору позичальник має право самостійно обрати ті установи (страхові компанії, рієлтерські компанії, нотаріуса), тарифи яких є більш вигідні для нього.

При розрахунку відповідних платежів важливо звернути увагу на базу їх обчислення. Залежно від виду платежів такою базою є:

 • обсяг наданого кредиту;
 • обсяг непогашеного кредиту;
 • фіксована сума вартості майна, купівлю якого кредитують.

Що таке страхові платежі і як їх розраховують

Одним із найпоширеніших видів відповідних платежів за кредитом є страхові платежі. Це пов'язано з тим, що фінансові установи страхують себе від непередбачених втрат при видачі кредитів. Залежно від виду кредиту до його вартості включаються страхові платежі при страхуванні заставного майна (товару, автомобіля, житла), страхуванні позичальників від нещасних випадків, титульного страхування та страхування відповідальності позичальника.

Розглянемо, як формуються страхові платежі і що є базою для нарахування страхових премій.

При страхуванні майна величину страхового тарифу визначають залежно від виду майна, його місцезнаходження, умов використання та інших факторів.

Страхову суму визначають на базі дійсної вартості майна і розраховують як відсоток від вартості застави. У кредитних пропозиціях банків страховий тариф становить здебільшого від 0,1 до 0,75% вартості майна. Слід звернути увагу на періодичність сплати страхових платежів - одноразово, щорічно чи з певною періодичністю. Це дасть змогу планувати власні витрати на обслуговування кредиту.

Страхування позичальників від нещасних випадків є обов'язковим при отриманні кредиту на придбання житла (іпотечне кредитування), кредиту для придбання автотранспортного засобу, кредиту на придбання цінного майна та побутової техніки. Фінансові установи наголошують на обов'язковості такого страхування, оскільки на випадок смерті чи іншого нещасного випадку страхова компанія компенсує банкові суму непогашеного кредиту.

Страхова сума визначається сумою заборгованості за кредитним договором і встановлюється щорічно залежно від залишку основного боргу. Упродовж дії договору страхування страхова сума знижується в міру погашення кредиту. Страховий тариф становить 0,3-1,1 % від суми заборгованості за кредитним договором і встановлюється щорічно залежно від залишку основного боргу. Строк дії договору страхування відповідає строку дії кредитного договору і графіку погашення кредиту. Договір страхування припиняє свою дію після повного погашення кредиту позичальником.

Титульне страхування необхідне для страхування фінансового ризику втрати майна або обмеження права власності на володіння ним (у разі шахрайства, розлучення, за рішенням суду, юридичних порушень оформлення права власності). Цей вид страхування притаманний іпотечному кредитуванню.

Страхова сума встановлюється на основі дійсної вартості майна, зафіксованої в договорі купівлі-продажу, або як відсоток від суми кредиту. Страховий тариф становить 0,2-0,6% від суми виданого кредиту за один рік страхування.

При наданні кредитів на купівлю автомобілів необхідним є обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власника транспортного засобу. Цей вид страхування є обов'язковим відповідно до Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Вартість страхового поліса залежить від типу транспортного засобу (об'єм двигуна, вантажопідйомність, пасажиромісткість); місця реєстрації; періоду та сфери використання транспортного засобу; водійського стажу осіб, які допущені до керування ТЗ; строку дії поліса. Натомість страхування КАСКО при купівлі автомобіля не є обов'язковим, а необхідне тільки при взятті його в заставу під кредит.

Страхування фінансових ризиків банки здійснюють здебільшого самостійно. Однак частково витрати на страхові платежі можуть закладати у вартість споживчих кредитів.

При розрахунку страхових платежів за обраним видом кредиту вартість комплексного договору страхування дешевша, ніж вартість страхування за окремими договорами.

Що таке супутні витрати і які вони бувають

Окрім страхових платежів, у вартість кредиту потрібно включати супутні витрати. Особливістю цих платежів є їхня одноразова сплата і включення до вартості кредиту. Проте загальна сума цих коштів може бути значною.

При розрахунку супутніх витрат у вартості іпотечного кредиту слід ураховувати те, що:

 • послуги нотаріуса за посвідчення документів мають чітко визначені фіксовані тарифи або встановлюються як відсоток від вартості предмета іпотеки;
 • послуги оцінювача вартості об'єктів нерухомості встановлюються у фіксованій сумі та можуть коливатися залежно від домовленостей;
 • сплата державного мита в розмірі 1% вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу, є обов'язковою (цей платіж можна поділити з продавцем нерухомості);
 • сплата збору до Пенсійного фонду в розмірі 1% вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу, є обов'язковою;
 • оплата за внесення інформації до державних реєстрів рухомого і нерухомого майна є обов'язковою та визначена законодавчо.

Існують супутні витрати, які слід ураховувати у вартості автокредиту, а саме:

 • обов'язкова сплата державного мита в розмірі 0,1% вартості автомобіля;
 • відрахування до Пенсійного фонду України в розмірі 3% від вартості автомобіля;
 • оплата нотаріальних послуг (від 500 грн);
 • реєстрація автомобіля в Державтоінспекції вартістю 500-800 грн;
 • сплата транспортного збору та збору за внесення до реєстру рухомого майна.

У процесі прийняття рішення про отримання кредиту слід розсудливо визначити свої можливості щодо своєчасного повернення кредиту з урахуванням процентних платежів, банківських комісій, страхових платежів, супутніх послуг.

Як відповідні платежі включають до розрахунку вартості кредиту

Платою за користування кредитними коштами є процентна ставка. Залежно від того, які види платежів включають до розрахунку вартості кредиту, процентна ставка є номінальною, ефективною і реальною. Номінальна процентна ставка за кредит вказується в рекламних проспектах фінансових установ і кредитному договорі. Ефективна процентна ставка показує вартість кредиту з урахуванням прямих витрат на запозичення.

Реальна процентна ставка використовується для розрахунку сукупної вартості кредиту з урахуванням прямих і непрямих витрат на запозичення.

Розрахунок реальної процентної ставки, крім річної процентної ставки за кредит та банківських комісій, періодичності виплати процентів, строку кредиту, враховує непрямі (пов'язані) витрати.

Реальна процентна ставка за кредит = Номінальна процентна ставка за кредит + Одноразові комісії і платежі + Щомісячні комісії і платежі + Розрахунково-касові платежі + Страхові платежі + Супутні витрати.

Для визначення реальної процентної ставки за кредит потрібно знати:

 • процентну ставку за кредит (номінальну);
 • одноразову комісію і базу її нарахування;
 • щомісячну комісію і базу її нарахування;
 • суму страхових платежів;
 • суму супутніх витрат;
 • обсяг кредиту;
 • строк кредиту.

Реальна процентна ставка є інструментом для визначення сукупної вартості кредиту, а також порівняння реальної вартості різних кредитних продуктів фінансових установ.

Які є види витрат на запозичення за різними видами кредитів

Скласти уявлення про сукупну вартість різних видів кредитів та особливості відповідних платежів ви можете, скориставшись табл. 23.1.

Таблиця 23.1

Витрати на запозичення за видами кредитів фінансових установ

Вид кредиту

Види витрат на запозичення

Характеристика витрат і спосіб стягування

Іпотечний кредит

Процентна ставка

річна (номінальна процентна ставка)

Одноразова комісія

фіксована сума або відсоток від початкової суми кредиту (0,9-2%)

Щомісячна комісія

фіксована сума;

відсоток від суми кредиту (0,1-0,2%);

відсоток від залишку заборгованості (0,35%)

Страхові платежі

страхування майна (відсоток від суми застави - 0,25-0,67%), життя позичальника (відсоток від суми кредиту - 0,3-1%), титулу (відсоток від суми кредиту - 0,2-0,5%), страхування фінансових ризиків

Розрахунково-касові платежі

за зняття грошей із рахунку, за конвертацію валюти

Закінчення табл. 23.1

Вид кредиту

Види витрат на запозичення

Характеристика витрат і спосіб стягування

Додаткові витрати

державне мито, пенсійний фонд, оплата нотаріальних послуг, послуг оцінювача та рієлтера

Штрафні санкції

за дострокове погашення, несвоєчасне погашення тіла й відсотків за кредитом, невиконання умов кредитного договору

Автокредитування

Процентна ставка

річна, інколи щомісячна

Одноразова комісія

фіксована сума або відсоток від початкової суми кредиту

Щомісячна комісія

фіксована сума, відсоток від суми кредиту, відсоток від залишку заборгованості

Страхові платежі

залежить від компанії, з якою працює банк, і від марки авто: КАСКО, страхування відповідальності перед третіми особами

Розрахунково-касові платежі

за зняття і перерахування грошей із рахунку (в основному за перерахування, тому що при кредитуванні нового автомобіля банки звичайно перераховують гроші на рахунок автосалону)

Додаткові витрати

державне мито, внески до Пенсійного фонду України, оплата нотаріальних послуг, реєстрація в ДАІ, транспортний збір, внесення до реєстру рухомого майна

Штрафні санкції

за дострокове погашення, несвоєчасне погашення тіла та відсотків за кредитом; за невиконання умов кредитного договору

Споживче кредитування (товари в кредит)

Процентна ставка

річна або щомісячна (загалом банки вказують щомісячну, тому що ця програма є короткостроковою - один, два, максимум три роки, банку потрібно зацікавити клієнтів низькими процентними ставками)

Одноразова комісія

фіксована сума, відсоток від початкової суми кредиту, відсоток від вартості товару (це найвигідніша комісія, оскільки незалежно від того, який початковий внесок робить клієнт, відсоток комісії не змінюється)

Щомісячна комісія

фіксована сума, відсоток від суми кредиту, відсоток від залишку заборгованості

Страхові платежі

страхування товару, фінансових ризиків

Розрахунково-касові платежі

за перерахування грошей на рахунок продавця

Штрафні санкції

за несвоєчасне погашення основного боргу та процентів за кредит; невиконання умов кредитного договору

Кредитні картки

Процентна ставка

річна або щомісячна

Одноразова комісія

відсоток від суми зняття в банкоматах (своїх або банків-конкурентів), торгівельній мережі; плата за відкриття кредитного рахунку

Розрахунково-касові платежі

плата за випуск кредитної картки, плата за річне обслуговування картки, відсоток від суми зняття в банкоматах

Штрафні санкції

за несвоєчасне погашення основного боргу та процентів за кредит

Важливо пам'ятати, що відповідні платежі при отриманні та обслуговуванні кредиту необхідно планувати у витратах сімейного бюджету. Ви повинні реально оцінити потребу в кредиті, а також свою фінансову спроможність своєчасно його повертати. Тому перш ніж узяти у фінансовій установі кредит, добре розрахуйте, яку суму грошей ви можете регулярно направляти на сплату всіх відповідних платежів за кредитом упродовж строку дії кредитного договору. Ураховуйте при цьому обсяг ваших фактичних доходів, а також життєво необхідних (купівля продуктів харчування, ліків) та обов'язкових (оплата комунальних послуг) витрат. Не варто також випускати з уваги можливості додаткових непередбачених витрат. Це може бути народження дитини, допомога родичам або друзям, пограбування тощо. Доцільно мати деяку суму грошей на заощадження, щоб потім без шкоди для щомісячних виплат спокійно їх витратити.

ПІДСУМКИ

1. Непрямі витрати на запозичення - відповідні платежі за кредитом, які включають страхові платежі та супутні витрати і виплачуються страховим компаніям, Пенсійному фонду України, податковим органам, нотаріусам, експертам-оцінювачам, рієлтерам, державним реєстраторам.

2. Страхові платежі пов'язані з необхідністю страхування при отриманні та обслуговуванні кредиту, а супутні витрати становлять обов'язкові державні податки і збори та плату за додаткові послуги при отриманні кредиту та оформленні застави.

3. Сума непрямих витрат залежить від виду кредиту та обсягу супутніх до нього послуг. Відповідні платежі за кредитом необхідно розраховувати і планувати у витратах сімейного бюджету.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 • 1. Що таке непрямі витрати на запозичення?
 • 2. Які є види непрямих витрат на запозичення?
 • 3. Хто встановлює суми непрямих витрат на запозичення?
 • 4. Що таке страхові платежі?
 • 5. Які види страхових платежів є при оформленні іпотечного кредиту?
 • 6. Що таке супутні витрати? Як вони розраховуються?
 • 7. Як відповідні платежі включають до розрахунку вартості кредиту?

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • 1. Що включають відповідні платежі за кредитом, хто визначає ці суми та отримує кошти?
 • 2. Які непрямі витрати сплачує позичальник при користуванні кредитними картками?
 • 3. Як оцінити сукупну вартість кредиту з урахуванням непрямих витрат на запозичення?

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Відповідні платежі - суми грошей, які одноразово або періодично сплачує позичальник фінансовій установі, страховій компанії, державним органам, нотаріусам та іншим за супутні послуги при отриманні та обслуговуванні кредиту.

Страховий платіж - плата, яку стягує страхова компанія зі страхувальника та яка є ціною договору страхування. Страховий платіж може сплачуватися одноразово або частинами. Несвоєчасне або неповне здійснення страхового платежу є підставою для страхової компанії відмовити у страховій виплаті при настанні страхового випадку.