Фінансова грамотність. Навчальний посібник

Розділ 11. Види кредиторів

§ 20. Банки

Ви дізнаєтесь, що таке банк, якою є банківська система України, а також які послуги і на яких умовах їх надають банки своїм клієнтам.

Ключові тези

1. Фінансове посередництво є головною функцією банків в економіці. Акумулюючи вільні грошові кошти вкладників, банки перерозподіляють їх, надаючи кредитні та інші послуги своїм клієнтам та вирішуючи таким чином широке коло їхніх фінансово-економічних проблем.

2. В Україні функціонує дворівнева структура банківської системи:

1-й рівень - Національний банк України, 2-й рівень - комерційні банки.

3. Кожна фізична особа, що досягла повноліття, може стати клієнтом банку та користуватися його послугами, що надаються на договірних і комерційних засадах, якщо відкриє власний рахунок у банку.

4. Банк зобов'язаний дотримуватись банківської таємниці та не розголошувати інформацію про свого клієнта, окрім випадків, передбачених чинним законодавством.

Банки є однією з головних та невід'ємних складових фінансово-кредитної системи будь-якої країни. Залучаючи вільні грошові кошти вкладників і вкладаючи їх у кредитні та інші операції своїх клієнтів, вони виконують роль фінансових посередників (рис. 20.1).

Рис. 20.1. Загальна схема фінансового посередництва

Головним завданням банків як фінансових посередників є обслуговування підприємств, організацій, громадян через механізм банківського кредитування (на попередньому уроці ми вже обговорювали умови, критерії, схеми надання найбільш поширених банківських споживчих кредитів). Тобто для видачі кредитів чи здійснення інших операцій банки використовують не лише власний, а й позичений фінансовий капітал у формі вкладів фізичних та юридичних осіб, міжбанківських кредитів тощо.

ЦЕ ЦІКАВО!

Прототипами перших банків вважають старогрецьких міняйлів (трапезитів), котрі приблизно з кінця V ст. до н. е. почали виконувати функції, характерні для банків: збереження грошей, переказ сум із рахунків одних клієнтів на рахунки інших, надання грошових позик. Позики надавали під заставу землі, міських будівель, а позичковий процент становив до 15% річних, а за морськими кредитами (під більш ненадійну заставу кораблів і товарів) міг перевищувати 30% річних.

Сукупність банків, які функціонують у країні на професійній основі і взаємодіють між собою, називають банківською системою.

Яка структура банківської системи України

Банківська система України є дворівневою. Розглянемо схему її побудови (рис. 20.2).

Рис. 20.2. Схема побудови банківської системи України

Національний банк України є її центральним банком, надає кредити уряду та комерційним банкам. Кредити підприємствам, організаціям та громадянам надають комерційні банки.

Слід запам'ятати, що кожен громадянин, який досяг 18-річного віку і має паспорт, може стати клієнтом комерційного банку.

Яким чином громадянин може скористатися послугами банку і які документи потрібно для цього підготувати

Для отримання послуги в банку потрібно спершу відкрити рахунок (поточний, депозитний, кредитний). Так, наприклад, для відкриття поточного рахунку, який використовується в основному для забезпечення руху грошових коштів згідно з дорученнями клієнта, громадянинові необхідно:

 • пред’явити паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • заповнити заяву на відкриття поточного рахунку та картку із зразками підписів;
 • укласти договір банківського рахунку фізичної особи.

За власними поточними рахунками громадян банки можуть здійснювати такі операції:

 • зарахування доходів (оплати праці, пенсій тощо), виплати пенсій і стипендій;
 • видача готівки;
 • платежі за послуги, одержані від юридичних і фізичних осіб;
 • переказування коштів на рахунки інших фізичних осіб тощо.

Важливо знати, що взаємовідносини між банком і клієнтом щодо банківського обслуговування, у тому числі й розрахунково-касового, будуються на засадах партнерства і взаємної вигоди та закріплюються відповідними угодами (наприклад: договір про розрахунково-касове обслуговування, кредитний договір тощо).

Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тобто не розголошувати інформацію щодо стану рахунків клієнта тощо. Конфіденційна інформація може бути розкрита банком лише в такому разі:

 • з письмового дозволу власника рахунку;
 • на письмову вимогу суду чи рішення суду;
 • на письмову вимогу органів прокуратури, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України.

ПІДСУМКИ

1. Фінансове посередництво є головною функцією банків в економіці. Залучаючи вільні грошові кошти вкладників і розміщуючи їх у кредити, банки вирішують багато фінансово-економічних проблем як своїх клієнтів, так і національної економіки в цілому.

2. В Україні функціонує дворівнева банківська система: 1-й рівень - Національний банк України; 2-й рівень - комерційні банки, головним завданням яких є обслуговування операцій своїх клієнтів - фізичних та юридичних осіб (громадян, підприємств та організацій).

3. Кожна особа, яка досягла повноліття, може стати клієнтом банку та користуватися широким спектром його послуг. Традиційними та найпоширенішими є такі банківські послуги: депозитні, кредитні та розрахунково-касові, які надаються банком на договірних засадах.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 • 1. Що таке банки і яка їхня роль в економіці?
 • 2. Яка структура банківської системи України?
 • 3. Які послуги надають своїм клієнтам банківські установи?
 • 4. Як можна стати клієнтом банку?
 • 5. Чи зобов'язаний банк дотримуватись банківської таємниці?

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • 1. Які заходи на державному рівні здійснюються для підвищення довіри населення до банківської системи України?

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Банк - юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії центрального банку здійснювати в сукупності такі операції: залучення на вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах і на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Операція банку - дія або подія, унаслідок якої відбуваються зміни у фінансовому стані банку та яка відображається на рахунках банку.

Послуга банку - дія банку, спрямована на задоволення потреб клієнта.